Dagen

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Denna artikel behandlar den nutida nyhetstidningen Dagen. För äldre tidningar med detta namn, se Dagen (1845-1846) och Dagen (1896-1920). För tidsbegreppet, se Dag.
Dagen
Fil:Dagen.jpg
Dagstidningen Dagen, två exemplar från 1970-talet och två från 2006
Publikationstyp Morgontidning
Grundad 1945
Nuvarande ägare Swedmedia
Huvudkontor Snickerigatan 4, Hägersten
Chefredaktör Elisabeth Sandlund
Politisk redaktör Tomas Österberg
Politisk beteckning Obunden på kristen grund
Språk Svenska
Frekvens Tisdag–fredag
Upplaga 18 600 (2008)
Format Tabloid
Officiell webbplats

Dagen är en tidning "som på kristen grund vill prägla och påverka samhället med kristen tro och kristna värderingar."[1] Tidningen betecknar sig som partipolitiskt obunden på kristen grund. Upplaga är 18 600 (år 2008) [2].

Innehåll

Historia

Första numret av Dagen utkom den 1 november 1945. Den som startade och drev projektet var pingströrelsens dåvarande frontfigur Lewi Pethrus. Pethrus var också chefredaktör för tidningen fram till sin död 1974. Pengarna till projektet kom från pingströrelsen.

Fram till 1965 utkom Dagen sex dagar i veckan, detta blev dock ekonomiskt ohållbart och man beslutade sig för att ge upp måndagsnumret.

Hösten 1947 flyttade Dagen till det egna tryckeriet, AB Godvil, där tidningen trycktes fram till 1968.

År 1961 var tidningen i ekonomisk kris och Lewi Pethrus lyckades rädda den genom att få en stor grupp av Pingstförsamlingar att köpa aktier i Tidnings AB Dagen. Samma år blev Sven Lindahl VD för Dagen.

År 1968 moderniserades tidningen genom bland annat övergång till tabloidformat. Tryckorten byttes också från Stockholm till Örebro.

År 1971 fick Dagen för första gången presstöd av staten. Därmed var inte längre frivilliga insamlingar nödvändiga för att hålla tidningen vid liv.

År 1977 flyttade redaktionen till Stora Essingen och det då nybyggda egna Dagenhuset. I Dagenhuset inhystes även övriga delar av det som nu var medieföretaget Dagengruppen: Filadelfia förlaget som gav ut böcker, Prim Records som gav ut skivor, Ibra Radio och TV-Inter samt Ordet Film & Video.

Beslutet att satsa på egna media berodde på att pingströrelsen kände sig motarbetad av Sveriges Radio och ledande svenska dagstidningar, men var inte okontroversiellt. Bland annat Sven Lidman, redaktör för Evangelii Härold, lär ha varit motståndare till idén.

Mellan 1999 och 2004 bar tidningen titeln Nya Dagen.

Sedan 2004 ligger Dagen även bakom ungdomstidningen Gyro, som under 2006 slog sig samman med magasinet Ung Tro och sedermera bytte namn till Ikon 1931.

Ägandeförhållande

Dagen ägs av ca 500 enskilda aktieägare och Swedmedia, en kristen mediakoncern till vilken även TV-Inter och bokförlaget Libris hör. Swedmedia ägs i sin tur av Dagengruppen (Sveriges pingstförsamlingar), den norska mediegruppen Vårt Land samt frikyrkosamfunden Svenska Baptistsamfundet, Evangeliska Frikyrkan och Svenska Alliansmissionen.

Månadsmagasin

Dagen har månadsmagasinet Svenska Journalen. Dagen ger även ut ungdomsmagasinet IKON 1931

Kända journalister som varit eller är verksamma vid tidningen


Källor

  1. Om Dagen
  2. [1]

Externa länkar

Personliga verktyg