HTML-färger

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Med HTML-färger eller webbfärger avses färger som blandas additivt av grundfärgerna RGB och vars tonvärden anges hexadecimalt. Man använder med andra ord siffrorna 0 till 9 i sina vanliga betydelser samt bokstäverna A till F som siffror för talen 10 till 15 när man anger färger. Systemet används i bland annat HTML-kod.

Innehåll

Exempel

En orange färg som har värdena R=255, G=128 och B=0 blir FF (15·16 + 15 = 255), 80 (8·16 + 0 = 128) och 00. I HTML-koden sätter man ut en # innan färgdefinitionen för att man skall förstå att det är just en färg som avses. Så den orangea färgen skrivs: #FF8000


HTML

De 16 originalfärgerna för HTML 4.01 med hexadecimalnummer.

HTML-namn Hexadecimal HTML-namn Hexadecimal HTML-namn Hexadecimal HTML-namn Hexadecimal
aqua 00 FF FF black 00 00 00 blue 00 00 FF fuchsia FF 00 FF
gray 80 80 80 green 00 80 00 lime 00 FF 00 maroon 80 00 00
navy 00 00 80 olive 80 80 00 purple 80 00 80 red FF 00 00
silver C0 C0 C0 teal 00 80 80 white FF FF FF yellow FF FF 00

X11 färger

Komplett lista av "X11 webbfärger" med hexadecimalnummer. För lista från CSS3 i alfabetisk ordning se: http://www.w3.org/TR/2001/WD-css3-color-20010305#x11-color.

HTML-namn Hex
R   G   B
Röda färger
IndianRed CD 5C 5C
LightCoral F0 80 80
Salmon FA 80 72
DarkSalmon E9 96 7A
LightSalmon FF A0 7A
Crimson DC 14 3C
Red FF 00 00
FireBrick B2 22 22
DarkRed 8B 00 00
Rosa färger
Pink FF C0 CB
LightPink FF B6 C1
HotPink FF 69 B4
DeepPink FF 14 93
MediumVioletRed C7 15 85
PaleVioletRed DB 70 93
Orangea färger
LightSalmon FF A0 7A
Coral FF 7F 50
Tomato FF 63 47
OrangeRed FF 45 00
DarkOrange FF 8C 00
Orange FF A5 00
Gula färger
Gold FF D7 00
Yellow FF FF 00
LightYellow FF FF E0
LemonChiffon FF FA CD
LightGoldenrodYellow FA FA D2
PapayaWhip FF EF D5
Moccasin FF E4 B5
PeachPuff FF DA B9
PaleGoldenrod EE E8 AA
Khaki F0 E6 8C
DarkKhaki BD B7 6B
Purpur färger
Lavender E6 E6 FA
Thistle D8 BF D8
Plum DD A0 DD
Violet EE 82 EE
Orchid DA 70 D6
Fuchsia FF 00 FF
Magenta FF 00 FF
MediumOrchid BA 55 D3
MediumPurple 93 70 DB
BlueViolet 8A 2B E2
DarkViolet 94 00 D3
DarkOrchid 99 32 CC
DarkMagenta 8B 00 8B
Purple 80 00 80
Indigo 4B 00 82
SlateBlue 6A 5A CD
DarkSlateBlue 48 3D 8B
HTML-namn Hex
R   G   B
Gröna färger
GreenYellow AD FF 2F
Chartreuse 7F FF 00
LawnGreen 7C FC 00
Lime 00 FF 00
LimeGreen 32 CD 32
PaleGreen 98 FB 98
LightGreen 90 EE 90
MediumSpringGreen 00 FA 9A
SpringGreen 00 FF 7F
MediumSeaGreen 3C B3 71
SeaGreen 2E 8B 57
ForestGreen 22 8B 22
Green 00 80 00
DarkGreen 00 64 00
YellowGreen 9A CD 32
OliveDrab 6B 8E 23
Olive 80 80 00
DarkOliveGreen 55 6B 2F
MediumAquamarine 66 CD AA
DarkSeaGreen 8F BC 8F
LightSeaGreen 20 B2 AA
DarkCyan 00 8B 8B
Teal 00 80 80
Blå färger
Aqua 00 FF FF
Cyan 00 FF FF
LightCyan E0 FF FF
PaleTurquoise AF EE EE
Aquamarine 7F FF D4
Turquoise 40 E0 D0
MediumTurquoise 48 D1 CC
DarkTurquoise 00 CE D1
CadetBlue 5F 9E A0
SteelBlue 46 82 B4
LightSteelBlue B0 C4 DE
PowderBlue B0 E0 E6
LightBlue AD D8 E6
SkyBlue 87 CE EB
LightSkyBlue 87 CE FA
DeepSkyBlue 00 BF FF
DodgerBlue 1E 90 FF
CornflowerBlue 64 95 ED
MediumSlateBlue 7B 68 EE
RoyalBlue 41 69 E1
Blue 00 00 FF
MediumBlue 00 00 CD
DarkBlue 00 00 8B
Navy 00 00 80
MidnightBlue 19 19 70
HTML-namn Hex
R   G   B
Bruna färger
Cornsilk FF F8 DC
BlanchedAlmond FF EB CD
Bisque FF E4 C4
NavajoWhite FF DE AD
Wheat F5 DE B3
BurlyWood DE B8 87
Tan D2 B4 8C
RosyBrown BC 8F 8F
SandyBrown F4 A4 60
Goldenrod DA A5 20
DarkGoldenrod B8 86 0B
Peru CD 85 3F
Chocolate D2 69 1E
SaddleBrown 8B 45 13
Sienna A0 52 2D
Brown A5 2A 2A
Maroon 80 00 00
Vita färger
White FF FF FF
Snow FF FA FA
Honeydew F0 FF F0
MintCream F5 FF FA
Azure F0 FF FF
AliceBlue F0 F8 FF
GhostWhite F8 F8 FF
WhiteSmoke F5 F5 F5
Seashell FF F5 EE
Beige F5 F5 DC
OldLace FD F5 E6
FloralWhite FF FA F0
Ivory FF FF F0
AntiqueWhite FA EB D7
Linen FA F0 E6
LavenderBlush FF F0 F5
MistyRose FF E4 E1
Grå färger
Gainsboro DC DC DC
LightGrey D3 D3 D3
Silver C0 C0 C0
DarkGray A9 A9 A9
Gray 80 80 80
DimGray 69 69 69
LightSlateGray 77 88 99
SlateGray 70 80 90
DarkSlateGray 2F 4F 4F
Black 00 00 00


Se även

Externa länkar

Personliga verktyg