Förvärvsarbete

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Förvärvsarbete (även lönearbete eller yrkesarbete) är ett socioekonomiskt begrepp som beskriver förhållandet mellan en arbetare och en arbetsgivare, där den anställda arbetaren genom ett avtal förbinder sig att sälja sin arbetskraft till arbetsgivaren. Detta sker ofta på en arbetsmarknad, och som ersättning för sitt förvärv erhåller arbetaren lön. Begreppet används för att skilja sådant arbete från hushållsarbete eller arbete som utförs ideellt och/eller utan att ge utföraren en ekonomisk inkomst. Den förvärvsanställda kan arbeta på heltid eller med viss arbetstidsförkortning, då förvärvsarbetet ofta betecknas som deltid. Ibland, främst tidigare, användes också begreppet halvtid, vilket som namnet antyder är en variant av deltidsanställning.

Begreppet lönearbete används framför allt inom marxistisk teori, och är i det sammanhanget det produktionsmedel som arbetaren kan erbjuda som en handelsvara.

Se även

  • Benefikt avtal – ett avtal mellan två personer genom vilket den ena med juridiskt bindande verkan på något vis förpliktar sig gentemot den andra, utan att få något tillbaka i form av lön eller annan återgäld


Personliga verktyg
På andra språk