Parafili

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - låst, texten baserad på Wikipedialogo_12pt.gifWikipedia_letter_w.png
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Parafili (av grekiska para "utanför", "mot" och philia "kärlek", "vänskap") är en benämning på en socialt oaccepterad avvikelse (eller "perversion") från den sexuella normen; det involverar en avvikande fantasi eller handling som syftar till att uppnå sexuell stimulans och tillfredsställelse. I sekulära sammanhang är det främst en psykologisk och socialpolitisk term. [1]

Parafili inom psykologin

Parafili är en övergripande term som används i de internationella psykiatriska klassifikationerna DSM-IV och ICD-10, och därmed ett medicinskt begrepp för en psykisk störning. För att det ska vara en störning krävs att läggningen tagit sig så stora proportioner att det blivit ett psykiskt behov och att den varat i mer än sex månader. Objektet för parafilin kan bytas ut mot ett annat, eller uppträda i kombination, så som är fallet med sadomasochism. Huruvida socialt accepterade eller kulturellt betingade parafilier ska bedömas som en psykisk störning hos den enskilde är omtvistat.

Traditionellt delas parafilierna in i två grupper: sexuell åtrå av objekt vilka flertalet människor inte anser vara upphetsande, samt ett sexuellt beteende som är avvikande. Dessa symtom behöver inte levas ut för att definieras som en störning, utan det är i hur hög grad människans liv påverkas som är avgörande. Detta kan uppskattas i till exempel hur mycket parafilin kostar ekonomiskt, samt hur det påverkar kontakten med andra människor och partnerrelationer. Parafilier kan uppträda tillsammans med andra psykiska störningar.

Vad som uppfattas som parafili är i vissa fall socialt och kulturellt betingat, och är ibland bestämt av dels vad som uppfattas som norm, dels av vad avvikelser anses bero på. Vad som är ett sexualbrott skiljer sig också åt i olika samhällen, och korresponderar delvis med uppfattningen om vad som är en parafili. Parafilier kan även vara brottsliga enligt andra rubriceringar om de levs ut (brott mot allmän ordning, förargelseväckande beteende etcetera). För att vara en brottslig handling i den sekulariserade västvärlden krävs att utlevelsen av parafilin inskränker på någon annan människas rättigheter. Därför uppfattas parafilier som fetischism som mera oförargliga än till exempel exhibitionism. I religiösa samhällen styr lagar vad som är normalt.

Inom den medicinska vetenskapen finns flera konkurrerande förklaringar till hur parafili uppkommer, till exempel klassisk betingning och trauman under barndomen. Störningen är vanligare bland män än kvinnor, varför testosteron ibland antagits vara en orsak.


Referenser

  1. [ http://www.socialpolitik.com/gamlanummer/arkiv2002/001/s04_transartikel.html Socialpolitik 1 2002]
Personliga verktyg