Pornografi

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - låst, texten baserad på Wikipedialogo_12pt.gifWikipedia_letter_w.png
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Uppslagsordet Porr omdirigerar hit. För andra betydelser, se Porr (olika betydelser)

Pornografi (av grekiska πόρνη, pórnē, prostituerad, och γραφíα, graphía, skrivet material) är sexuella skildringar med syfte att underhålla och väcka lust.[1] Det är ursprungligen ett lånord från franskans pornographie; ofta används den vardagliga termen porr. Pornografi omfattar allt från mer eller mindre utmanande nakenbilder (av helt eller endast delvis avklädda kroppar) till skildringar av samlag eller annan sexuell aktivitet.

Den kommersiella pornografin använder i det närmaste alla kända medieformat för att nå ut till en betalande publik. Idag är de främsta uttrycksmedlen foto och film, men även litterär pornografi är mycket utbredd liksom pornografiska tecknade serier (exempelvis hentai, en genre inom japanska tecknade serier, manga). Under

senare år har även interaktiva datorprogram och webbkameror lanserats. Pornografi distribueras med varierande metoder, men tidningar, CD-skivor och Internet är särskilt vanligt förekommande. På senare tid har Internets betydelse blivit mycket stor.

Innehåll

Historik

Det är osäkert när de första pornografiska texterna och bilderna uppstod, men det finns erotiska bilder i form av grottmålningar. Under romarriket fanns det ett antal skalder som författade erotiska skildringar, exempelvis Catullus, och i Pompeji har pornografiska väggmålningar återfunnits. Det är dock svårt att idag avgöra om verken blev undanskuffade eller hyllade. Den romerska skalden Ovidius verk Konsten att älska anses ha blivit en storsäljare, även om den senare kritiserades av den kristna världen. Antologin Kama Sutra, som sammanställdes på 300-talet e.Kr. i Indien, är ett annat exempel på ett erotiskt verk.

Många folksagor hade ett erotiskt inslag, vilket ofta censurerades när sagorna senare sammanställdes och publicerades, exempelvis av Bröderna Grimm. Bland allmogen berättades säkert om explicita sexuella äventyr emellanåt, vilket kan vara en källa till de många vittnesmål om erotik i de häxerirättegångar som hölls runtom i Europa under 1300-talet.

Efter att Johannes Gutenberg på 1400-talet uppfunnit tryckpressen blev det både billigare och lättare att trycka böcker började det nästan genast att strömma erotiska berättelser över gränserna. En del författare försörjde sig på att skriva vågad litteratur, men det var ett riskfyllt arbete: om man blev ertappad kunde man bli utvisad. Författaren Pietro Aretino eller furstegisslaren från början av 1500-talet kallas ibland för den förste europeiske pornografen.

Den första stora vågen av erotisk litteratur i Europa skedde under andra hälften av 1700-talet med författare som exempelvis Restif de la Bretonnne, Markis de Sade och A R A Nerciat. Den andra inträffade kring sekelskiftet 1900 i Tyskland då en mängd litteratur publicerades.

Under perioder i Europas historia har köttsliga begär varit tabu, och därför har det utvecklats många sätt att diskutera saken så att censorerna inte skulle kunna ingripa: metaforer (såsom i Shakespeares lättsammare pjäser) eller genom att smyga in det i texten (jämför exempelvis sexscenen i kyrkan ur Hemsöborna av August Strindberg).

De tredje högkonjunkturen för pornografi inleddes under 1960-talet då den juridiska regleringen av pornografi förändrades. Därefter kunde pornografiskt material cirkulera offentligt.

Bilden

Det fanns tidigt erotiska teckningar av olika slag. Kopparsticken kom senare. Efter att fotografikonsten etablerats kom snart erotiska fotografier som mångfaldigades och spreds över bland annat Europa.

