Ords 22

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

1917
1: Ett gott namn är mer värt än stor rikedom, ett gott anseende är bättre än silver och guld.

2: Rik och fattig få leva jämte varandra; HERREN har gjort dem båda.
3: Den kloke ser faran och söker skydd; men de fåkunniga löpa åstad och få plikta därför.
4: Ödmjukhet har sin lön i HERRENS fruktan, i rikedom, ära och liv.
5: Törnen och snaror ligga på den vrånges väg; den som vill bevara sitt liv håller sig fjärran ifrån dem.
6: Vänj den unge vid den väg han bör vandra, så viker han ej därifrån, när han bliver gammal.
7: Den rike råder över de fattiga, och låntagaren bliver långivarens träl.
8: Den som sår vad orätt är, han får skörda fördärv, och hans övermods ris får en ände.
9: Den som unnar andra gott, han varder välsignad, ty han giver av sitt bröd åt den arme.
10: Driv ut bespottaren, så upphör trätan, och tvist och smädelse få en ände.
11: Den som älskar hjärtats renhet, den vilkens läppar tala ljuvligt, hans vän är konungen.
12: HERRENS ögon bevara den förståndige; därför omstörtar han den trolöses planer.
13: Den late säger: "Ett lejon är på gatan; därute på torget kunde jag bliva dräpt."
14: En trolös kvinnas mun är en djup grop; den som har träffats av HERRENS vrede, han faller däri.
15: Oförnuft låder vid barnets hjärta, men tuktans ris driver det bort.
16: Den som förtrycker den arme bereder honom vinning men den som giver åt den rike vållar honom allenast förlust.
17: Böj ditt öra härtill, och hör de vises ord, och lägg mina lärdomar på hjärtat.
18: Ty det bliver dig ljuvligt, om du bevarar dem i ditt innersta; må de alla ligga redo på dina läppar.
19: För att du skall sätta din förtröstan till HERREN, undervisar jag i dag just dig.
20: Ja, redan förut har jag ju skrivit regler för dig och meddelat dig råd och insikt,
21: för att lära dig tillförlitliga sanningsord, så att du rätt kan svara den som har sänt dig åstad.
22: Plundra icke den arme, därför att han är arm, och förtrampa icke den fattige porten.
23: Ty HERREN skall utföra deras sak, och dem som röva från dem skall han beröva livet.
24: Giv dig icke i sällskap med den som lätt vredgas eller i lag med en snarsticken man,
25: på det att du icke må lära dig hans vägar och bereda en snara för ditt liv.
26: Var icke en av dem som giva handslag, en av dem som gå i borgen för lån.
27: Icke vill du att man skall taga ifrån dig sängen där du ligger, om du icke har något att betala med?
28: Flytta icke ett gammalt råmärke, ett sådant som dina fäder hava satt upp.
29: Ser du en man som är väl förfaren i sin syssla, hans plats är att tjäna konungar; icke må han tjäna ringa män.

 

KJV
1: A good name is rather to be chosen than great riches, and loving favour rather than silver and gold.

2: The rich and poor meet together: the LORD is the maker of them all.
3: A prudent man foreseeth the evil, and hideth himself: but the simple pass on, and are punished.
4: By humility and the fear of the LORD are riches, and honour, and life.
5: Thorns and snares are in the way of the froward: he that doth keep his soul shall be far from them.
6: Train up a child in the way he should go: and when he is old, he will not depart from it.
7: The rich ruleth over the poor, and the borrower is servant to the lender.
8: He that soweth iniquity shall reap vanity: and the rod of his anger shall fail.
9: He that hath a bountiful eye shall be blessed; for he giveth of his bread to the poor.
10: Cast out the scorner, and contention shall go out; yea, strife and reproach shall cease.
11: He that loveth pureness of heart, for the grace of his lips the king shall be his friend.
12: The eyes of the LORD preserve knowledge, and he overthroweth the words of the transgressor.
13: The slothful man saith, There is a lion without, I shall be slain in the streets.
14: The mouth of strange women is a deep pit: he that is abhorred of the LORD shall fall therein.
15: Foolishness is bound in the heart of a child; but the rod of correction shall drive it far from him.
16: He that oppresseth the poor to increase his riches, and he that giveth to the rich, shall surely come to want.
17: Bow down thine ear, and hear the words of the wise, and apply thine heart unto my knowledge.
18: For it is a pleasant thing if thou keep them within thee; they shall withal be fitted in thy lips.
19: That thy trust may be in the LORD, I have made known to thee this day, even to thee.
20: Have not I written to thee excellent things in counsels and knowledge,
21: That I might make thee know the certainty of the words of truth; that thou mightest answer the words of truth to them that send unto thee?
22: Rob not the poor, because he is poor: neither oppress the afflicted in the gate:
23: For the LORD will plead their cause, and spoil the soul of those that spoiled them.
24: Make no friendship with an angry man; and with a furious man thou shalt not go:
25: Lest thou learn his ways, and get a snare to thy soul.
26: Be not thou one of them that strike hands, or of them that are sureties for debts.
27: If thou hast nothing to pay, why should he take away thy bed from under thee?
28: Remove not the ancient landmark, which thy fathers have set.
29: Seest thou a man diligent in his business? he shall stand before kings; he shall not stand before mean men.

