Metafor

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Stilfigurer
Allegori
Anafor
Dysfemism
Epifor
Eufemism
Hyperbol
Katakres
Kiasm
Liknelse
Litotes
Malapropism
Metafor
Metonym
Metonymi
Prosopopoeia
Retorisk fråga
Självmotsägelse
Synekdoke
Trikolon

Metaforen är ett bildligt uttryckssätt där ett begrepp tillfälligt byts ut mot ett begrepp som liknar det ursprungliga. Likheten är beroende av sammanhanget och metaforer fungerar därför endast då lyssnaren har tillgång till sammanhanget.

Innehåll

Den klassiska metaforen

Metaforen skiljer sig från liknelsen i det att den enbart består av en bild och det som bilden betecknar, utan något jämförelseled (till exempel ordet "som").

Exempel

 • - Min ros, jag älskar dig!

Metaforens bild är i detta exempel rosen, som har ersatt ett begrepp i stil med "älskling". Eftersom ordet "älskling" inte ens är uttalat i frasen talar man om en absolut metafor. Motsatsen till detta är den så kallade betingade metaforen:

 • - Du är min ros och jag älskar dig!!

Användning

Inte minst i massmedia är metaforer vanliga, till exempel 'IT-bubbla', 'börskrasch' och 'fotbollsfeber' har använts på slagkraftiga löpsedlar. Det mest kända användningsområdet är annars inom poesin.

Även förolämpningar: Mansgris, skata, skräcködla, luspudel, stolpskott, snedseglare med flera.

Den konceptuella metaforen

George Lakoff är en lingvist som menar att vårt vardagliga språk innehåller en stor mängd metaforer. Han talar då inte om isolerade fraser, utan om hela begreppsvärldar som är sammankopplade i och till stor del utgör gränsen för vår kognition.

Exempel

 • Livet är en resa
  1. - Vi har kommit långt tillsammans.
  2. - Sedan min far dog har allt bara stannat upp.
  3. - Du har långt kvar till din examen.
  4. - Jag har äntligen fått ett mål att sträva mot.
  5. - Hur är det? - Jodå, det knallar och går.
  6. - Jag skulle behöva stanna upp och hämta andan.
  7. - Jag skulle vilja gå tillbaka i tiden och göra om allt.

I detta exempel ersätts det abstrakta begreppet "livet" av mer konkreta och direkt kroppsliga bilder av resande. Det handlar inte om en enstaka metaforisk bild, utan om ett sätt att organisera tänkandet som får genomslag i en mängd olika uttalanden.

Se även

Personliga verktyg