I sin bok Pornografins nollpunkt menar Sina Najafi att den starka tron på vetenskapen och rationalismen under 1800-talet födde en tanke om att allt kunde klassificeras och kategoriseras, och då även sexualiteten. I vetenskapens tjänst tjänade kameran. Den kunde detektera och avslöja mer än det mänskliga ögat någonsin kunnat klara av.

Eadweard Muybridge publicerade på 1880-talet Animal Locomotion, som är serier av fotografier av män, kvinnor och barn, mer eller mindre avklädda i olika rörelsemönster. Dessa bilder kom att inspirera den franske neuropatologen Jean-Martin Charcot att fotografera kvinnor som fick hysteriska anfall. Detta i sin tur fick Muybridge att fotografera kvinnliga skådespelare som fick iscensätta hysteriska anfall. Dessa bilder blev populära och många menar idag att dessa fotografiska serier kan ses som födelsen av den moderna pornografin.

Pornografiska tidskrifter

Vista-xmag.png Detta avsnitt är en sammanfattning av Porrtidning

Pornografiska tidningar har förekommit åtminstone sedan 1900-talets början. Dagens form av porrtidningar började etableras från 1950-talet med publikationer som Hugh Hefners Playboy och Larry Flynts Hustler.

Pornografi ur ett ekonomiskt perspektiv

Porrbranschen sägs ibland vara en de branscher som omsätter mest pengar i hela världen [källa behövs]. Detta kan vara en överdrift från branschen själv för att verka mer inkomstbringande än den är.

Siffror från branschtidningen AVN visar att den legala amerikanska porrmarknaden år 2005 omsatte 12,6 miljarder dollar. [1]. I jämförelse var den amerikanska datorspelsmarknaden värd 10,3 miljarder dollar år 2006, enligt branschorganisationen ESA. Tidningen Forbes uppskattar den globala siffran till motsvarande 52 miljarder dollar [2]; siffran måste dock anses som mycket osäker.

Enligt programmet InsiderTV3 omsätter pornografin förvånansvärt lite. De som tjänar pengar på pornografins utbredning på Internet är enligt programmet internetleverantörerna, dock utan att ge ett statistiskt underlag.

Företag i branschen använder all existerande teknik för att överleva i den stenhårda konkurrensen. Därför anammades både vhs- och dvd-tekniken snabbt, liksom föregångaren smalfilm och de senare fenomenen datorspel och Internet, så fort antalet användare blivit tillräckligt stort. Vissa menar att det är så den nyaste tekniken sprids lättast.

Pornografisk film

Under 1970-talet kom de första välkända porrfilmerna. Under 1960-talet kom Vilgot Sjömans film Jag är nyfiken - gul, med Lena Nyman i huvudrollen. Trots att filmen, liksom den andra filmen i serien Jag är nyfiken - blå, främst var inriktade på samhällskritik och egentligen inte alls lade någon som helst fokus på sex och sexualitet, kom filmerna att bli ihågkomna för en uttrycklig sexscen mellan Lena Nyman och Börje Ahlstedt. Under denna period var den politiska vänstern pornografivänlig, medan den politiska högern höll emot.

Internet

Huvudartikel: Internetporr

Genom Internets genomslag har tillgången till pornografiskt material ökat markant. Några av de mest framgångsrika företagarna på internet är sådana som sysslar just med pornografiska sajter. Först och främst levererar de olika sidorna filmer och bilder med pornografisk karaktär, men saker av en mer interaktiv karaktär, som till exempel en interaktiv webcam-baserad konversation med en nakenmodell är inte ovanligt.

Porrbranschen ser två stora fördelar med att använda Internet: För det första kan konsumenter undvika det sociala stigma som hör samman med pornografi; kunder behöver inte gå in i en affär utan kan istället med hjälp av kreditkort betala anonymt. För det andra når man via Internet ut till fler än man annars skulle kunna göra vilket har särskild betydelse för företag som specialiserar sig på specifika sexuella fetischer.

