Hydrazin

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Hydrazin
{{{Bildtext}}}
Systematiskt namn Hydrazin
Kemisk formel N2H4
Molmassa 32,05 g/mol
CAS-nummer 302-01-2
Egenskaper
Densitet 1,01 g/cm³
Smältpunkt 1 °C
Kokpunkt 114 °C
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

Hydrazin är en färglös, rykande, hygroskopisk vätska med ammoniaklukt med molekylformeln N2H4. Den är blandbar med vatten i alla proportioner; den är basisk (pKa för korresponderande syra är 9,2) och bildar lätt salter. Ämnet framställs kommersiellt genom oxidation av ammoniak med natriumhypoklorit. Hydrazin är mycket energirikt (ΔH fº 12,1 kcal/mol) och används som bränsle i rymdraketer. Ren hydrazin kan självantända varför den ofta tillhandahålls som monohydrat eller i saltform. Ämnet är cancerframkallande och mycket giftigt. Hydrazin är reducerande och kan därför användas som korrosionsinhibitor i stora hetvattensystem. Stora mängder används till framställning av färger, mediciner och bekämpningsmedel.

Raketbränsle

Hydrazin används i stor utsträckning som enkomponentsbränsle i rymdraketer på grund av sin höga specifika impuls[1]. Andra varianter av hydrazin som används för raketbränsle är monometylhydrazin (CH3NHNH2) även kallat MMH och osymmetrisk dimetylhydrazin ((CH3)2NNH2) även kallat UDMH. Dessa används då tillsammans med dikvävetetroxid (N2O4) som oxideringsmedel och är alltså tvåkomponentsbränslen.

På grund av hydrazinets mycket cancerframkallande egenskaper är hantering mycket problematisk både före, under och efter raketstarten. Forskning pågår dock för att hitta en ersättning.

Referenser

  1. Geostationära Nyttosatelliter, ISBN 91-44-28021-1
Personliga verktyg