Ords 25

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

1917
1: Dessa ordspråk äro ock av Salomo; och Hiskias, Juda konungs, män hava gjort detta utdrag.

2: Det är Guds ära att fördölja en sak, men konungars ära att utforska en sak.
3: Himmelens höjd och jordens djup och konungars hjärtan kan ingen utrannsaka.
4: Skaffa slagget bort ifrån silvret, så får guldsmeden fram en klenod därav.
5: Skaffa de ogudaktiga bort ur konungens tjänst, så varder hans tron befäst genom rättfärdighet.
6: Förhäv dig icke inför konungen, och träd icke fram på de stores plats.
7: Ty det är bättre att man säger till dig: "Stig hitupp", än att man flyttar ned dig för någon förnämligare man, någon som dina ögon redan hava sett.
8: Var icke för hastig att begynna en tvist; vad vill du eljest göra längre fram, om din vederpart kommer dig på skam?
9: Utför din egen sak mot din vederpart, men uppenbara icke en annans hemlighet,
10: på det att icke envar som hör det må lasta dig och ditt rykte bliva ont för beständigt.
11: Gyllene äpplen i silverskålar äro ord som talas i rättan tid.
12: Såsom en gyllene örring passar till ett bröstspänne av fint guld, så passar en vis bestraffare till ett hörsamt öra.
13: Såsom snöns svalka på en skördedag, så är en pålitlig budbärare för avsändaren; sin herres själ vederkvicker han.
14: Såsom regnskyar och blåst, och likväl intet regn, så är en man som skryter med givmildhet, men icke håller ord.
15: Genom tålamod varder en furste bevekt, och en mjuk tunga krossar ben.
16: Om du finner honung, så ät icke mer än du tål, så att du ej bliver övermätt därav och får utspy den.
17: Låt din fot icke för ofta komma i din väns hus, Så att han ej bliver mätt på dig och får motvilja mot dig.
18: En stridshammare och ett svärd och en skarp pil är den som bär falskt vittnesbörd mot sin nästa.
19: Såsom en gnagande tand och såsom ett skadedjurs fot är den trolöses tillförsikt på nödens dag.
20: Såsom att taga av dig manteln på en vinterdag, och såsom syra på lutsalt, så är det att sjunga visor för ett sorgset hjärta.
21: Om din ovän är hungrig, så giv honom att äta, och om han är törstig, så giv honom att dricka;
22: så samlar du glödande kol på hans huvud, och HERREN skall vedergälla dig.
23: Nordanvind föder regn och en tasslande tunga mulna ansikten.
24: Bättre är att bo i en vrå på taket än att hava hela huset gemensamt med en trätgirig kvinna.
25: Såsom friskt vatten för den försmäktande, så är ett gott budskap ifrån fjärran land.
26: Såsom en grumlad källa och en fördärvad brunn, så är en rättfärdig som vacklar inför den ogudaktige.
27: Att äta för mycket honung är icke gott, och den som vinner ära får sin ära nagelfaren.
28: Såsom en stad vars murar äro nedbrutna och borta, så är en man som icke kan styra sitt sinne.

 

KJV
1: These are also proverbs of Solomon, which the men of Hezekiah king of Judah copied out.

2: It is the glory of God to conceal a thing: but the honour of kings is to search out a matter.
3: The heaven for height, and the earth for depth, and the heart of kings is unsearchable.
4: Take away the dross from the silver, and there shall come forth a vessel for the finer.
5: Take away the wicked from before the king, and his throne shall be established in righteousness.
6: Put not forth thyself in the presence of the king, and stand not in the place of great men:
7: For better it is that it be said unto thee, Come up hither; than that thou shouldest be put lower in the presence of the prince whom thine eyes have seen.
8: Go not forth hastily to strive, lest thou know not what to do in the end thereof, when thy neighbour hath put thee to shame.
9: Debate thy cause with thy neighbour himself; and discover not a secret to another:
10: Lest he that heareth it put thee to shame, and thine infamy turn not away.
11: A word fitly spoken is like apples of gold in pictures of silver.
12: As an earring of gold, and an ornament of fine gold, so is a wise reprover upon an obedient ear.
13: As the cold of snow in the time of harvest, so is a faithful messenger to them that send him: for he refresheth the soul of his masters.
14: Whoso boasteth himself of a false gift is like clouds and wind without rain.
15: By long forbearing is a prince persuaded, and a soft tongue breaketh the bone.
16: Hast thou found honey? eat so much as is sufficient for thee, lest thou be filled therewith, and vomit it.
17: Withdraw thy foot from thy neighbour's house; lest he be weary of thee, and so hate thee.
18: A man that beareth false witness against his neighbour is a maul, and a sword, and a sharp arrow.
19: Confidence in an unfaithful man in time of trouble is like a broken tooth, and a foot out of joint.
20: As he that taketh away a garment in cold weather, and as vinegar upon nitre, so is he that singeth songs to an heavy heart.
21: If thine enemy be hungry, give him bread to eat; and if he be thirsty, give him water to drink:
22: For thou shalt heap coals of fire upon his head, and the LORD shall reward thee.
23: The north wind driveth away rain: so doth an angry countenance a backbiting tongue.
24: It is better to dwell in the corner of the housetop, than with a brawling woman and in a wide house.
25: As cold waters to a thirsty soul, so is good news from a far country.
26: A righteous man falling down before the wicked is as a troubled fountain, and a corrupt spring.
27: It is not good to eat much honey: so for men to search their own glory is not glory.
28: He that hath no rule over his own spirit is like a city that is broken down, and without walls.

