Cancer

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Cancer
Klassifikation och externa resurser
När normala celler skadas bortom räddning elimineras de genom apoptos. Cancerceller undviker apoptos och fortsätter att föröka sig genom okontrollerad celldelning.
DiseasesDB 28843
MedlinePlus 001289
MeSH C04

Cancer (förr även stavat kancer) är samlingsnamnet på ett antal sjukdomar med okontrollerad celltillväxt som medför att de nya cellerna förstör den omgivande vävnaden. Tumörsjukdomar inklusive cancer är den näst vanligaste dödsorsaken i Sverige, efter hjärt- och kärlsjukdomar som är de vanligaste dödsorsakerna i Sverige och resten av västvärlden.[1]

Cancer är latinets ord för krabba/kräfta, vilket även är det gamla svenska namnet på sjukdomen som ofta syns som dödsorsak i kyrkböcker. Namnet kommer från att den bild som uppkommer vid bröstcancer genom ådrornas ansvällning har en viss likhet med en krabba.

En svulst av cancerceller kallas för en tumör, eller mer exakt, en malign (elakartad) tumör. Det finns även benigna (godartade) tumörer vilka inte räknas som cancer. En malign tumör får dottersvulster, metastaser, i andra delar av kroppen då cancerceller lossnar från modertumören, vandrar i lymfbanorna eller i blodbanan och landar i andra vävnader där det växer fram nya tumörer. Även spridning via sk implantation förekommer i kroppshålor där cancern direkt infiltrerar en annan anatomisk vävnad. En malign tumör har även förmågan att invadera och förstöra intilliggande vävnad (infiltrativ växt).

Exempel på cancerformer som oftast botas idag men för bara några decennier sedan hade hög dödlighet är testikelcancer och lymfatisk leukemi hos barn, ett exempel på blodcancer. Skillnader i dödlighet mellan olika cancerformer är mycket stor; femårsöverlevnaden varierar mellan 99 % för vissa typer av hudcancer och 1 % för bukspottkörtelcancer. De största riskfaktorerna för att få cancer är hög ålder och rökning. Även genetiska faktorer är betydelsefulla.

Processen för hur cancer utvecklas kallas carcinogenes. Namnet för fobin mot cancer är carcinomatofobi.[2]

Innehåll

Epidemiologi

Ett mammogram med en cancertumör (vid pilen).

Olika cancerformer har olika förekomst i befolkningsgrupper runt om i världen. I Nordeuropa och USA dominerar hudcancer, prostatacancer, lungcancer och bröstcancer. I Japan däremot är både prostatacancer och bröstcancer ovanligt, och istället är magsäckscancer en mycket vanlig cancerform. I många utvecklingsländer är västerländska cancerformer ovanliga, vilket dock kan bero på låg medellivslängd och bristfällig sjukvård vilket gör att få diagnoser ställs. Av demografiska undersökningar och genetiska studier är det fastställt att runt 5 % av alla cancerformer är ärftliga medan den stora majoriteten är orsakade av miljöfaktorer.

I Sverige upptäcks 50 000 nya cancerfall varje år, varav 7 000 är bröstcancer och 10 000 är prostatacancer.

Symptom och diagnos

Symptom på cancer är ofta ospecifika men inkluderar blödningar utan känd orsak, smärta, feber, viktförlust och problem med urinering. Symptomen är inte övergående utan långvariga. Cancersjukdomar brukade förr innebära en säker död, men tack vare bättre behandlingsmetoder tillfrisknar idag många. Så sent som på 1950-talet överlevde bara var fjärde amerikansk cancerpatient i fem år, medan man idag räknar med att varannan cancerpatient lever fem år eller mer efter diagnos.

Idag finns effektiva screeningsmetoder för att hitta många cancrar innan sjukdomen bryter ut på allvar, dessa inkluderar mammografi för att hitta bröstcancer,cellprov PAP-smear för att hitta cervixcancer. Det finns även en rad definierade tumörmarkörer varigenom förekomsten av en tumör kan påvisas genom ett enkelt blodprov, exempelvis PSA (prostataspecifikt antigen) för prostatacancer.

Behandling av cancer

Fil:Clinac 2100 C with patient.JPG
En patient strålbehandlas för cancer.

De tre viktigaste behandlingsmetoderna är kirurgi, strålbehandling och kemoterapi med cytostatika (cellgift) varav kirurgin är den viktigaste för enskilda solida tumörer medan kemoterapi är effektivast för leukemi och spridd (metastaserande) cancer. Det är som regel viktigt att sjukdomen upptäcks tidigt. En cancer som utvecklats så långt att den utvecklat metastaser i andra organ än den ursprungliga tumören är svår att bota.

En stor del av cancerforskningen i Sverige finansieras av Cancerfonden.

Alternativmedicin och cancer

Flera typer av alternativ medicin menar sig kunna bota cancer. Till alternativpreparat mot cancer hör mistelextraktet Iscador och veterinärmedicine doktorn Elis Sandbergs extrakt från kalvbräss, THX. Även olika typer av healing används. Enligt "lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område" (SFS 1998:531 som ersätter kvacksalverilagen från 1960) är det olagligt för den som inte är läkare att behandla cancer.[3]

Cancerframkallande ämnen

Cancerframkallande eller carcinogena ämnen kan påskynda eller framkalla cancer hos människor och djur. Många av dessa ämnen finns i cigarettrök, kost, snus men förutom dessa källor kan även vissa typer av strålning och virus orsaka cancer.

Några ämnen som är cancerframkallande

Se även

Referenser

  1. Socialstyrelsen - Publikationer
  2. Aftonbladet - Vad heter fobin?, ur Susan Greenfield: Hjärnans mysterier — Den levande maskinens ledningscentral. Det Bästa, 1996.
  3. http://www.notisum.se/rnp/sls/LAG/19980531.htm

Externa länkar

Personliga verktyg