Avhysning

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Avhysning innebär enligt utsökningsbalken förpliktelse för tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att flytta från fastighet, bostadslägenhet eller annat utrymme i en byggnad.[1]

Innan avhysning sker ska svaranden beredas tillfälle att yttra sig.[2]

Avhysning ska genomföras så att skälig hänsyn tas till såväl sökandens intresse som svarandens situation. Om möjligt ska avhysning ske inom fyra veckor.[3]

Kronofogdemyndigheten ska vid behov ombesörja transport av egendom som ska bortföras och hyra utrymme för förvaring av egendomen.[4]

Referenser

Fotnoter

  1. https://lagen.nu/1981:774#K16
  2. https://lagen.nu/1981:774#K16P2
  3. https://lagen.nu/1981:774#K16P3
  4. https://lagen.nu/1981:774#K16P6
Personliga verktyg