 

PR33.38
1: Nimi on kalliimpi suurta rikkautta, suosio hopeata ja kultaa parempi.

2: Rikas ja köyhä kohtaavat toisensa; Herra on luonut kumpaisenkin.
3: Mielevä näkee vaaran ja kätkeytyy, mutta yksinkertaiset käyvät kohti ja saavat vahingon.
4: Nöyryyden ja Herran pelon palkka on rikkaus, kunnia ja elämä.
5: Orjantappuroita ja pauloja on väärän tiellä; henkensä varjelee, joka niistä kaukana pysyy.
6: Totuta poikanen tiensä suuntaan, niin hän ei vanhanakaan siitä poikkea.
7: Rikas hallitsee köyhiä, ja velallinen joutuu velkojan orjaksi.
8: Joka vääryyttä kylvää, se turmiota niittää, ja hänen vihansa vitsa häviää.
9: Hyvänsuopa saa siunauksen, sillä hän antaa leivästään vaivaiselle.
10: Aja pois pilkkaaja, niin poistuu tora ja loppuu riita ja häväistys.
11: Joka sydämen puhtautta rakastaa, jolla on suloiset huulet, sen ystävä on kuningas.
12: Herran silmät suojelevat taitoa, mutta uskottoman sanat hän kääntää väärään.
13: Laiska sanoo: "Ulkona on leijona; tappavat vielä minut keskellä toria".
14: Irstaitten vaimojen suu on syvä kuoppa; Herran vihan alainen kaatuu siihen.
15: Hulluus on kiertynyt kiinni poikasen sydämeen, mutta kurituksen vitsa sen hänestä kauas karkoittaa.
16: Vaivaiselle on voitoksi, jos häntä sorretaan, rikkaalle tappioksi, jos hänelle annetaan.
17: Kallista korvasi ja kuuntele viisaitten sanoja ja tarkkaa minun taitoani.
18: Sillä suloista on, jos kätket ne sisimpääsi; olkoot ne kaikki huulillasi valmiina.
19: Että Herra olisi sinun turvanasi, siksi olen minä nyt neuvonut juuri sinua.
20: Olenhan ennenkin sinulle kirjoittanut, antanut neuvoja ja tietoa,
21: opettaakseni sinulle totuutta, vakaita sanoja, että voisit vakain sanoin vastata lähettäjällesi.
22: Älä raasta vaivaista, siksi että hän on vaivainen, äläkä polje kurjaa portissa,
23: sillä Herra ajaa hänen asiansa ja riistää hänen riistäjiltään hengen.
24: Älä rupea pikavihaisen ystäväksi äläkä seurustele kiukkuisen kanssa,
25: että et tottuisi hänen teihinsä ja saattaisi sieluasi ansaan.
26: Älä ole niitä, jotka kättä lyövät, jotka menevät takuuseen veloista.
27: Jollei sinulla ole, millä maksaa, mitäs muuta, kuin viedään vuode altasi!
28: Älä siirrä ikivanhaa rajaa, jonka esi-isäsi ovat asettaneet.
29: Jos näet miehen, kerkeän toimissaan, hänen paikkansa on kuningasten, ei alhaisten, palveluksessa.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg