Piratpartiet

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Piratpartiet
Piratpartiets logotyp
Partiledare Rickard Falkvinge (grundare)
Grundat 1 januari 2006
Antal medlemmar 47 280 [1] (3:e)
Politisk ideologi Kritik av vissa immaterialrätter, stärkt personlig integritet
Internationellt samarbetsorgan PP International
Färg(er) Lila[2]
PMS 2597 #660087
Webbplats www.piratpartiet.se

Piratpartiet (PP) är ett svenskt politiskt parti som lanserades av Rickard Falkvinge 1 januari 2006. Enligt den officiella webbplatsen står partiet för en kraftig modifiering av immaterialrätten (upphovsrätt och patent) med bifogade effekter (som kassettersättning), och dessutom kraftigt stärkt integritetsskydd för individen (bland annat att datalagringsdirektivet inte ska implementeras, en upphöjning av brevhemligheten till generell kommunikationshemlighet, och en grundlagsskyddad rätt till privatliv). Partiet vill inte ändra på varumärken eller mönsterskydd. Partiet ser sig självt som försvarare av medborgarrätt i ett samhälle där lagar för övervakning, kontroll och korruption sprider sig. De tar inte ställning i andra frågor, "särskilt inte fördelningspolitiska frågor" som de skriver på sin webbplats, och kan därför betraktas som ett enfrågeparti (fokusparti).

Partiet ställde upp i riksdagsvalet i Sverige 2006 där de fick 0,63 % av rösterna[3] vilket gjorde dem till det tredje största partiet utanför riksdagen, efter Sverigedemokraterna och Feministiskt initiativ. Partiet, gick i december 2008 om Miljöpartiet, i februari 2009 om Vänsterpartiet, i april 2009 om Folkpartiet,[4] Kristdemokraterna[källa behövs] och Centerpartiet[källa behövs] i antalet medlemmar och har många gånger fler medlemmar än andra partier utanför riksdagen (se dock nedan om medlemsantalet). Piratpartiets ungdomsförbund, Ung Pirat, är sedan den 17 april 2009 det största politiska ungdomsförbundet i Sverige.[källa behövs] Detta var samma dag som domen i Pirate Bay-målet meddelades.

Partiet ställer upp i Europaparlamentsvalet 2009 och i riksdagsvalet 2010.

Innehåll

Historik

2006

Demonstration i Stockholm efter razzian mot PRQ, 3 juni 2006
 • Rickard Falkvinge skapar webbsidan www.piratpartiet.se. Sex timmar efter att webbsidan börjat fungera hade enligt egna uppgifter 75 000 träffar registrerats. Redan nästföljande dag uppgav partiinitiativet att man på elektronisk väg samlat ihop de 1 500 namnunderskrifter som behövs för att registrera ett parti hos Valmyndigheten. Man erhöll dock 4 januari besked från valmyndigheten att sedvanliga namnunderskrifter måste inges innan registrering av partiet kan ske.
 • Den 10 februari meddelade Piratpartiet att de hade samlat ihop samtliga 1500 namnunderskifter som behövdes och den 15 februari godkändes deras registrering formellt av Valmyndigheten.[källa behövs]
 • Den 31 maj skedde razzian mot PRQ, som senare skulle leda till Åtalet mot The Pirate Bay. Razzian blev kraftigt omdebatterad och Piratpartiets medlemsantal steg från cirka 2200 medlemmar till över 6 000.[5]
 • Den 1 augusti meddelade Piratpartiet att man gått om Miljöpartiet i medlemsantal, och därmed var medlemsmässigt större än ett parti med riksdagsmandat.[6]
 • Den 14 augusti lanserade Piratpartiet tillsammans med Internet-operatören Labs2 den anonyma Internettjänsten Relakks.[källa behövs]
 • Den 28 augusti presenterade Piratpartiet sitt valmanifest.
 • Den 14 september publicerade Dagens Nyheter en opinionsmätning där Piratpartiet var störst i opinionssiffrorna bland alla partier utanför riksdagen.[7]
 • Den 17 september gick Piratpartiet till val för första gången. Partiet fick 0,63 % av rösterna, 34 918 röster, vilket gjorde dem till det tredje största partiet utanför Sveriges riksdag.[3]

2008

 • I slutet av 2008, efter att regeringen lagt en omdebatterad proposition om Ipred-lagen, passerade Piratpartiet miljöpartiet för andra gången i antal medlemmar, och var därmed återigen större än ett riksdagsparti i antal medlemmar.

2009

Piratpartiet i Linköping på en demonstration första maj 2009.
 • I februari 2009, samtidigt som rättegången mot The Pirate Bay pågick och samtidigt som IPRED godkändes i riksdagen, fick piratpartiet för första gången fler än tiotusen medlemmar,[källa behövs] samt gick om Vänsterpartiet i antal medlemmar.[källa behövs]
 • Piratpartiet, som hade flera livebloggare under rättegången mot The Pirate Bay, ökade drastiskt sitt medlemsantal under rättegångsdagarna.[källa behövs]
 • Den första april fick Piratpartiet ännu en stor ökning av medlemmar i och med att Ipred trädde i kraft.[källa behövs]
 • Den 17:e april avslutades rättegången mot The Pirate Bay med en fällande dom i Stockholms tingsrätt och Piratpartiet fick den dagen över fem tusen (5022) nya medlemmar[källa behövs] och gick därmed om Folkpartiet i medlemsantal.[4] Samma dag gick Ung Pirat om Moderata Ungdomsförbundet och blev Sveriges största politiska ungdomsförbund.[8]
 • Den 18 april anordnade Piratpartiet demonstrationer i Stockholm, Karlstad och Lund mot domslutet i Piratebay-målet.[källa behövs] Under dagarna efter domen fortsatte även medlemstillströmningen och under dagen fick Piratpartiet ytterligare 4 076 medlemmar och gick därmed om även Kristdemokraterna i medlemsantal.[källa behövs]
 • Den 19 april uppmärksammade flera medier Piratpartiets medlemsökning, runt 9 000 nya medlemmar på två dagar.[källa behövs] Medlemstillströmningen fortsatte och medlemsantalet ökade med ytterligare 6 900 nya medlemmar under söndagen (den 19 april), en total ökning med cirka 16 000 medlemmar på tre dagar.[källa behövs]
 • Den 30 april presenterades för första gången en opinionsundersökning som inte var utförd på Internet siffror som indikerade att Piratpartiet skulle få mandat i Europaparlamentet till följd av Europaparlamentsvalet. Undersökningen visade på 5,1 % (1 mandat).[9] Piratpartiet fanns i denna undersökning inte bland de angivna alternativen.[källa behövs] Det starka stödet kom framför allt från unga män, i åldersgruppen 18-29 år var Piratpartiet näst största parti enligt mätningen.[källa behövs] Även i gruppen 30-44 år hade partiet ett starkt stöd och blev det fjärde största partiet.[källa behövs] Att partiet har ett starkt stöd och engagerar just unga väljare som till stor del lever sina liv på internet kan man även se i skolvalet 2006,[källa behövs] samt att piratpartiets ungdomsförbund Ung Pirat har över dubbelt så många medlemmar som det näst största politiska ungdomsförbundet i Sverige, Moderata Ungdomsförbundet.[källa behövs]

Medlemsantal

Piratpartister i Stockholm, 3 juni 2006

Partiets medlemsantal, 47 280, kan jämföras med 43 211 medlemmar för Centerpartiet, 22 919 medlemmar för Kristdemokraterna, 17 799 medlemmar för Folkpartiet, cirka 10 700 medlemmar för Vänsterpartiet, eller 9 110 medlemmar för Miljöpartiet. Ung Pirats medlemsantal är sedan april 2009 Sveriges överlägset största politiska ungdomsförbund. Den 31 maj 2006 ledde den stora razzian mot bland annat fildelningsjätten The Pirate Bay till en betydande medlemsökning, redan efter lite drygt ett dygn hade medlemsantalet ökat med 50 % och efter två dygn hade partiet fått över 2 000 nya medlemmar. Många av dessa valde dock året därefter att inte förnya sitt medlemskap, varpå antalet medlemmar sjönk.

