Ords 16

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |

1917
1: En människa gör upp planer i sitt hjärta, men från HERREN kommer vad tungan svarar.

2: Var man tycker sina vägar vara goda, men HERREN är den som prövar andarna.
3: Befall dina verk åt HERREN, så hava dina planer framgång.
4: HERREN har gjort var sak för dess särskilda mål, så ock den ogudaktige för olyckans dag.
5: En styggelse för HERREN är var högmodig man; en sådan bliver förvisso icke ostraffad.
6: Genom barmhärtighet och trofasthet försonas missgärning, och genom HERRENS fruktan undflyr man det onda.
7: Om en mans vägar behaga HERREN väl så gör han ock hans fiender till hans vänner.
8: Bättre är något litet med rättfärdighet än stor vinning med orätt.
9: Människans hjärta tänker ut en väg, men HERREN är den som styr hennes steg.
10: Gudasvar är på konungens läppar, i domen felar icke hans mun.
11: Våg och rätt vägning äro från HERREN, alla vikter i pungen äro hans verk.
12: En styggelse för konungar äro ogudaktiga gärningar, ty genom rättfärdighet bliver tronen befäst.
13: Rättfärdiga läppar behaga konungar väl, Och den som talar vad rätt är, han bliver älskad.
14: Konungens vrede är dödens förebud, men en vis man blidkar den.
15: När konungen låter sitt ansikte lysa, är där liv, och hans välbehag är såsom ett moln med vårregn.
16: Långt bättre är att förvärva vishet än guld förstånd är mer värt att förvärvas än silver.
17: De redligas väg är att fly det onda; den som aktar på sin väg, han bevarar sitt liv.
18: Stolthet går före undergång, och högmod går före fall.
19: Bättre är att vara ödmjuk bland de betryckta än att utskifta byte med de högmodiga.
20: Den som aktar på ordet, han finner lycka, och säll är den som förtröstar på HERREN.
21: Den som har ett vist hjärta, honom kallar man förståndig, och där sötma är på läpparna hämtas mer lärdom.
22: En livets källa är förståndet för den som äger det, men oförnuftet är de oförnuftigas tuktan.
23: Den vises hjärta gör hans mun förståndig och lägger lärdom på hans läppar, allt mer och mer.
24: Milda ord äro honungskakor; de äro ljuvliga för själen och en läkedom för kroppen.
25: Mången håller sin väg för den rätta, men på sistone leder den dock till döden.
26: Arbetarens hunger hjälper honom att arbeta ty hans egen mun driver på honom.
27: Fördärvlig är den människa som gräver gropar för att skada; det är såsom brunne en eld på hennes läppar.
28: En vrång människa kommer träta åstad, och en örontasslare gör vänner oense.
29: Den orättrådige förför sin nästa och leder honom in på en väg som icke är god.
30: Den som ser under lugg, han umgås med vrånga tankar; den som biter ihop läpparna, han är färdig med något ont.
31: En ärekrona äro grå hår; den vinnes på rättfärdighetens väg.
32: Bättre är en tålmodig man än en stark, och bättre den som styr sitt sinne än den som intager en stad.
33: Lotten varder kastad i skötet, men den faller alltid vart HERREN vill.

 

KJV
1: The preparations of the heart in man, and the answer of the tongue, is from the LORD.

2: All the ways of a man are clean in his own eyes; but the LORD weigheth the spirits.
3: Commit thy works unto the LORD, and thy thoughts shall be established.
4: The LORD hath made all things for himself: yea, even the wicked for the day of evil.
5: Every one that is proud in heart is an abomination to the LORD: though hand join in hand, he shall not be unpunished.
6: By mercy and truth iniquity is purged: and by the fear of the LORD men depart from evil.
7: When a man's ways please the LORD, he maketh even his enemies to be at peace with him.
8: Better is a little with righteousness than great revenues without right.
9: A man's heart deviseth his way: but the LORD directeth his steps.
10: A divine sentence is in the lips of the king: his mouth transgresseth not in judgment.
11: A just weight and balance are the LORD'S: all the weights of the bag are his work.
12: It is an abomination to kings to commit wickedness: for the throne is established by righteousness.
13: Righteous lips are the delight of kings; and they love him that speaketh right.
14: The wrath of a king is as messengers of death: but a wise man will pacify it.
15: In the light of the king's countenance is life; and his favour is as a cloud of the latter rain.
16: How much better is it to get wisdom than gold! and to get understanding rather to be chosen than silver!
17: The highway of the upright is to depart from evil: he that keepeth his way preserveth his soul.
18: Pride goeth before destruction, and an haughty spirit before a fall.
19: Better it is to be of an humble spirit with the lowly, than to divide the spoil with the proud.
20: He that handleth a matter wisely shall find good: and whoso trusteth in the LORD, happy is he.
21: The wise in heart shall be called prudent: and the sweetness of the lips increaseth learning.
22: Understanding is a wellspring of life unto him that hath it: but the instruction of fools is folly.
23: The heart of the wise teacheth his mouth, and addeth learning to his lips.
24: Pleasant words are as an honeycomb, sweet to the soul, and health to the bones.
25: There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death.
26: He that laboureth laboureth for himself; for his mouth craveth it of him.
27: An ungodly man diggeth up evil: and in his lips there is as a burning fire.
28: A froward man soweth strife: and a whisperer separateth chief friends.
29: A violent man enticeth his neighbour, and leadeth him into the way that is not good.
30: He shutteth his eyes to devise froward things: moving his lips he bringeth evil to pass.
31: The hoary head is a crown of glory, if it be found in the way of righteousness.
32: He that is slow to anger is better than the mighty; and he that ruleth his spirit than he that taketh a city.
33: The lot is cast into the lap; but the whole disposing thereof is of the LORD.

