Solidarisk betalningsskyldighet

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Solidarisk betalningsskyldighet innebär att flera tillsammans är betalningsskyldiga. Borgenär kan kräva full betalning från envar av dem.

Regler om solidarisk betalningsskyldighet i allt väsentligt överesstämmande med de svenska reglerna finns i de nordiska länderna och i England, Tyskland och Frankrike.[1]

Solidarisk betalningsskyldighet kan uppkomma på grund av avtal såsom vid borgen då borgensmännen tecknat borgen "en för alla och alla för en" enligt ett uråldrigt uttryck. Numera kan man istället skriva att man "tecknar borgen solidariskt".

Solidarisk betalningsskyldighet kan också uppkomma i olika situationer till exempel där flera gärningsmän blivit skadeståndsskyldiga efter brott eller vid ansvar enligt skadeståndslagen eller enligt bestämmelser i Miljöbalken.[2] [3]

Brottsoffer bör tänka på att inte ingå överenskommelse med någon solidariskt skadeståndsansvarig gärningsman om att acceptera betalning endast för dennes "kvotandel" av det totala skadeståndet. Om en sådan överenskommelse träffas innebär det att brottsoffret förlorar möjligheten att få brottsskadeersättning från Brottsoffermyndigheten. Det beror på att det är en grundförutsättning för att ett brottsoffer skall kunna tillerkännas brottsskadeersättning att brottsoffret kan visa att ingen av gärningsmännen kan betala skadeståndet. Har man ingått en överenskommelse med en av flera solidariskt betalningsansvariga kan man därefter inte kräva denne på betalning av hela beloppet. Därmed kan man inte heller hävda att denne inte skulle ha kunnat betala hela skadeståndet.[4]

Om en av flera solidariskt betalningsskyldiga ensam fått erlägga betalning kan han utöva regress mot de övriga betalningsskyldiga och på det sättet få dem att betala sin del.

Fotnoter

  1. SOU 2002:1 sid 214 http://www.regeringen.se/content/1/c4/04/94/9a8c14fb.pdf
  2. 6 kap 4 § skadeståndslagen https://lagen.nu/1972:207#K6P4
  3. 32 kap 8 § miljöbalken https://lagen.nu/1998:808#K32P8
  4. http://www.brottsoffermyndigheten.se/default.asp?id=1522&refid=1213&parentId=1296
Personliga verktyg