År 2008 kom flera lagförslag som enligt Piratpartiet innebar kraftiga inskränkningar i den personliga integriteten, vilket fick till följd att Piratpartiets medlemsantal ökade ytterligare, särskilt i samband med den utlysta "Gå med i Piratpartiet-dagen".

Kritik mot medlemsantalet

Det har framkommit kritik att Piratpartiets medlemsantal inte går att jämföra med andra partiers då detta sker via Internet, att det är kostnadsfritt, samt att det går att registrera falska medlemmar. Piratpartiet får dock in i genomsnitt 80 kronor per år och medlem, vilket kan jämföras med riksdagspartiernas årsavgifter. Personer som bemött detta har svarat att samtliga riksdagspartier samt flera andra också har medlemsregistrering via sina hemsidor, ungefär lika enkelt som Piratpartiet. Att falskregistreringar förekommer förnekas inte, men partiets administratörer rensar bort sådana så snart det upptäcks.

Politikerbloggen argumenterade att Piratpartiets medlemsantal byggde på ett stort antal falska registreringar och visade i en artikel hur de registrerade en icke-existerande person, "Kalle Kula".[10] Bara några dagar senare berättade dock Christian Engström i en intervju i Sydsvenskan att alla nya medlemmar kontrollerades manuellt och att "Kalle Kula" var bortplockad redan innan Politikerbloggen publicerade sin artikel.[11]

Att medlemskapet i Piratpartiet är gratis är dock en ideologisk fråga. Från början var det inte gratis, då partiet hade behov av pengar för att kunna sköta sin dagliga verksamhet, men denna medlemsavgift avskaffades senare till förmån för ett program av anonyma donationer, eller frivillig medlemsavgift (kallat "Guldpirat"). Piratpartiet hävdar att medlemskap och engagemang i ett politiskt parti inte borde kosta något.

Ett annat argument som använts är att även andra partier och organisationer gjort sig kända för fusk med medlemslistor och antal.

Det angivna medlemsantalet är direkt kopplat till Piratpartiets databas, och visar det aktuella antalet medlemmar med högst fem minuters fördröjning. Medlemskap i Piratpartiet gäller i 365 dagar från aktivering eller förnyelse, och är alltså inte kopplat till kalenderår. Det gör att medlemsantalet kan förväntas ändra sig både uppåt och neråt över tiden. Eftersom andra partier och förbund bara publicerar medlemsantal en gång om året, vid respektive topp den 31 december innan deras medlemskap går ut, så haltar jämförelsen något till deras fördel.

Principprogram

Den 15 januari 2006 antog partiet genom en medlemsomröstning i sitt diskussionsforum ett preliminärt principprogram. I programmet omvärderade partiet frågan om varumärkesskydd och förespråkade ett stärkande av varumärkeslagen. Också i frågan om upphovsrätt visade partiet ändrade åsikter. Från att ha förespråkat ett totalt avskaffande av upphovsrätten, förespråkade partiet nu ändringar av vissa punkter i upphovsrätten.

Den 12 februari[Vilket år?] antog partiet genom en medlemsomröstning version 3.0 av sitt principprogram. Idag gäller version 3.3.

Partiet förespråkar en avsevärd reducering, till "exempelvis fem år från verkets publicering", av den ekonomiska ensamrätt som idag är satt till 70 år efter upphovsmannens död och som gäller samtliga verk som skyddas av upphovsrätten. Samtidigt så vill de släppa all icke-kommersiell fildelning fri, vilket betyder att filmer, låtar och program kan kopieras fritt så länge verksamheten inte drivs kommersiellt.