 

PR33.38
1: Nämäkin ovat Salomon sananlaskuja, Hiskian, Juudan kuninkaan, miesten kokoamia.

2: Jumalan kunnia on salata asia, ja kuningasten kunnia on tutkia asia.
3: Taivaan korkeus ja maan syvyys ja kuningasten sydän on tutkimaton.
4: Kun hopeasta poistetaan kuona, kuontuu kultasepältä astia.
5: Kun jumalaton poistetaan kuninkaan luota, vahvistuu hänen valtaistuimensa vanhurskaudessa.
6: Älä tavoittele kunniaa kuninkaan edessä äläkä asetu isoisten sijalle.
7: Sillä parempi on, jos sinulle sanotaan: "Käy tänne ylös", kuin että sinut alennetaan ylhäisen edessä, jonka silmäsi olivat nähneet.
8: Älä ole kärkäs käräjöimään; muutoin sinulla ei lopulta ole, mitä tehdä, kun vastapuolesi on saattanut sinut häpeään.
9: Riitele oma riitasi vastapuolesi kanssa, mutta toisen salaisuutta älä ilmaise.
10: Muutoin sinua häpäisee, kuka sen kuuleekin, eikä huono huuto sinusta lakkaa.
11: Kultaomenia hopeamaljoissa ovat sanat, sanotut aikanansa.
12: Kultainen korvarengas ja hienokultainen kaulakoru ovat viisas neuvoja ynnä kuuleva korva.
13: Kuin lumen viileys elonaikana on luotettava lähetti lähettäjälleen: herransa sielun hän virvoittaa.
14: Kuin pilvet ja tuuli, jotka eivät sadetta tuo, on mies, joka kerskuu lahjoilla, joita ei anna.
15: Kärsivällisyydellä taivutetaan ruhtinas, ja leppeä kieli murskaa luut.
16: Jos hunajata löydät, syö kohtuudella, ettet kyllästyisi siihen ja sitä oksentaisi.
17: Astu jalallasi harvoin lähimmäisesi kotiin, ettei hän sinuun kyllästyisi ja alkaisi sinua vihata.
18: Nuija ja miekka ja terävä nuoli on mies, joka väärin todistaa lähimmäistänsä vastaan.
19: Kuin mureneva hammas ja horjuva jalka on uskottoman turva ahdingon päivänä.
20: Kuin se, joka riisuu vaatteet pakkaspäivänä, kuin etikka lipeän sekaan, on se, joka laulaa lauluja murheelliselle sydämelle.
21: Jos vihamiehelläsi on nälkä, anna hänelle leipää syödä, ja jos hänellä on jano, anna hänelle vettä juoda.
22: Sillä niin sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle, ja Herra sen sinulle palkitsee.
23: Pohjatuuli saa aikaan sateen ja salainen kielittely vihaiset kasvot.
24: Parempi on asua katon kulmalla kuin toraisan vaimon huonetoverina.
25: Kuin nääntyväiselle raikas vesi on hyvä sanoma kaukaisesta maasta.
26: Kuin sekoitettu lähde ja turmeltu kaivo on vanhurskas, joka horjuu jumalattoman edessä.
27: Liika hunajan syönti ei ole hyväksi, ja raskaitten asiain tutkiminen on raskasta.
28: Kuin kaupunki, varustukset hajalla, muuria vailla, on mies, joka ei mieltänsä hillitse.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg