Färöarnas lagting

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Välkommen till projekt juridik! Juridiken är ett viktigt område och ännu inte särskilt utvecklat i svenska wikipedia. Förhoppningsvis kan även du bidra med något! Den som inte har egna juridikkunskaper kan exempelvis översätta artiklar från andra språkversioner av wikipedia, kontrollera läsbarheten för lekmän, kategorisera juridikartiklar eller lägga till länkar och källor i de längre artiklarna.

Fru Justitia, symbolen för rättvisan, som utsmyckning på en domstolsbyggnad

Innehåll

Diskussion

Är det okey att flytta detta till diskussionsidan ? Annars blir det till slut svårt att snabbt se själva sakinnehållet på projektsidan, det gynnar inte projektet. Se föreslagna principer, nedan.--Godfellow 7 juli 2007 kl. 12.57 (CEST)

 • Hur ska vi göra med juridiska förbehåll? Det kanske behövs på vissa sidor??? Ulner 7 juli 2007 kl. 03.08 (CEST)

Mall:Juridiskt förbehåll

Jag tycker inte det behövs. Det finns ju ett generellt förbehåll vad gäller juridisk och medicnsk rådgivning,i foten på samtliga sidor. Det brukas inte på de medicinska sidorna väl?--Godfellow 7 juli 2007 kl. 12.57 (CEST)
Håller med. Ulner 7 juli 2007 kl. 13.30 (CEST)
 • Hur ska vi få fler deltagare i projektet? Det borde finnas massor av juridikstudenter som har möjlighet att hjälpa till... Ulner 7 juli 2007 kl. 03.08 (CEST)
Jo, men tydligen inte på WP. Alla som studerar får alltså hjälpas åt att värva kursare.--Godfellow 7 juli 2007 kl. 12.57 (CEST)

Hur kan jag bidra?

 • Bli medlem! (skriv ditt användarnamn här nedanför)
 • Redigera och förbättra artiklar inom Kategori:Juridik.
 • Förbättre denna projektsida.
 • Delta i diskussionsidan för projektet.
 • Tips på konkret arbete med artiklar: Läs "Att göra", "Önkelistan" och "Arbete pågår" längre ned på sidan.
 • Förläng juridikstubbar under 256 bytes


Alla användare är glatt välkomna, du också! Projektet är särskilt i behov av användare med kunskap om: juridik, rättsväsendet, polisväsendet, kriminalvården, tullväsendet, socialtjänsten, nationalekonomi, företagsekonomi, facklig verksamhet, statlig och kommunal förvaltning m fl.

Deltagare

Senaste nytt!

 • Här fyller du i de senaste sakerna du fixat inom projektet: nya artiklar, omstruktureringar, korrigeringar etc. Inte ändringar på projektsidan eller projektets diskussionssida. Fyll på ovanifrån!

Arbete pågår - hjälp till!

Här listas artiklar som projektet för närvarande arbetar med. När du tillför en artikel till kategorin, lägg mallen "Projekt Juridik" ,se nedan, överst på artikelns diskussionssida och skriv kort om arbetat på artikelns diskussionssida. Fyll på listan ovanifrån och skriv kort om behoven av åtgärder. Ta bort mallar och text nedan när artikeln börjar verka acceptabelt färdig! Självklart får du lägga till behov du tycker glömts!

 • Yttrandefrihet - Behov: Skapa artiklar till röda länkar i avsnitt Sverige. Skapa kort stycke om offentlihetsprincipen och länka till huvudartikel. Fler rättsfall, rörande fler av de olika inskränkingarna i flera länder. Avsnitt med europrättsligt perspektiv.
 • Äktenskap - Behov: Oklarheter kring samkönade äktenskap och debatten - vad ska stå? Regler för hindersprövning?
 • Mord - Behov: Mer brottstatistik, sammanfogning med dråp, barnadråp och vållande till annans död?, analys av rättspraxis för olika brotten, anhörigas skadestånd, rättshistoria, nya artiklar för röda länkar
 • Folkrätt- Behov: Beskrivning av samtliga delområden som folkrätten omfattar, nya artiklar för de internationella traktaterna, nya artiklar för övr röda länkar.
 • Kategori:Juridik - Behov:Sortera in artiklar i underkategorier,skapa nya underkategorier,leta upp okategoriserade juridikartiklar som bör kategoriseras inom kategori juridik eller underkategorierna, slå samman/infoga dubbelartiklar exempel se barnadråp och barnamord.

Föreslagna principer

 • Signera dina redigeringar på projektsidan och på projektets diskussionssida.
 • Diskutera de olika områdena, eller nya områden, på diskussionsidan, inte på huvudsidan.
 • Kategorisera inte nya artiklar i kategori juridik, utan i underkategorier.
 • Kommunicera gärna och mycket med övriga projektdeltagarna!

Mallar & Infoboxar

{{Juridiskt förbehåll}}


{{juridikstub}}


{{ugglan}}


{{Deltagare i projekt juridik}}


{{Infoga|Artikel dit texten ska}}


{{Infoga från|Artikel varifrån texten kommer}}


{{Slå ihop|Artikel att slå ihop med}}


{{storkategori}}


{{Projekt juridik}} {{Rättsinstans Sverige}}

{{projektdeltagare|Wikipedia:Projekt juridik}}

Systematisk indelning

Juridikartiklarna behöver struktureras enligt ett enhetligt system. Nedan förljer två förslag, som kan sammanfogas till ett slutgiltigt av den som vill och kan.--Godfellow 29 maj 2007 kl. 13.14 (CEST)

Systematiken diskuteras med fördel på diskussionssidan medan konkreta modeller och förslag bör presenteras här nedan. Tids nog blir vi ense om en modell, till dess gör vi vad vi kan. --Godfellow 30 maj 2007 kl. 00.37 (CEST)Ett sätt att dela in juridiken är följande niofältsmatris. Dylika indelningar är i första hand användbara vid utbildningen av jurister:


Rättssystematik/Politisk nivå Civilrätt Straffrätt Offentlig rätt
Svensk rätt Svensk civilrätt Svensk straffrätt Svensk offentlig rätt
Komparativ rätt Internationell privaträtt Straffrätt i andra länder Offentlig rätt i andra länder
Internationell rätt EG-rätt m.m. Internationell straffrätt Folkrätt m.m.

Ytterligare strukturering Under de ovan nämnda kategorierna kan kategorier med de olika rättsområdena ligga. En indelning för den nationella rättsområdena kan vara:

 • Offentlig rätt
  • Statsrätt
  • Förvaltningsrätt
  • Processrätt
  • Skatterätt
  • Medicinsk rätt
 • Civilrätt
  • Arbetsrätt
  • Familjerätt
  • Avtalsrätt
  • Fordringsrätt
  • Kontraktsrätt
  • Konsumenträtt
  • Köprätt
  • Skadeståndsrätt
  • Sakrätt
  • Fastighetsrätt
  • Entreprenadrätt
  • Immaterialrätt
  • Marknadsrätt

Att göra

Här skriver du in förslag på sådant som rör bredare önskemål än nya artiklar och kategorier. Fyll på ovanifrån inom respektiva underrubrik, sakpa ny underrubrik om nödvändigt.

Generellt

Mallar & resurser

 • Skapa mall Mall:Wikipedia:Deltagare i projekt juridik
 • Det vore bra att ha en motsvarande rättsinstansmall för Finland också. E.G. 10 augusti 2006 kl. 14.34 (CEST)
  • Vad jag efterlyser är någon eller några artiklar att ha till förebild och också att planka.
  • Dessutom tycker jag att det borde råda viss enighet om hur länkar ska läggas och hur frekvent de ska användas. Mall:lagref skapad av Mankash är utmärkt att använda. Kommentaren skulle dock kunna förenklas.
  • Jag har en möjlighet på gång att kunna länka till rättsfall, vilket skulle förhöja kvaliteten. Om detta tänker jag återkomma när jag testat lite. //--Quadrigarius 20 september 2008 kl. 19.28 (CEST)
  • Något mycket positivt har hänt. Lagen.nu har lyckats med att länka direkt till rättsfall och förbigå domstolsverkets tafatta sökfunktioner. Jag blev så glad och ivrig att jag skyndade mig att lägga in två rättsfall rörande Sharia i svensk rätt. Just nu finns de sist i en (närmast) religiös artikel men jag avser senare att lägga in dessa rättsfall och många andra i de normala juridiska artiklarna. Jag är tacksam för synpunkter på om rättsfallen kan läggas in flera sätt. Jag har tills vidare valt det enklaste.

