Kärnkraftsfrågan i Sverige

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Denna artikel handlar om den politiska debatten kring kärnkraft i Sverige. Se kärnkraft i Sverige för en teknisk beskrivning, och kärnkraftsfrågan för den politiska debatten i ett globalt perspektiv.


Svensk politik
Flag of Sweden.svg
Politiska partier
Centerpartiet
Folkpartiet
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Moderaterna
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Val
Politikområden
Sveriges utrikespolitik
Sveriges ekonomiska politik
Kärnkraftsfrågan i Sverige
Alkoholpolitik i Sverige
Sveriges utbildningspolitik
Sveriges invandringspolitik
Svensk kulturpolitik
Intressegrupper
Landsorganisationen
Svenskt näringsliv
Massmedia
Svensk press
Television i Sverige
Politikportalen

I Sverige hölls 1980 en folkomröstning om frågan, där väljarna fick tre alternativ:

  1. Linje 1 innebar att kärnkraften skulle avvecklas i den takt som var möjlig. Man skulle avvakta att förnybara energikällor blev tillgängliga och ingen ytterligare kärnkraftsutbyggnad skulle få förekomma.
  2. Linje 2 var i princip identiskt med linje 1, men krävde även att alla framtida energianläggningar av betydelse skulle ägas av stat och kommun.
  3. Linje 3 sade ett definitivt nej till utbyggnad av kärnkraften. Vidare förespråkades att all kärnkraft skulle vara avvecklad inom tio år.

Trots att alla tre linjer förespråkade en avveckling av kärnkraften sågs linje 1 och 2 som ja-alternativ medan linje 3 sågs som ett nej-alternativ.

Valdeltagandet var 75,6 %, vilket kan jämföras med valdeltagandet i riksdagsvalet 1979 som var 90,7 %.

Resultatet blev minst lika omdebatterat. Det första alternativet, Linje 1, fick 18,9 %, Linje 2 39,1 % och Linje 3 38,7 %. Riksdagen beslutade efter omröstningen att kärnkraften skulle avvecklas, och satte upp ett "slutdatum" 2010 när den sista reaktorn skulle vara ur bruk. Detta årtal baserade sig på att kärnkraftverkens livslängd bedömdes till 25 år, och den sista reaktorn planerades få starta 1985.

Sedan dess har uppskattningen av reaktorernas livslängd ökat, och nu anses inte någon av de svenska reaktorerna vara så gammal att den borde tas ur drift av säkerhetsskäl. Även problemen med växthuseffekten har uppmärksammats sedan omröstningen, vilket gjort att övergång till fossila bränslen som kol, olja och naturgas inte anses vara ett hållbart alternativ.

Dock har Barsebäcks kärnkraftverk tagits ur drift eftersom det i viss mån stört relationerna med Danmark, ett land som inte har några egna kärnreaktorer och anser att Barsebäck ligger alldeles för nära Köpenhamn. Barsebäck 1 stängdes 1999, och i oktober 2004 meddelade regeringen att den hade kommit överens med Centerpartiet och Vänsterpartiet om att Barsebäck 2 skulle stängas under 2005. Så skedde även i månadsskiftet maj/juni 2005.

Framtid

Kärnkraftens framtid är osäker, både i Sverige och i andra länder. Den svenska opinionen har under 2000-talet svängt allt mer mot en positiv bild av kärnkraften. I en opinionsundersökning i januari 2008 vill varannan svensk bygga ut kärnkraften[1] och i en tidigare opinionsundersökning[2] vill 7 av 10 inte stänga fler reaktorer inom de närmsta åren. Även det svenska så kallade "tankeförbudet" har länge ifrågasatts och det avskaffades 2006.

Referenser

  1. Varannan svensk vill ha nya kärnkraftverk. Dagens Nyheter. http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=734935. Läst 21 januari 2008. 
  2. 7 av 10 vill inte stänga fler reaktorer. Temo. http://www.analys.se/lankar/opinion/temo0511.pdf. Läst 12 januari 2009. 
Personliga verktyg