Karl Kautsky

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Karl Kautsky

Karl Kautsky, född 18 oktober 1854 i Prag, död 17 oktober 1938 i Amsterdam, var en tysk socialdemokrat och nationalekonom.

Kautsky grundade 1883 tidskriften Neue Zeit, som hade till uppgift att vara hela det tyska socialdemokratiska partiets vetenskapliga organ och som sedermera kom att särskilt representera den ortodoxt marxistiska riktningen i partiet; Kautsky kom själv att inta ställningen som den främsta företrädaren för den ortodoxa marxismen i hela världen.

Bland hans främsta arbeten märks Marx' ökonomische lehren (1887), Erfurtprogrammet (Das Erfurter programm) (1892), en teoretiskt belysande utläggning av det program, som Tysklands socialdemokratiska parti antog vid kongressen i Erfurt 1891 och vartill Kautsky själv utarbetat förslaget, Die Agrarfrage (1899), ett försvar för Marx teori om koncentrationsprocessen inom jordbruket, och Bernstein und die sozialdemokratische partei (1899), ett inlägg i den energiska och uppseendeväckande strid, som Kautsky i "Neue Zeit" och på partidagar fört mot Bernstein och den reformistiska nymarxismen.

Kautsky tog till sin uppgift att försvara de teorier, som utgör grundvalarna för den marxistiska lärobyggnaden; men på samma gång gav han dock en något mildrad framställning av den materialistiska historieuppfattningen och tolkade utarmningsteorien så, att det härvidlag inte är fråga om en absolut, utan en relativ utarmning, ej ett fysiskt, utan ett socialt elände. Kautsky betraktar inte fackföreningsrörelsen som något effektivt medel för en varaktig stegring av hela arbetarklassens ekonomiska ställning, utan i främsta rummet som ett medel att moraliskt höja arbetarklassen (till stridslust och stridsduglighet). I fråga om socialdemokratins politisk-parlamentariska uppträdande hävdade Kautsky den parlamentariska ståndpunkten, men med sträng partiexklusivitet. I befolkningsfrågan omfattades Kautsky av Malthus lära och anslöt sig till nymalthusianismen. Utom hans ovannämnda arbeten kan nämnas Die soziale revolution (1902), Die sozialdemokratie und die katholische kirche (s.å.) och Die historische leistungen von Karl Marx (1908).

Den här artikeln ingår i serien om
Marxism
YoungerMarx.JPG
Litterära verk
Kommunistiska manifestet
Kapitalet
Louis Bonapartes
adertonde brumaire
Grundrisse
Den tyska ideologin
Ekonomisk-filosofiska
manuskript
Teser om Feuerbach
Sociologi och antropologi
Alienation  · Bourgeoisie
Exploatering
Ideologi · Kommunism
Proletariat  · Reifikation
Socialism
Varufetischism
Ekonomi
Arbetskraft
Marxistisk ekonomi
Produktionsmedel
Produktionssätt
Produktivkrafter
Mervärde
Förvärvsarbete
Historia
Klasskamp
Proletariatets diktatur
Proletär internationalism
Filosofi
Historisk materialism
Materialistisk dialektik
Analytisk marxism
Austro-marxism
Autonomism
Marxistisk feminism
Frihetlig marxism
Marxistiska teoretiker
Karl Marx  · Friedrich Engels
Karl Kautsky  · Georgij Plechanov
Rosa Luxemburg
Anton Pannekoek
Vladimir Lenin  · Lev Trotskij
Georg Lukács  · Guy Debord
Antonio Gramsci  · Karl Korsch
Jean-Paul Sartre
Louis Althusser
Med fler ...
Marxistisk teori
Projekt Arbetarrörelsen

Bibliografi i urval

 • Karl Marx´ ökonomische Lehren, 1887.
 • Friedrich Engels, 1887.
 • Das Erfurter Programm, 1892.
 • Die Vorläufer des neueren Sozialismus, i två band, 1895.
 • Der Ursprung des Christentums, 1908.
 • Der Imperialismus, 1914. I: Die Neue Zeit. 1914/2
 • Nationalstaat, imperialistischer Staat und Staatenbund, 1915.
 • Demokratie oder Diktatur, 1918.
 • Die Internationale, 1920.
 • Die proletarische Revolution und ihr Programm, 1922.
 • Die materialistische Geschichtsauffassung, i två band, 1927.
 • Krieg der Demokratie, 1932.


Small Sketch of Owl.png Denna artikel är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, 1904–1926 (Not).
Personliga verktyg