AIDS

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS)
Klassifikation och externa resurser
Röda bandet är en symbol för solidaritet med HIV-positiva människor och dem som lever med aids
Röda bandet är en symbol för solidaritet med HIV-positiva människor och dem som lever med aids
ICD-10 B24.
ICD-9 042
DiseasesDB 5938
MedlinePlus 000594
eMedicine emerg/253 

AIDS (av ”acquired immune deficiency syndrome”, på svenska ”förvärvat immunbristsyndrom”) är en dödlig sjukdom som kännetecknas av svåra skador på immunförsvaret, vilket medför att den drabbade är extremt känslig för infektioner. Aids orsakas av humant immunbristvirus, hiv, och utgör slutstadiet av en hivinfektion.

Aids beskrevs först i slutet av 1970-talet av franska läkare som märkte hur homosexuella män i orimligt hög grad drabbades av ovanliga sjukdomar. Mellan åren 19831984 identifierades viruset som sprider smittan. Det upptäcktes i det närmaste samtidigt av två forskargrupper (Luc Montagnier i Frankrike och Robert Gallo i USA) och kallades LAV (lymphadenopathy-associated virus) respektive HTLV-III (human T-lymphotropic virus type III), innan man enades om termen HIV (human immunodeficiency virus).

Det första aids-fallet som man har kunnat bekräfta i efterhand är en man i det dåvarande Belgiska Kongo år 1959.[1]

Aids fick en enorm uppmärksamhet under senare delen av 1980-talet. Efter att rockikonen Freddie Mercury i november 1991 avlidit efter en lång tids sjukdom anordnade hans band Queen 1992 en tributgala som gav in mängder av pengar till aidsforskningen. Andra stjärnor som Elton John hakade på och startade insamlingar för att hitta ett botemedel mot aids.

Det finns inget säkert botemedel för sjukdomen idag. Det enda kända fall där en person friskförklarats är efter en ryggmärgstransplantation från någon som är immun mot viruset. Denna operation lyckas sällan [2]. Läkarvetenskapen tror i dag inte att en botande medicin är lösningen på problemet. Det finns dock ett antal bromsmediciner, som förlänger överlevnaden för behandlade, som även kan bibehålla en högre livskvalitet.

Det finns nära 40 miljoner människor som lever med hiv eller aids. Av dem finns omkring tre fjärdedelar i Afrika söder om Sahara.

Innehåll

Smittovägar

Hiv kan överföras mellan människor på fyra sätt:

 • Från mor till barn. Viruset kan överföras från mor till barn under de sista veckorna av graviditeten eller vid födseln. Spädbarn som ammas av en hivsmittad kvinna löper också risk att smittas av viruset. Med antiretroviral behandling kan dock risken att viruset överförs från mor till barn minskas ner till 1 procent. Utan behandling är risken för smitta 15–30 procent.
 • Via transfusion av blodprodukter. Det är en synnerligen effektiv smittväg, som dock har eliminerats i Sverige genom noggranna kontroller under hela tillverkningskedjan av blodprodukter.

Hiv finns i saliv, men det har dock aldrig kunnat påvisats att saliv skulle kunna överföra smitta. Viruset kan även finnas i urin, men då i så liten koncentration att risken för smitta är obetydlig.

Symptom

Vanligen uppträder inga symptom på smittan på lång tid. Det kan därför dröja många år innan smittan upptäcks. Många hiv-smittade blir några veckor efter smittillfället sjuka med feber, svullna lymfkörtlar, halsont och hudutslag. Dessa symtom går över av sig själv, och liknar symtomen vid många vanliga infektionssjukdomar, varför de ofta inte väcker stor uppmärksamhet.[3]

En långt gången infektion av hiv (i genomsnitt 7-10 år)[4]leder till den sjukdomsbild som kallas aids. De symptom som kan uppstå är sjukdomar och sjukdomsförlopp som inte drabbar människor med normalt fungerande immunförsvar. Det handlar då om infektioner och angrepp av olika bakterier, virus, svampar och parasiter. Den som är aidssjuk löper risk att dö av exempelvis cancer eller svår lunginflammation.

WHO har gjort en lista över tio tillstånd av vilket minst ett ska vara uppfyllt för att den hivsmittade ska anses ha aids. Bland dessa tillstånd finns bland annat tuberkulos, hjärnhinneinflammation, eller avmagring kombinerat med diarré eller feber (som inte kan antas bero på något tillstånd som inte är relaterat till hivinfektionen).