Piratpartiet har även den personliga integriteten som kärnvärdering, och ställer sig kritiskt mot lagar som FRA-lagen, IPRED1, ACTA och telekompaketet.

Styrelse

Piratpartiets ordförande och partiledare, Rickard Falkvinge.

Piratpartiets styrelse valdes på partiets årsmöte 2009-03-07. Styrelsen består av ordförande, 9-13 ordinarie ledamöter och 1-4 rangordnade suppleanter.

En suppleant, Björn Odlund, Borås.

Partiet har även en till två revisorer och en valberedning på minst tre ledamöter.

Plattform och organisation

Internet är Piratpartiets hemarena. De flesta diskussioner, nyhetsförmedlingar, möten och liknande sker genom hemsidan, chatt, bloggning, forum, email. Till och med årsmötet som är partiets högsta beslutande organ sker på internet. På Skype finns flera officiella kanaler och på IRC används servern irc.piratpartiet.se.

Partiets medlemmar uppmuntras att själva ta initiativ, att kolla med varandra om det verkar bra, och sedan bara sätta igång så länge omkostnaderna för aktiviteten är "måttfulla". Detta kallar man för "trepiratersregeln".[källa behövs]

Namn, symbol och färg

Namnet Piratpartiet är kontroversiellt, men verkar ändå stå fast. Benämningen "pirater" är något som länge använts av etablissemanget mot dem som utmanat det, på kanske inte helt laglig väg.[källa behövs] Några exempel är piratradion och piratkopierandet av film och musik långt innan Internets uppkomst. Den klassiska symbolen med ett kassettband med korsade benknotor (numera anammat av Piratbyrån) härrör från en kampanj som hävdade att det privata kopierandet av musik skulle bli musikbranschens undergång. När kopiering började sprida sig i den gryende hackarkulturen kom även dessa att kallas pirater. Därifrån till Antipiratbyrån, till Piratbyrån, till Piratpartiet (och The Pirate Bay).[källa behövs]

Namnet anses av en del inom partiet passande eftersom pirater under kolonialtiden var för sin tid mycket demokratiska (trots gängse föreställningar), och genom val utsåg sina befälhavare, utdömde straff till felande kamrater och fattade alla viktigare beslut. Detta till skillnad från de tyranniskt styrda handelsfartygen eller statliga flottorna. Det finns spekulationer att det var dessa idéer bland pirater som så småningom utvecklades till våra dagars demokrati, tillsammans med förebilder från antikens Aten.[13]

Piratpartiets officiella symbol är ett svart segel på en vit bakgrund, format som ett P. Inofficiellt används diverse piratflaggor främst av typen Jolly Roger och diverse andra saker associerade med verkliga pirater. Partiets ursprungliga färg var svart[källa behövs], då det av hävd är denna färg som associeras med piratrörelsen. Partiet ändrade sedan sin färg till lila ("piratlila"), för att symbolisera att de varken kunde räknas som "blå" eller "röda" politiskt,[källa behövs] men inofficiellt används fortfarande svart friskt av medlemmarna.[källa behövs] En lila byggarbetshjälm har kommit att bli partiets symbol för att "bygga kunskapssamhället".[källa behövs]

Relationer till andra organisationer

Piratpartiet har inga formella band till Piratbyrån eller The Pirate Bay, men har flera gånger uttryckt sitt stöd för deras verksamhet. Den 14 augusti 2006 lanserade Labs2 den kommersiella anonymitetstjänsten Relakks med officiellt uttryckt [ stöd från Piratpartiet].[14]

Partiet har även en koppling till kårpartiet Piratstudenterna, med platser i fullmäktige för Uppsala studentkår.

Inför riksdagsvalet 2006 slöts en överenskommelse med Sjukvårdspartiet, med innebörd att partierna skulle hjälpa varandra med valsedelsdistribution på valdagen 17 september.