Eftersom Internet finns i de flesta världens länder och att pornografi på många platser omges av mycket strikt lagstiftning, används också Internet som ett sätt att kringgå lagstiftningen genom att inhandla pornografi på utländska sidor.

Pornografi är också, tillsammans med film och musik, det som mest utbyts på internets olika P2P-nätverk. Enligt Google genomförs varje dag 68 miljoner sökningar på någon variation av det engelska ordet porn (svenska "porr").

Debatt om pornografi

Under en stor del av 1900-talet var kritiken mot pornografi betingad av religiösa och moralkonservativa ståndpunkter, medan den politiska vänster snarare var positiv. Feministisk (då framför allt radikalfeministisk) kritik av pornografi har funnits i västvärlden från 1970-talet.

Religion och pornografi

Många grenar av kristendom, judendom och islam fördömer pornografi på teologiska grunder. Avståndstaget är ytterst grundat på Gamla och Nya testamentet samt Koranen som förbjuder eller avråder från nakenhet samt sex utanför äktenskapet.

Liberalism och konservatism om pornografi

Den liberala ståndpunkten är att pornografi är en privatsak som bör vara tillåten så länge inblandade parter är vuxna (antingen definierat som myndig, sexuellt myndig eller könsmogen) och deltar under samtycke.

Konservativa kritiserar bland annat att pornografi normaliserar och inbjuder till sexuellt umgänge utanför äktenskapet istället för sexuell avhållsamhet. Detta kan leda till svartsjuka, otrohet, sexuellt överförbara infektioner, minderårigt sex eller oönskad graviditet - som leder till antingen abort eller barn utan en stabil familj. Konservativa är också kritiska mot att pornografi sprider normer om sex utan kärlek.

Feminism och pornografi

En betydande del av feministisk kritik riktad mot pornografi och pornografisk film tar sin utgångspunkt i könsmaktsordningen. Med detta menas att kritiken inte riktas mot explicita sexscener i sig utan just den form som vi ser i vårt samhälle. Enligt många feministiska teoretiker är den porr vi ser i dag kraftigt knuten till patriarkatet och bidrar därmed till en korrumperad syn på människan i allmänhet och kvinnor i synnerhet. Porr där män är tydligt överordnade kvinnor och där kvinnorna i första hand är ett objekt för manlig åtrå; en sorts knullmaskin. Detta gäller då främst den heterosexuella porren men även till viss del lesbisk porr. Även om ingen man medverkar så finns det en manlig överhet i form av åskådaren, som enligt kritikerna bör ses som målgruppen.

En radikalfeministisk teori framför allt spridd av Andrea Dworkin och Catherine McKinnon ser inte pornografi (och då främst i film) som praktiserad sex överhuvudtaget. Istället ser de den som praktiserat våld där den ena parten genom sin överordning erövrar/dominerar den andra parten. Här finns ingen plats för ömsesidighet eller respekt utan hela akten handlar om förnedring och dominans. Teorin har haft en stark position inom svenska radikalfeministiska rörelser och den har förts fram av bland annat kvinnojourer runt om i Sverige.

Queerteoretiker har i sin tur ifrågasatt och argumenterat mot denna förenklade framställning av pornografin. Exempelvis menar den queerfeministiska teoretikern Don Kulick att porr är positivt eftersom det utmanar de heteronormativa föreställningar om sex som vårt samhälle uppbär. Ett flertal menar dock att, även om det är viktigt att ifrågasätta den heteronormativa diskursen så får det inte ske på ett sätt som stärker ett alternativt förtryck. Dworkins teori är oförmögen att beskriva företeelser som bögporr (i synnerhet där aktörer växlar mellan att vara givande och mottagande), de flesta former av amatörporr och feministisk independentporr.

De pornografiska skådespelarnas situation

Kritiker beskriver ofta porrfilmsbranschen som skadlig för porrskådespelarna, som att bolagen utnyttjar dem hänsynslöst. Många producenter kräver att skådespelarna ska genomgå infektionstester regelbundet.

