Samlag

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - låst, texten baserad på Wikipedialogo_12pt.gifWikipedia_letter_w.png
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Uppslagsordet Sex leder hit. För talet, se 6 (tal).
Skiss av Leonardo da Vinci föreställande ett samlag

Samlag, att ha samlag; betyder att två, eller flera människor har sexuellt umgänge vilket är människans motsvarighet till djurens parning. [1]

Innehåll

Orgasm

Vid tillräcklig sexuell stimulans kan ett samlag leda till att personerna får orgasm. För många är uppnående av ett klimax ett av målen med ett samlag. Rent biologiskt består en orgasm i en intensiv njutningskänsla kombinerad med rytmiska muskelsammandragningar i bäckenbottenmuskulaturen. Huruvida en eller båda parter i ett samlag upplever orgasm varierar. För män leder ofta en orgasm till utlösning men behöver inte göra det. Även för kvinnor kan orgasmen leda till utlösning men det är mer ovanligt.

Kondom och preventivmedel

Samlag kan medföra sexuellt överförbara sjukdomar och många använder kondom som skydd både mot sjukdomar och som preventivmedel, det vill säga den skyddar mot befruktning.

Samlag kan genomföras i olika kroppsställningar. Vissa ställningar är så vanliga och ofta beskrivna att de fått egna namn och vunnit en plats inom populärkulturen.

Lagstiftning

Kriminaliseringen av icke påtvongade samlag och andra sexuella handlingar ser mycket olika ut i världen. Förbud mot samlag med egna barn är ett mycket vanligt förbud medan exempelvis våldtäkt i många länder inte anses kunna begås inom äktenskapet. Synen på när ett barn är moget att själv inleda sexuella relationer skiftar också. Den så kallade byxmyndighetsåldern varierar därmed mycket.

På många håll finns morallagar som kriminaliserar samlag mellan två personer av samma kön eller samlag/sexuella handlingar som på andra sätt anses moraliskt förkastliga, som oralsex eller analsex. Samkönade samlag eller sexuella handlingar leder till dödsstraff i en del länder.

Svensk lagstiftning

Ett samlag med en ovillig partner betraktas under vissa omständigheter som kriminellt enligt svensk lag. För de att de grövre sexualbrottsrubriceringarna som våldtäkt och sexuellt tvång skall vara aktuella krävs att någon typ av tvång skett och, vad gäller våldtäkt, att någon form av våld eller hot om våld skett.

Vid våldtäkt mot barn under femton år krävs varken våld, hot eller tvång för att brottet ska kunna betraktas som våldtäkt mot barn. Tvång, hot eller våld krävs inte heller för att brottet ska kunna betecknas som våldtäkt om offret är sovande, medvetslöst, redlöst berusat, drogpåverkat eller psykiskt eller fysiskt oförmöget att värja sig på grund av sjukdom.

För att ett brott ska anses ha begåtts måste gärningsmannen vid ett sexualbrott ha uppsåt att förgripa sig på offret. Eftersom gärningar generellt sett, bortsett från grövre våldsbrott, aldrig är brott om offret samtycker anses samlag där offret anses ha samtyckt inte vara ett brott. När offret är ett barn eller ungdom under femton år eller en person som är i ett sådant tillstånd som beskrivs ovan, anses vanligen inte samtycke kunna föreligga.

Det lagen avser med samlag är vaginala samlag. Någon fullbordad penetration behöver inte ske utam det räcker att könsorganen berör varandra. Sexuella handlingar är i strafflagstiftningen likställda med samlag. Med "sexuella handlingar" avses alla former av sexuella handlingar där könsorgan (offrets och/eller gärningsmannens) berörs. Den typen av handlingar kan också leda till ansvar för våldtäkt eller andra sexualbrott.

Samtliga sexualbrott är också könsneutralt reglerade. Om gärningsmannen eller offret är man eller kvinna har alltså ingen betydelse vid bedömningen och även samkönade övergrepp är kriminaliserade.

Andra kriminaliserade samlag och med samlag likställda handlingar är samlag med avkomma (incest), samlag med helsyskon (så kallat vuxenincest) och köp av sexuella tjänster.

Samlag med djur (tidelag) har tidigare varit kriminaliserat i Sverige men är det inte idag.


Se även sexualbrott.

Svensk sexualmorals historia

I Sverige var utomäktenskapliga samlag tidigare förbjudna, se hor. Det var även olagligt att ha sex med personer av samma kön som en själv eller med djur, ett förbud som upphörde först 1944. Alla former av sexuellt umgänge med djur som innebär att djuret skadas är fortfarande förbjudet eftersom de kan klassas som djurplågeri. Själva den sexuella handlingen är dock alltså inte längre förbjuden.

Samhällets generella liberalisering har lett till att utomäktenskapliga sexuella relationer inte längre ses som något omoraliskt och har därmed avkriminaliserats. Liknande värderingsförändringar ligger bakom avkriminaliseringen av samkönade sexuella handlingar.

I liberaliseringens och arbetarrörelsens kölvatten följde också under första hälften av nittonhundratalet en ny syn på kvinnan, som möjliggjorde att även våldtäkter inom äktenskapet kriminaliserades och preventivmedel blev lagliga.[källa behövs]

Se även

Källor

  1. Nationalencyklopedin, på internet, 3 april 2009, uppslagsord: samlag


Personliga verktyg