Företagshypotek

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Företagshypotek är en säkerhetsrätt som ersatt företagsinteckning från 1 januari 2009.

Näringsidkare eller den som avser att utöva näring kan upplåta företagshypotek i sin näringsverksamhet genom att få visst belopp inskrivet i företagsinteckningsregistret.[1]

Registret förs av bolagsverket, som utfärdar bevis om inteckningen vilket kallas företagsinteckningsbrev. Dessa kan antingen vara skriftliga eller elektroniska.[2]

Ett skriftligt företagsinteckningsbrev pantsätts genom att näringsidkaren överlämnar det som säkerhet till en borgenär. Ett elektroniskt anses ha pantsatts när borgenären har registrerats som inteckningsbrevshavare.[3]

Företagshypoteket omfattar en näringsidkares lösa egendom som hör till näringsverksamheten utom kassa- eller bankmedel, finansiella instrument eller egendom som kan intecknas på annat sätt, till exempel luftfartyg och skepp. Företagshypoteket ger särskild förmånsrätt vid både utmätning och konkurs enligt 5 § förmånsrättslagen.[4] [5] En företagsinteckning som sökts före annan företagsinteckning har företräde. Inteckningar som sökts på samma inskrivningsdag ger lika rätt.[6] På ansökan av den som innehar ett företagsinteckningsbrev ska innehavet antecknas i företagsinteckningsregistret.[7] Ett beslut av inskrivningsmyndigheten får överklagas till tingsrätt.[8] Vid överklagande tillämpas lagen om domstolsärenden. Den som vill överklaga ett beslut av inskrivningsmyndigheten ska göra det skriftligen. Skrivelsen ska lämnas in till inskrivningsmyndigheten.[9]

Bestämmelserna om företagshypotek är en återgång till de regler om företagshypotek, som gällde före 2004.[10][11]

Fotnoter

 1. https://lagen.nu/2008:990#K4P1
 2. https://lagen.nu/2008:990#K1P2
 3. https://lagen.nu/2008:990#K1P3
 4. https://lagen.nu/2008:990#K2P1
 5. https://lagen.nu/1970:979#P5
 6. https://lagen.nu/2008:990#K3P3
 7. https://lagen.nu/2008:990#K4P19
 8. https://lagen.nu/2008:990#K4P23
 9. https://lagen.nu/2008:990#K4P24
 10. Proposition 2007/08:161, Företagshypotek – en bättre säkerhet för lån till företag
 11. Civilutskottets betänkande 2008/09:CU5, Utskottets förslag och kammarens omröstning

Se även

Personliga verktyg