Louis Althusser

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Den här artikeln ingår i serien om
Marxism
YoungerMarx.JPG
Litterära verk
Kommunistiska manifestet
Kapitalet
Louis Bonapartes
adertonde brumaire
Grundrisse
Den tyska ideologin
Ekonomisk-filosofiska
manuskript
Teser om Feuerbach
Sociologi och antropologi
Alienation  · Bourgeoisie
Exploatering
Ideologi · Kommunism
Proletariat  · Reifikation
Socialism
Varufetischism
Ekonomi
Arbetskraft
Marxistisk ekonomi
Produktionsmedel
Produktionssätt
Produktivkrafter
Mervärde
Förvärvsarbete
Historia
Klasskamp
Proletariatets diktatur
Proletär internationalism
Filosofi
Historisk materialism
Materialistisk dialektik
Analytisk marxism
Austro-marxism
Autonomism
Marxistisk feminism
Frihetlig marxism
Marxistiska teoretiker
Karl Marx  · Friedrich Engels
Karl Kautsky  · Georgij Plechanov
Rosa Luxemburg
Anton Pannekoek
Vladimir Lenin  · Lev Trotskij
Georg Lukács  · Guy Debord
Antonio Gramsci  · Karl Korsch
Jean-Paul Sartre
Louis Althusser
Med fler ...
Marxistisk teori
Projekt Arbetarrörelsen

Louis Althusser, född 16 oktober 1918 i Algeriet, död 23 oktober 1990, fransk marxistisk filosof.

Louis Althusser föddes i Algeriet, studerade vid École Normale Supérieure i Paris där han senare också blev professor i filosofi. Han är en av få filosofer som förklarar och redogör för Lenins kritik mot empiriokriticismen, av Althusser kallad machismen i avhandlingen Lenin och filosofin. Hans antihumanism presenterar han i ett verk om Marx, där han tar avstånd från begrepp som "mänskligt värde", vilket han tillskriver en borgerlig tankevärld. Hans verk om ideologier har även varit mycket uppmärksammade, där han fortsätter i Antonio Gramscis tradition och idéer om hegemoni.

Vad beträffar Marx, bestred han tolkningar av denne som byggde på en ekonomisk, historisk, eller ideell syn, och försökte kombinera Marx med strukturalism. I första hand skulle man tolka Marx som en som bröt med den rådande epistemologin.

Kritiken mot Althusser inte minst inom kretsen av intellektuella kring den Nya Vänstern var att Althussers perspektiv ledde till en dyster, "Superdeterministisk", ödesbestämdhet, där det mänskliga handlandet inte spelade någon roll.

Althusser fick ett stort genomslag inom marxistisk teori och poststrukturalism. Bland hans studenter finns Alain Badiou, Régis Debray, Jacques Ranciere.

I november 1980 ströp Althusser under oklara förhållanden sin hustru, Hélène. På grund av sitt psykiska tillstånd åtalades han dock inte för brottet, utan intogs istället på psykiatrisk klinik. Althusser kommenterar händelsen i boken L'Avenir dure longtemps.

Symtomal läsning

I skriften Att läsa Kapitalet lägger Althusser fram sin tes om Marx brott med den klassiska politiska ekonomin. Han hävdar att den politiska ekonomin var en läsning av verkligheten som var strukturerad på så vis att den har ett synlighetsfält (även känt som problematik). Detta fält består av synliga och osynliga delar, just på grund av den struktur och de förutsättningar som finns hos den politiska ekonomin kommer det vara så att vissa saker är synliga och andra osynliga för denna problematik, men det som är osynligt är även synligt för den (det är saker som problematiken förutsätter men inte explicit uttrycker). När man upptäcker denna problematik, det fält som bestämmer vad som är synligt och vad som är osynligt, kommer man kunna skifta objekt hos vetenskapen. Det är detta Althusser menar att Karl Marx gjorde i och med sin kritik av den politiska ekonomin; istället för att ta det osynliga svar som Smith och Ricardo producerat att "arbete skapar värde" så ställde sig Marx frågan "vilket arbete skapar värde?". Således skiftade Marx fokus.


Personliga verktyg