Partiet tog under slutet av 2006 ett initiativ för att bilda ett ungdomsförbund till partiet, som fick namnet Ung Pirat. Piratpartiet har ett oberoende kvinnonätverk med namnet Nätstrumporna.

Partiet har flera gånger samarbetat med de olika riksdagspartiernas ungdomsförbund, Nätverket Stoppa FRA-lagen, Miljöpartiet, och Vänsterpartiet i demonstrationer, men inga formella band finns.

Piratpartiet delar mycket av synen på mänskliga och medborgerliga rättigheter med Amnesty International. Åsikten om medicinpatent delas av Läkare utan gränser[15] Partiet har flera gånger uttryckt sitt stöd och gillande gentemot dessa organisationer, men inga andra kopplingar finns.

Politisk påverkan


Nationellt

Mindre än en vecka innan riksdagsvalet 2006 ändrade Miljöpartiet sin inställning till upphovsrättsreformer.[16] Dessutom kom både Moderaterna och Vänsterpartiet att ändra sin inställning till nedladdning på Internet,[17] och båda kandidaterna för statsministerposten proklamerade att det inte borde vara olagligt för ungdomar att dela filer.[18]

Internationellt

██ Officiellt registrerat piratparti

██ Aktivt, oregistrerat piratparti

██ Diskuteras inom PP-International

██ Inget piratparti

Utanför Sverige har flera systerpartier bildats och följer mer eller mindre det Svenska Piratpartiets politiska linje. Registrerade partier finns i Spanien[källa behövs] och Österrike[källa behövs] medan aktiva men oregistrerade partibildningar finns i USA,[19] Frankrike,[källa behövs] Tyskland,[källa behövs] Polen,[källa behövs] Italien,[källa behövs] och Belgien.[källa behövs] Utöver dessa pågår det diskussioner om att etablera nya piratpartier i Nederländerna, Brasilien, Storbritannien, Australien, Kanada och Nya Zeeland.[källa behövs] Partierna samarbetar i det internationella nätverket PPInternational.[källa behövs]

Dessutom har det norska liberala riksdagspartiet Venstre anammat innehållet i Piratpartiets principprogram.[källa behövs]

Valresultat

I Piratpartiets första val, riksdagsvalet i Sverige 2006, fick partiet 34 918 röster, eller 0,63 %.[3] Partiet fick avsevärt bättre resultat i Skolval2006, där partiet fick 4,44 % av rösterna,[20] trots att det inte fanns några röstsedlar.[källa behövs] Detta ledde till att en del politiska kommentatorer slog fast att även om partiet inte har någon avsevärd makt i nuläget så har det potential att få det i framtiden.[källa behövs]

I DN/Synovates första mätning inför EU-valet 2009, publicerad 29 april, fick partiet 5,1 %.[9] Enligt en undersökning från Expressen/Demoskop publicerad 29 maj har partiet 8,2 % av väljarstödet.[21]

