Andrakammarvalet 1940

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Andrakammarvalet 1940 till Sveriges riksdag hölls den 15 september 1940.

Innehåll

Valkampanjen

När det finska vinterkriget utbröt i november 1939 hade socialdemokraterna och de tre borgerliga partierna bildat en samlingsregering. De dramatiska händelserna på västfronten under våren och sommaren 1940 gjorde att man till och med diskuterade att skjuta upp andrakammarvalet. Valet genomfördes dock som planerat men riksdagspartierna var överens om att iaktta återhållsamhet under valkampanjen. Denna handlade till stor del om att regeringspartierna framhöll sin trovärdighet för att hålla Sverige utanför kriget och behålla neutralitetspolitiken. Utmärkande för detta är att den mest spridda valaffischen saknade partibeteckning utan endast en bild på statsminister Hansson och texten "En fast kurs med folkets förtroende". [1]

Sveriges kommunistiska parti stod utanför regeringen och gick till val på att sänka försvarskostnaderna. Genom sociala reformer skulle försvarsviljan stärkas. Inför valet lät Radiotjänst partiledarna för de fyra regeringspartierna presentera sin politik under en timme var. SKP:s partiledare Sven Linderot tilläts inte medverka i radio. [2]

Med tanke på krisläget och det stora antalet inkallade får ett valdeltagande på 70 procent anses vara högt. Den stora framgången för socialdemokraterna har tolkats som att väljarna har röstat på samlingsregeringens samlande gestalt Per Albin Hansson snarare än den socialdemokratiske partiledaren.

Med detta val försvann Socialistiska partiet ur riksdagen.

Partiernas valaffischer:

  • En obruten linje - för folkets väl och rikets frihet - Högern
  • (bild på PA Hansson) En fast kurs med folkets förtroende - Socialdemokraterna

Valresultat

Parti Partiledare Röster Mandatfördelning
Antal +− % Antal +−
  Socialdemokraterna Per Albin Hansson 1 546 804 53,81 +7,95 134 +22
  Högerpartiet Gösta Bagge 518 346 18,03 +0,46 42 −2
  Bondeförbundet Axel Pehrsson-Bramstorp 344 345 11,98 −2,37 28 −8
  Folkpartiet Gustaf Andersson 344 113 11,97 −0,92 23 −4
  Sveriges kommunistiska parti Sven Linderot 101 424 3,53 +0,22 3 −2
  Socialistiska partiet Nils Flyg 18 432 0,64 −3,74 0 −6
  Vänstersocialistiska partiet Albin Ström 898 0,03 +0,03
  Övriga partier ? 0,00
Antal giltiga röster 2 874 417 100,00   230  
Ogiltiga röster ?  
Totalt 2 889 137
(70,3 %)

Antalet röster på varje parti kommer från årsboken När Var Hur 1944. Svenska Dagbladets årsbok 1940 har något annorlunda siffror men den totala skillnaden är endast några hundra röster.

4 110 720 personer var röstberättigade vilket ger ett valdeltagande på 70,28 procent. Röstberättigad var den svenske medborgare som hade fyllt 23 år, ej var satt under förmynderskap, ej var satt i konkurs eller som var varaktigt omhändertagen av fattigvården för sin försörjning.

Regeringsbildning

Inom Bondeförbundet fanns en minoritet som efter valet ville att partiet skulle lämna samlingsregeringen. Denna opposition, understödd av dagstidningen Skånska Dagbladet, befarade att regeringen under krigsförhållandena skulle föra en politik som missgynnade Bondeförbundets kärnväljare, bönderna, och ansåg att Socialdemokraterna, som ju gått starkt framåt i valet, fick ta ansvar för denna krispolitik. Det fanns också missnöje med partiledaren Axel Pehrsson-Bramstorp. Partiet valde ändå att sitta kvar i regeringen. Dels gjorde partiledaren detta till en förtroendefråga för honom personligen, dels skulle de borgerliga partierna Folkpartiet och Högerpartiet sitta kvar. Samlingsregeringen som tillträtt i december 1939 satt kvar.

Litteratur

Peter Esaiasson: Svenska valkampanjer 1866-1988, Allmänna förlaget, Stockholm 1990, sid. 128-131. ISBN 91-38-92035-2. 

Referenser

  1. Esaiasson (1990), s. 162
  2. Esaiasson (1990), s. 163-164


Personliga verktyg
På andra språk