Tyskar

Från Rilpedia

(Omdirigerad från Tysk)
Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Tyskar är benämningen dels på personer som har tyska som modersmål, dels på personer som är medborgare i Tyskland. Efter andra världskriget har ordet tysk mer och mer fått innebörden tysk medborgare, dvs en nationalitet, istället för som tidigare en etnicitet. Exempelvis anser sig de flesta österrikare numera inte vara tyskar, något som tidigare varit självklart.

I Tyskland, Österrike och Schweiz, Liechtenstein och Luxemburg utgör tyskspråkiga majoriteten av befolkningen. Det bor även tysktalande i angränsande länder, såsom sydvästra Danmark, östra Belgien, Elsass och Lothringen i östra Frankrike, Sydtyrolen i Italien, Ungern, Polen samt västra Tjeckien. I absoluta tal finns det flest tyskspråkiga i Tyskland följt av Österrike, Schweiz och Frankrike i fallande ordning. Mindre känt är kanske att även Brasilien har en betydande minoritet tyskspråkiga. Enligt vissa uppskattningar talar uppemot 850-900 000 brasilianer tyska, de flesta är dock tvåspråkiga.

I Namibia, som fram till slutet av första världskriget var en tysk koloni (Tyska Sydvästafrika), finns det också människor som har tyska som sitt modersmål.

Historiskt sett har stora grupper tyskar också bott i östra Europa, främst sudettyskarna i Böhmen och Mähren, balttyskarna vid Östersjön och tyskarna öster om Oder-Neisse-linjen, men de flesta av dessa fördrevs vid slutet av och efter andra världskrigets slut, i samband med Nazitysklands sammanbrott. Det finns dock fortfarande kvar små minoriteter av tyskar i Östeuropa, förutom i Tjeckien och Polen även i Ryssland, Estland och Lettland. I Sverige bodde det under medeltiden många tyskar i städerna.

Tidigare fanns det även en stor grupp av s.k. Volgatyskar i Ryssland, och senare Sovjetunionen. I takt med att tyskarna kom längre och längre in i Sovjet under andra världskriget blev Stalin dock oroad att volgatyskarna skulle kollaborera med nazisterna. Därför lät att sätta största delen av den manliga tyska befolkningen i Sovjet i arbetsläger, där överlevnadschanserna var väldigt små. Resten av populationen deporterades till Kazakstan, Sibirien och Centralasien. Än idag utgör tyskar 2% av Kazakstans befolkning, ca 300.000 människor.

Se även

Personliga verktyg