Referenser

 1. ”Medlemsantal”. Piratpartiet. Arkiverad från originalet den 2009-05-30. http://www.webcitation.org/5h9abmdPp. Läst 2009-05-30. 
 2. http://butik.piratpartiet.se/product_info.php?products_id=83
 3. 3,0 3,1 3,2 ”Val till Riksdagen: slutlig sammanräkning”. Valmyndigheten. Arkiverad från originalet den 2009-05-30. http://www.webcitation.org/5h9aqcUk6. Läst 2009-05-30. 
 4. 4,0 4,1 ”Internet kokar, Piratpartiet har nu fler medlemmar än FP”. Piratpartiet. 2009-04-17. Arkiverad från originalet den 2009-05-30. http://www.webcitation.org/5h9avDPAb. Läst 2009-05-30. 
 5. Öbrink, Andreas (2006-06-06). ”Razzian blev jackpot för Piratpartiet”. Dagens Nyheter. Arkiverad från originalet. http://www.webcitation.org/5h9bHpOlP. Läst 2009-05-30. 
 6. TT (2006-08-08). ”Piratpartiet nu större än mp”. Aftonbladet. Arkiverad från originalet. http://www.webcitation.org/5h9bPvtB6. Läst 2009-05-30. 
 7. Brors, Henrik (2006-09-14). ”Toppnotering för kd”. Dagens Nyheter. Arkiverad från originalet. http://www.webcitation.org/5h9ba4wYR. Läst 2009-05-30. 
 8. ”De ungas dom - Ung Pirat är enda vägen framåt!”. Piratpartiet. 2009-04-17. Arkiverad från originalet den 2009-05-30. http://www.webcitation.org/5h9cIK5Wh. Läst 2009-05-30. 
 9. 9,0 9,1 Brors, Henrik (2009-04-29). ”Unga väljare kan ge Piratpartiet EU-mandat”. Dagens Nyheter. Arkiverad från originalet den 2009-05-30. http://www.webcitation.org/5h9YraRdl. Läst 2009-05-30. 
 10. Svensson, Niklas (2009-04-19). ”GRANSKNING: Finns Pirat- partiets medlemmar på riktigt?”. Politikerbloggen. Arkiverad från originalet. http://www.webcitation.org/5h9dWbohn. Läst 2009-05-30. 
 11. Hamrén, Henrik (2009-04-22). ”The Pirate Bay-domen banar väg för Piratpartiet i EU”. Sydsvenskan. Arkiverad från originalet. http://www.webcitation.org/5h9dmRwc6. Läst 2009-05-30. 
 12. Flod, Stefan (2009-03-15). ”Uppdatering vecka 11”. Arkiverad från originalet den 2009-05-30. http://www.webcitation.org/5h9ftNddd. Läst 2009-05-30. 
 13. Dohm, Thomas, Sjörövare valde demokratin (2008) Illustrerad Vetenskap. (18).sid. 70-75. På internet 2009-05-30.
 14. ”Piratpartiet presenterar kommersiell darknettjänst”. Piratpartiet. 2006-08-14. Arkiverad från originalet den 2009-05-30. http://www.webcitation.org/5h9eXjmoc. Läst 2009-05-30. 
 15. ”Patent på aidsläkemedel i Indien hotar tillgången till mediciner runt om i världen”. Läkare Utan Gränser. 2006-03-30. Arkiverad från originalet den 2009-05-30. http://www.webcitation.org/5h9eqekwm. Läst 2009-05-30. 
 16. ”Släpp filerna fria!”. Miljöpartiet de Gröna. 2006-09-12. Arkiverad från originalet den 2009-05-30. http://www.webcitation.org/5h9ewpRQF. Läst 2009-05-30. 
 17. Kudinoff, Ted (2006-06-07). ”Nu vänder v och m i piratfrågan”. Expressen. Arkiverad från originalet. http://www.webcitation.org/5h9f5ENCn. Läst 2009-05-30. 
 18. Carlbom, Mats (2007-02-04). ”Upphovsmän kan få jaga fildelare”. Dagens Nyheter. Arkiverad från originalet. http://www.webcitation.org/5h9fCNcNG. Läst 2009-05-30. 
 19. ”About the Pirate Party” (på engelska). Pirate Party of the United States. Arkiverad från originalet den 2009-05-30. http://www.webcitation.org/5h9g5oolT. Läst 2009-05-30. 
 20. ”Resultat från Skolval2006”. Skolval2006. Arkiverad från originalet den 2009-05-30. http://www.webcitation.org/5h9Z1wJSP. Läst 2009-05-30. 
 21. ”Piratpartiet får två mandat i ny mätning”. Dagens Nyheter. 2009-05-29. Arkiverad från originalet den 2009-05-30. http://www.webcitation.org/5h9YlgrSN. Läst 2009-05-30. 

Externa länkar

Personliga verktyg