Lewi Pethrus

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif


Innehåll

Minnessten över Lewi Pethrus på Hallebergs sluttning i Vargön.

Petrus Lewi Pethrus (urspr. Petrus Lewi Johansson), född 11 mars 1884 i Västra Tunhem, Älvsborgs län (i nuvarande Västra Götalands län), död 4 september 1974 i Stockholm, var pastor, förgrundsgestalt och ledare i den svenska Pingströrelsen.

I unga år var han med och grundade Nyhemsveckan, som de första åren kallades Kölingaredsveckan före flytten till Nyhem. Han var med och grundade Kristen Demokratisk Samling (KDS) samt dagstidningen Dagen, som han var chefredaktör för. Han var initiavtagare till en av Sveriges första "fria radiostationer" IBRA Radio som var en radiokanal med både svenska och utländska sändningar. Han tog initiativ till pingstbanken-Samspar, inköp av Kaggeholms Slott och den folkhögskoleverksamhet som kom att bedrivas där. Lewi Pethrus bidrog också till byggandet av Filadelfiakyrkan i Stockholm. Han var drivande inför köpet av Rörstrands slott i Stockholm, som byggdes ihop med Filadelfiakyrkan. Det var Pethrus som upptäckte sångaren Einar Ekberg och denne kunde bli kyrkosångare på heltid. Lewi Pethrus värnade församlingens musikliv och stödde anställningen av musikdirektören Karl-Erik Svedlund som organist och musikledare i Filadelfiakyrkan.

Pethrus var också initiativtagare till Lewi Pethrus stiftelse för filantropisk verksamhet som en period bedrev vård för alkoholister och narkomaner. Inom stiftelsen bedrevs också en industriell verksamhet under namnet Järbo Industrier. Under en tid bedrev man också verksamhet på Venngarns slott. Lewi Pethrus stod politiskt för en kristen moral med kristna etiska regler. Detta låg bakom hans och Birger Ekstedts grundande av Kristen Demokratisk Samling - senare Kristdemokraterna. Lewi Pethrus var negativ till Alf Svensson som partiledare efter Ekstedts död.

Till Lewi Pethrus initiativ hörde också Världspingstkonferenserna som var konferenser för olika pingstsamfund (karismatiska-pentakostala)kyrkor i världen. Pethrus, hade genom sina USA-kontakter och regelbundna vintervistelser där intensiv bevakning av vad som hände i amerikanskt samfunds-och kyrkoliv. Tidigt fångade han upp tecken på den karismatiska väckelsen bland anglikanska kyrkor och i den katolska kyrkan och han inbjöd angelikanska och katolska präster att predika i svenska pingstkyrkor och pingstkonferenser. Genom tidningen Dagen kunde han förmedla influenserna till svensk kristenhet och det får nog anses som belagt att det hade en stor betydelse för att den karismatiska väckelsen vann relativt stort inträde i svensk kristenhet .. inte minst i Svenska Kyrkan.

Lewi Pethrus introducerade också det så kallade Jesusfolket - en samling omvända hippies och narkomaner till pingströrelsens Nyhemskonferens. Pethrus hade genom alla år ett gott förhållande till Svenska kyrkan vilket bl.a omvittnades av dess ärkebiskopar. Som ansvarig för bokförlagsverksamheten och annan litteratur - och tidningsverksamhet bl.a. pingstveckotidningen Evangelii Härold knöt Lewi Pethrus tidigt till sig fil. kand. Curt Björkquist som var bror till Sigtunastiftelsens grundare, sedermera biskop, Manfred Björkquist. Skarabiskopen Sven Danell var en Pethrus personliga vänner liksom förre högerledaren Jarl Hjalmarsson. Pethrus var en färstark debattör och deltog bl.a. radiosända debatter med bl.a. den legendariske DN-chefen Herbert Tingsten och författaren Wilhelm Moberg. Som opionsbildare hade Pethrus ett brett kontaktnät och han var inte utan inflytande. Till hans vänner hörde också den stridbare författaren Sven Stolpe. Med författaren Sven Lidman hade Lewi Pethrus ett nära samarbete under många år tills den sk Lidmanstriden blossade upp. Enligt samstämmiga uppgifter försonades de båda efter några år.

Lewi Pethrus var teologie hedersdoktor vid Wheatonuniversitet i USA och i samband med sin 90-årsdag förlänades han Vasaorden av kung Carl Gustaf. Ordenutmärkelsen tillkom på initiativ av dåvarande ärkebiskopen Olof Sundby som också var högtidstalare på Lewi Pethrus 90-årsdag. Ärkebiskop Sundby var också den ende utanför pingstledningen som talade vid Lewi Pethrus begravningsakt i Filadelfiakyrkan, Stockholm.


Sammanfattande biografi

Pethrus författade böcker och sånger med religiöst tema. Hans psalmer är publicerade i pingströrelsens egen psalmbok Segertoner. Segertoner 1930 utgavs under hans redaktörsskap och ett 20-tal av hans egna psalmer finns med i den första utgåvan. Samtliga hans texter är upphovsrättsligt skyddade till år 2045.

Sånger

Bibliografi

 • Gud med oss, 1931
 • Segrande bön, 1932
 • Vinden blåser vart den vill, 1937
 • I dag lek - i morgon tårar, 1942
 • Kring Afrikas pärla, 1948
 • I Jesu land, 1950
 • Gå ut på gator och gränder, 1950
 • Vallpojken som blev herde
 1. Den anständiga sanningen, 1953
 2. Medan du stjärnorna räknar, 1953
 3. Hänryckningens tid, 1954
 4. Hos Herren är makten, 1955
 5. En såningsman gick ut, 1956
 • Under den högstes beskärm, 1966
 • Brytningstider - Segertiden, 1969
 • Timmermannen från Nasaret Del I–IV, 1970–73


Källor

Svenskt biografiskt lexikon, Band 29.

Externa länkar


Företrädare:
'
Föreståndare för Filadelfiaförsamlingen i Stockholm
1911–1958
Efterträdare:
Willis Säwe


Personliga verktyg