Civilrätt

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Civilrätt, den del av juridiken som inte har med den offentliga rätten att göra. Till offentlig rätt räknas processrätten och förvaltningsrätten, liksom också straffrätten. Man brukar definiera skillnaden på så sätt att civilrätten handlar om förhållandet direkt mellan enskilda personer (till vilka också räknas en juridisk person), medan den offentliga rätten handlar om förhållandet mellan enskilda och det allmänna (staten). Gränsen är numera lite flytande: när en kommun till exempel sluter ett avtal, anses kommunen inte handla som en företrädare för staten, utan agerar som den självständiga juridiska person den är. Avtalet är således civilrättsligt. Samtidigt måste dock kommunen följa offentligrättsliga regler avseende vem som är behörig att sluta avtal m.m. Principiellt håller dock ännu den grundläggande distinktionen.

Civilrätten är mycket omfattande. Till civilrättens underavdelningar hör bla. obligationsrätt, familjerätt, allmän fastighetsrätt (den speciella fastighetsrätten är i huvudsak offentlig rätt), sakrätt, avtalsrätt och immaterialrätt. Den gemensamma kärnan utgörs av avtals- och skadeståndsrätten, eftersom enskilda träder i ett rättsförhållande till varandra genom att sluta avtal eller genom att utanför avtalsföhållanden skada varandra.

Benämningen civilrätt stammar från det romerska uttrycket "ius civile" och erinrar om den romerska rättens stora betydelse för den juridiska utvecklingen. En synonym är ordet "privaträtt" (jfr också engelskans private law; civil law betecknar på engelska en grupp av kontinentaleuropeiska rättsordningar).


Personliga verktyg