Tumörer

Kaposis sarkoma utslag

Personer med en hiv-infektion har en betydligt ökad risk för att insjukna i flera olika typer av cancer. Den främsta orsaken till den ökade risken är samtidig infektion med onkogena DNA-virus såsom Epstein-Barr-virus, Kaposis sarcoma-associerat herpesvirus och humant papillomavirus. Kaposis sarkoma är den vanligaste tumören hos hiv-infekterade personer, vanligen ses Karposis sarkoma som lilaaktiga knutor på huden, men förändringarna kan också finnas i inre organ.

Andra cancertyper som anses vara AIDS-definierande hos hiv-infekterade är Burkitts lymfom och invasiv cervixcancer hos kvinnor.

Andra opportunistiska infektioner

Cytomegalovirus-retinit orsakas av cytomegalovirus och kan leda till blindhet.

Patofysiologi

Hiv orsakar aids genom att successivt förstöra kroppens CD4+ T-hjälparceller. En ofta använd klinisk definition av aids är att det finns färre än 200 CD4+ per milliliter blod. Då kroppens immunceller minskar ökar detta mottagligheten för opportunistiska infektioner.

Prevention

För samtliga av de fyra sätt på vilket hiv överförs mellan människor finns det effektiva preventiva åtgärder.

1. Sexuell överföring. Det mest effektiva sättet att hindra smittospridning genom sex är att använda kondom. Avhållsamhet rekommenderas också som ett sätt att minska spridningen, framför allt av grupper och länder som av religiösa skäl motsätter sig användandet av preventivmedel.

2. Via sprutor. De flesta som smittas via blod är missbrukare som får smittan via använda sprutor och kanyler. För att hindra sådan smitta krävs information om riskerna och möjlighet för narkomaner att använda rena injektionsverktyg. Att ge narkomaner möjlighet att byta använda sprutor mot nya, rena, har också visat sig vara ett sätt att hindra smittospridning av hiv och andra sjukdomar som sprids via använda sprutor. [5]

3. Från mor till barn. Risken för smitta från mor till barn kan minskas drastiskt genom att ge antiretrovirala mediciner till gravida kvinnor, för att minska förekomsten av viruset innan och under förlossningen. När det finns tillgång på säker och tillräcklig ersättningsföda rekommenderas hivsmittade mödrar att inte amma sina barn.

4. Via transfusion av blodprodukter. Genom noggranna kontroller av alla steg i tillverkningskedjan av blodprodukter kan risken för transfusionssmitta nå i det närmaste noll.

Konspirationsteorier

Det finns ett stort antal konspirationsteorier kring aids i omlopp. Ett populärt tema är att aids ska ha skapats, medvetet eller omedvetet, av människan. Ett återkommande tema bland konspirationsteorierna är att viruset, oavsett vem som skapade det, spridits genom olika vaccinationsprogram riktade bland annat mot smittkoppor i Afrika. Syftet ska ha varit ren rasism, försök att döda svarthyade afrikaner.

Sydafrikas president Thabo Mbeki och andra medlemmar av partiet ANC har vid flera tillfällen uttryckt åsikten att aids inte orsakas av hiv utan av fattigdom, och att de som dör av aids förgiftats av bromsmediciner som tillverkats av läkemedelsföretag som vill utföra experiment på afrikaner. Först år 2003 tillkännagav regeringen att den kommer att börja distribuera bromsmediciner till hivpositiva sydafrikaner. Wangari Maathai, vinnare av 2004 års Nobels fredspris, tror, enligt uppgift, att smittämnet bakom sjukdomen aids inte är ”naturligt”.

Det förekommer också att forskare ifrågasätter HIV som orsak till aids, och menar att aids är konstruerat av människan. [6][7][8][9]

Se även

Externa länkar

Källor

 1. [1]
 2. SVT.se Hiv-virus borta efter benmärgsbyte13 november 2008
 3. Kallings, L. O. (2005)Den yttersta plågan - Boken om Aids
 4. Kallings, L. O. (2005)Den yttersta plågan - Boken om Aids
 5. World helth organitation. AIDS Epidemic Update (2005)
 6. Rappoport, Jon, (1988)AIDS INC.
 7. Coleman, Dr. John, The Conspirator's Hierarchy - The Committee of 300
 8. Rivera, David Allen, (1994) Final Warning: The History of the New World Order
 9. Cooper, William, (1990) AIDS is Man-made

Personliga verktyg