//Mvh --Quadrigarius 22 september 2008 kl. 13.05 (CEST)

  • Men det ligger på https (dvs kräver i detta fall inloggning..eller har jag misat nåt?) Ztaffanb 22 september 2008 kl. 13.08 (CEST)
  • Nu fixat - man fick lägga till ett exception i Firefox. Ztaffanb 22 september 2008 kl. 13.10 (CEST)

Rättsväsende

 • Domstolar m.m., i Sverige, i Finland och i andra länder. Ordna en bra struktur på kategorierna för dessa.
 • Fler artiklar om människorna inom juridiken.
 • Samtliga svenska kommuner har nu fått en länk på sin hemsida till respektive domsaga/tingsrätt. Nu återstår att fylla de länkarna med innehåll. För närvarande är de flesta röda, vilket ju inte är så snyggt. E.G. 2 augusti 2006 kl.00.57 (CEST)
 • Gamla justitieråd - Är det någon som vet var man hittar information om gamla justitieråd,

t ex de från 80-talet och tidigt 90-tal? Ulner 23 december 2006 kl. 00.20 (CET)

 • Birger Wedberg har författat två skrifter, KONUNGENS HÖGSTA DOMSTOL, 1789 - 1809 och 1809 - 1844 med uppgifter om mer än 100 justitieråd. Utgivna på P. A. Norstedt & Söners Förlag 1922 respektive 1940.//--Quadrigarius 20 september 2008 kl. 13.26 (CEST)

Rättshistoria

Rättsfilosofi

De teoretiska grundvalarna för juridiken har många beröringspunkter med filosofin. Därför kan det vara värdefullt för båda områdena om en del grundläggande begrepp får sina artiklar utvecklade och fördjupade.

Granska artiklarna nedan och om nödvändigt förbättra dem.--Godfellow 29 maj 2007 kl. 16.34 (CEST)

Jfr Rilpedia:Projekt modern filosofi

Vad är Juridik & rättsvetenskap?

Juridik (av lat. juri'dicus, rättslig, av jus, rätt). Se Rättsvetenskap. - Juridisk, som tillhör eller har avseende på rättsvetenskapen.

Rättsvetenskap (Juridik, Jurisprude'ns, Lagfarenhet), vetenskapen om den gällande eller positiva rätten i ett givet samhälle såsom den av detta samhälles organ faktiskt förverkligade yttre samhällsordningen; däremot är inte rättsvetenskap, utan rättsfilosofi läran om den s.k. rationella rätten eller sammanfattningen av de ur rättsmedvetandet och den hos människorna immanenta rättsidén på logisk väg härledda rättsreglerna och rättsgrundsatserna.

Resurser

Svenska

Wikiresurser

Användbara kategorier

m.fl.

Samtliga kategorier bör vara underkategorier i första eller senare led till Kategori:Juridik.

Önskelistor

Problemartiklar

Artiklar med mycket begränsad information, tveksam eller ifrågasatt information och/eller artiklar utan hänvisingar till rättskällor.

Kategorier

Samtliga som underkategorier till Kategori:Juridik. Fyll på ovanifrån - stryk blå länkar! Ange om det bör vara underkategori till någon underkategori istället för Kategori:Juridik.

Artiklar

Fyll på ovanifrån - stryk blå länkar! Ange gärna föreslagen kategori. Mall:Wikipedia:Önskelista/Rättsväsen

Pånyttfödelse av Projekt Juridik

I ett försök att få igång Projekt Juridik igen har jag sänt demma uppmaning till alla som visat intresse för projektet tidigare.

Pånyttfödelse av Projekt Juridik

Hej!

Det vore kul om detta projekt kunde ta fart igen. Titta gärna in på diskussionssidan och berätta vad du kan bidra med. Det finns redan många bra artiklar om juridik och juridiska ämnen samtidigt som det återstår mycket att göra.

Vi har fått några bra hjälpmedel under det senaste halvåret med Mall:Lagref som kommer att ersätta mall:SFS. Diskussion har påbörjats om detta på Malldiskussion:SFS.

Det finns nu också möjligheterna att länka direkt till rättsfall genom lagen.nu. Exempel på hur det kan gå till kan du hitta i artikeln om Våldtäkt.

//// Mvh --Quadrigarius 12 januari 2009 kl. 16.18 (CET)

Liknande projekt i andra språkversioner av wp

För andra lagting. Se, Lagtinget.

Färöarnas lagting eller bara Lagtinget (på färöiska: Løgtingið) är Färöarnas lagstiftande församling.

Fil:Logting 1998, faore islands.jpg
Lagtingets plenisal (1998)

Det har sina anor tillbaka till 800-talet och är därmed Europas äldsta parlament.

Representerade partier

Externa länkar

Personliga verktyg