Kritik mot mainstreamporr

Med mainstreamporr menar man kommersiell heterosexuell hårdporr. Dessa filmers syfte är att stimulera främst yngre heterosexuella män till orgasm, men även många kvinnor använder filmerna. Det finns många kritiker av sådana filmer, bland annat från feminististiskt håll och av opinionsbildare med rent moraliska motiv (särskilt religiösa organisationer). Några av de punkter som sådana filmer har kritiserats för är:

  • Kritiker anser att majoriteten av den pornografiska filmen framställer kvinnan som ett objekt, underordnad mannen.
  • Då kvinnornas underliv ofta är i fokus för filmens handling, menar kritikerna att dessa sekvenser inte har något värde för heterosexuella kvinnor. Kvinnorna har också ibland genomgått plastikkirurgi, och har sminkade underliv.
  • Kritiker anser också att bristen på äldre kvinnor i många filmer leder till att de framställer mänsklig sexualitet som begränsad till kvinnor i åldrarna 15 till 25 år, medan männen ofta är äldre.
  • Samlagssekvenserna avslutas ofta med att medverkande män får utlösning över en kvinnas kropp, vilket kritiker anser är förnedrande.
  • Både kyrkliga profiler som Lewi Pethrus och radikalfeminister som Inger Segelström har protesterat mot porr eftersom den skulle bidra till ökad frekvens av våldtäkter.

I en TEMO-undersökning bland svenska 18-21-åringar, beställd av Sydsvenska Dagbladet sommaren 2006, instämde 34% av kvinnorna och 13% av männen helt i påståndet att Sverige bör totalförbjuda pornografi. Starkast var motståndet bland kristdemokrater och miljöpartister.[2]

Juridisk reglering av pornografi

Lagstiftning för produktion och distribution av pornografi varierar starkt mellan olika delar av världen. I de flesta delar av västvärlden är det mesta lagligt, medan framför allt muslimska länder som Iran och Saudiarabien har hårda restriktioner.

Sverige har en relativt tillåtande lagstiftning kring pornografi. Inga lagstiftade åldersgränser för köpare finns och Statens Biografbyrå har att välja mellan att sätta femtonårsgräns eller totalförbjuda filmen som förråande. Det finns ett brott i Sverige som heter Otillåtet förfarande med pornografisk bild.

Barnpornografi

Barnpornografi är all pornografi som innehåller minderåriga och är förbjudet i de flesta länder, så även i hela EU. I Sverige och Finland kan barnpornografiskt innehåll beslagtas av polisen sedan år 1995.

Våldspornografi

Våld och tvång i pornografi är ofta reglerat i lag. I många länder är pornografiskt bildmaterial med inslag av bondage eller sadomasochism lagligt, om aktörerna är vuxna samt deltagit frivilligt. Om våld och tvång sker som en del av ett uppenbart sexuellt rollspel är det tillåtet i Sverige, porträtteras det allt för realistiskt så det kan anses förråande kan dock spridandet av sådant material ge upp till två års fängelse.

Kändissexvideor

Genom åren har flera filmer med kända människor som har sex spridits, framför allt via internet. Oftast kommer sådana här filmer upp då före detta pojkvänner, eller flickvänner, sprider ut dem (som i Paris Hiltons och Jan Huokkos fall) eller så stjäls helt enkelt filmerna (som för Pamela Anderson och Colin Farrell) och säljs vidare.

Andra betydelser

I överförd bemärkelse kan ordet "porr" användas i sammansättningar för excessiva bildframställningar av något icke-sexuellt i tidskrifter eller tv, till exempel "vapenporr", "motorporr", "matporr" eller "känsloporr"

Referenser

Noter

  1. Nationalencyklopedins artikel pornografi, besökt 2007-07-15]
  2. Sydsvenskan

Skriftliga källor


Personliga verktyg