Ammoniak

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Ammoniaks strukturformel

Ammoniak, kemisk formel NH3, är en kemisk förening som vid standardtryck och -temperatur är en färglös gas med starkt stickande lukt som av gammal urin. Gasen är löslig i vatten och bildar då den basiska lösningen ammoniumhydroxid, NH4+ + OH-. I dagligt tal kallas ibland även ammoniumhydroxid för "ammoniak".

Ammoniak bildas i musklerna när de förbränns, det vill säga när en person inte får i sig tillräckligt med protein eller annan näringsämnen som bygger upp musklerna och personen ifråga tränar, så sönderfaller musklerna och det produceras ammoniak.[källa behövs]

Om man blandar ammoniak med saltsyra får man salmiak.

Användningsområden för ammoniak: Bl. a. som rengöringsmedel, t. ex fönsterputs och ugnsrengöring samt vid tillverkningen av handelsgödsel, salpetersyra och plaster. Kan även vara väl till pass som Köldmedium.

1999 kom 89% av svenska och europeiska ammoniakutsläpp från lantbruken. 77% stallgödsel, 3% handelsgödsel, 9% från betesmarke, 3% industriprocesser, 6% från vägtransporter, 2% övrigt. (SCB, 1999)

Se även


Personliga verktyg