1 Mos 7:11

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

1. Floden kommer. (III Noas fortsatta historia - 9:29)
1917
11: I det år då Noa var sex hundra år gammal, i andra månaden, på sjuttonde dagen i månaden, den dagen bröto alla det stora djupets källor fram, och himmelens fönster öppnade sig,
 
KJV
 11: In the six hundredth year of Noah's life, in the second month, the seventeenth day of the month, the same day were all the fountains of the great deep broken up, and the windows of heaven were opened.
PR33-38
11: Ja sinä vuonna, jona Nooa oli kuudensadan vuoden vanha, sen toisena kuukautena, kuukauden seitsemäntenätoista päivänä, sinä päivänä puhkesivat kaikki suuren syvyyden lähteet, ja taivaan akkunat aukenivat.
 

---- Djupets källor: 1 Mos 7:11 | 1 Mos 8:2 | Ps 33:7 | Ords 3:20 | Ords 8:24


3-D modell visar en stor vattenkälla inne i jordens mantel. physorg.com
  • det stora djupens källor - Forskare har nyligen med hjälp av seismologisk vågdämpning bekräftat att jättelika underjordiska vattenreservoarer finns i jordens inre[1]. Några av dessa "källor" kan ha öppnat sig vid Noa flod.
  • Man tenderar att hitta havsfossil nära bottnarna på skiktade geologiska lager, vilket antyder att de stora djupen ofta låg under den nutida havsbottnen, se artikeln Djupets källorIn English

Djupets källor: 1 Mos 7:11 | 1 Mos 8:2 | Ps 33:7 | Ords 3:20 | Ords 8:24


3-D model shows a big source of water inside the earth's mantle. physorg.com
  • the great fountains of the deep - Researchers recently has confirmed using seismic wave damping that enormous underground water reservoirs exists inside the earth's mantle[2]. Some of these water reservoirs (fountains) may have opened up at the time of Noah's flood.
  • Sea fossils tends to be discovered near the bottom of stratified geological layers, which indicate that the great fountains often were located under the present sea beds.
References
  1. 3-D model shows big body of water in Earth's mantle - artikel på Physorg.com
  2. 3-D model shows big body of water in Earth's mantle - article at Physorg.com
Referenser
Personliga verktyg