 

PR33.38
1: Ihmisen ovat mielen aivoittelut, mutta Herralta tulee kielen vastaus.

2: Kaikki miehen tiet ovat hänen omissa silmissään puhtaat, mutta Herra tutkii henget.
3: Heitä työsi Herran haltuun, niin sinun hankkeesi menestyvät.
4: Kaiken on Herra tehnyt määrätarkoitukseen, niinpä jumalattomankin onnettomuuden päivän varalle.
5: Jokainen ylpeämielinen on Herralle kauhistus: totisesti, ei sellainen jää rankaisematta.
6: Laupeudella ja uskollisuudella rikos sovitetaan, ja Herran pelolla paha vältetään.
7: Jos miehen tiet ovat Herralle otolliset, saattaa hän vihamiehetkin sovintoon hänen kanssansa.
8: Parempi vähä vanhurskaudessa kuin suuret voitot vääryydessä.
9: Ihmisen sydän aivoittelee hänen tiensä, mutta Herra ohjaa hänen askeleensa.
10: Kuninkaan huulilla on jumalallinen ratkaisu; hänen suunsa ei petä tuomitessaan.
11: Puntari ja oikea vaaka ovat Herran, hänen tekoaan ovat kaikki painot kukkarossa.
12: Jumalattomuuden teko on kuninkaille kauhistus, sillä vanhurskaudesta valtaistuin vahvistuu.
13: Vanhurskaat huulet ovat kuninkaille mieleen, ja oikein puhuvaa he rakastavat.
14: Kuninkaan viha on kuoleman sanansaattaja, mutta sen lepyttää viisas mies.
15: Kuninkaan kasvojen valo on elämäksi, ja hänen suosionsa on kuin keväinen sadepilvi.
16: Parempi kultaa on hankkia viisautta, kalliimpi hopeata hankkia ymmärrystä.
17: Oikeamielisten tie välttää onnettomuuden; henkensä saa pitää, joka pitää vaelluksestansa vaarin.
18: Kopeus käy kukistumisen edellä, ylpeys lankeemuksen edellä.
19: Parempi alavana nöyrien parissa kuin jakamassa saalista ylpeitten kanssa.
20: Joka painaa mieleensä sanan, se löytää onnen; ja autuas se, joka Herraan turvaa!
21: Jolla on viisas sydän, sitä ymmärtäväiseksi sanotaan, ja huulten suloisuus antaa opetukselle tehoa.
22: Ymmärrys on omistajalleen elämän lähde, mutta hulluus on hulluille kuritus.
23: Viisaan sydän tekee taitavaksi hänen suunsa ja antaa tehoa hänen huultensa opetukselle.
24: Lempeät sanat ovat mesileipää; ne ovat makeat sielulle ja lääkitys luille.
25: Miehen mielestä on oikea monikin tie, joka lopulta on kuoleman tie.
26: Työmiehen nälkä tekee työtä hänen hyväkseen, sillä oma suu panee hänelle pakon.
27: Kelvoton mies kaivaa toiselle onnettomuutta; hänen huulillaan on kuin polttava tuli.
28: Kavala mies rakentaa riitaa, ja panettelija erottaa ystävykset.
29: Väkivallan mies viekoittelee lähimmäisensä ja vie hänet tielle, joka ei ole hyvä.
30: Joka silmiänsä luimistelee, sillä on kavaluus mielessä; joka huulensa yhteen puristaa, sillä on paha valmiina.
31: Harmaat hapset ovat kunnian kruunu; se saadaan vanhurskauden tiellä.
32: Pitkämielinen on parempi kuin sankari, ja mielensä hillitseväinen parempi kuin kaupungin valloittaja.
33: Helmassa pudistellen arpa heitetään, mutta Herralta tulee aina sen ratkaisu.
 

« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

| Redigera kommentar | Redigera rubrik | Refresh |

Personliga verktyg