Hammarby sjöstad

Från Rilpedia

(Omdirigerad från Hammarby Sjöstad)
Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Hammarby sjöstad vy över Hammarbykanalen mot nordöst, februari 2009.

Hammarby sjöstad är ett stadsbyggnadsprojekt som består av flera olika områden runt Hammarby sjö i Stockholm. Området kommer 2017 vara fullt utbyggd med ca 11 000 lägenheter för drygt 25 000 invånare och 150 000 kvm arbetsplatser.

Innehåll

Definition

Sjöstadsparterren
Hammarby sjöstad, södermalmsdelen.
Vid Mandelparken på den norra delen av Hammarby sjöstad.

Projektet är uppdelat på två stadsdelar, Södermalm och Södra Hammarbyhamnen. På Södermalm omfattar det hela den nya bebyggelsen vid Hammarby sjö med undantag av kvarteret Hamnvakten. I dagligt tal används sällan begreppet Hammarby sjöstad om den delen av projektet. I stadsdelen Södra Hammarbyhamnen omfattar det i princip hela stadsdelen, utom det på 1940-talet byggda bostadsområdet Danviksklippan. Inte heller ingår Stockholm Vattens anläggningar på Henriksdalsberget.

En mer inofficiell definition av Hammarby sjöstad är att endast området mellan spårvägshållplatserna Mårtensdal och Sickla udde räknas till Hammarby sjöstad. Handlingar från gatu- och fastighetskontoret samt Stockholms Stadsmuseum stödjer denna definition. Vägskyltar i Nacka samt på Södermalm anger också Hammarby sjöstad som området söder om Hammarby sjö. I tidningarnas bostadsrättsannonser använder även vanligen denna avgränsning.

Historia

Stränderna kring Hammarby Sjö har en lång tradition som plats för olika slags industrier, ursprungligen främst textilindustrier. På 1600-talet fanns färgerier vid bl.a. Blecktornet och Färgargården och en stor textilmanufaktur vid Barnängen. Under 1800-talet etablerade sig nya typer av industrier vid sjön, främst på Södermalmsidan, ex. Liljeholmens stearinfabrik och Barnängens tekniska fabrik. Den sista textilindustrin försvann 1952 i och med att Stockholms Bomullsspinneri & Väfveri AB flyttade sin tillverkning till Norrköping.

Tankar på bebyggelse i området är inte helt nya. Albert Lindhagen, Stockholms store stadsplanerare lade i sin generalplan från 1866 fram förslag på att bebygga det område som sedermera kom att bli Norra Hammarbyhammen med kvartershus som övriga staden. Brist på pengar gjorde att hans plan endast sträckte sig till området runt Nytorget och norr om Ringvägen.

Hammarby Sjös södra stränder har i äldre tider främst fungerat som jordbruksmark. Hammarby finns belagt sedan 1300-talet, och från och med mitten av 1500-talet kom gården att vara i Danvikens Hospitals ägo. Inte förrän Hammarbyleden byggdes 1918-25 kom området kring Hammarby Gård att förändras, då det började omdanas till industriområde (se Hammarby industriområde). Flera tunga industrier kom sedan att etablera sig här, ex. General Motors, Bröderna Hedlund och Asea Svetsmaskiner. På den sydöstra sidan av sjön uppstod Lugnets industriområde, som mer liknade ett slumområde än en arbetsplats för många människor. I och med att flera av de stora industrierna flyttade från området under 1970- och 80-talen, samt Hammarbyhamnen minskande roll som godshamn kom även Hammarby industriområde förslummas med avrivna tomter, småindustrier och ett allmänt dåligt rykte. Stockholm Stad började därför se sig om efter en ny användning av marken kring sjön.

År 1991 lade stadsbyggnadskontoret fram ett program som syftade till att bebygga området kring Hammarby sjö med bostäder. Planområdet omfattar 250 ha och planeras för 11 000 lägenheter och 350 000 m2 för nya verksamheter. Planen har inspirerats av den klassiska innerstadens mönster med Lindhagens stadsplan och esplanadsystemet som förebild i kvartersmått, gatubredder och hushöjder.

Stadsbyggnadskontoret under ledning av Jan Inghe-Hagström (dog 9 sept 2005) har tagit fram en styrande plan, och flera olika arkitektkontor har ritat husen. Man har bl.a strävat efter att ekologiska principer skall tillämpas.

Bostadsområdet på Södermalmssidan uppfördes 1994-1997.

Utbyggnaden av området kring Hammarby AlléHammarby Fabriksväg är under färdigställande. Vid Lugnet, området närmast Värmdövägen, pågår uppförande av fastigheter. Här måste en omfattande pålning ske.

Stadsbild

Området kring Sickla kaj/Sickla udde

Bebyggelsen är tät och delvis byggd i s.k. rutnät. Anledningen till det är att man ville få "innerstadskaraktär".

Huvudgator i området är Lugnets Allé och Hammarby Allé (tidigare Hammarbyvägen). På Lugnets Allé finns till exempel Konsum, Pressbyrån, Seven-Eleven samt flera butiker, caféer och restauranger. Flera av näringsidkarna i området anser att det finns alldeles för många restauranger i området, vilket gör att det är svårt att få verksamheten att bli lönsam. Man anser att fastighetsägarna gör vad som helst för att fylla sina tomma lokaler, vilket har ändrats med tiden då invånarantalet ökar och nya kontorshus färdigställs.

Många lägenheter har nära till vattnet och många har utsikt över Hammarby sjö. Staden har strävat efter en blandning av bostadsrätter och hyresrätter. Till exempel har allmännyttiga Svenska Bostäder och Familjebostäder samt kooperativa SKB fastigheter här.

Området Sjöstadsparterren har tilldelats arkitekturpriset Kasper Salinpriset.

Området kring Norra Hammarbyhamnen

Hammarby allé vid Luma.
Fontänen vid Sjöstadsparterren.

Denna del av projektet ligger på Södermalm och här används sällan namnet Hammarby sjöstad. Området är dessutom delat i två delar som skiljs åt av kvarteret Hamnvakten. Den sydvästra delen ligger kring Tullgårdsgatan. Här finns bl.a Tullgårdsskolan. Den nordöstra delen ligger kring Tegelviksgatan.

Politik

Kommunfullmäktigevalet 2006

I det kommunala valet 2006 var valdeltagande 83,5 %. Moderaterna var valets stora vinnare och kammade hem nästan hälftan av rösterna[källa behövs].

Att bo i Hammarby sjöstad

Området kring Sickla kaj/Sickla udde

Projekt Hammarby sjöstad som drivs av Stockholms Stad gjorde vid årsskiftet 2003/2004 en enkät till de boende i området, man fick in 486 svar. De boende har i 2003/2004 års enkät framfört följande åsikter.

Sjöstadsparterren.

Fördelar som framkom av enkäten

 • Att det är nära till både innerstaden och grönområden.
 • Att bostäderna är ljusa och vackra.
 • Att det finns gott om caféer och restauranger.
 • Tillgång till Tvärbanan.

Nackdelar som framkom av enkäten

 • Det är ont om arbetsplatser i området.
 • Stora fönster i lägenheterna gör det varmt på sommaren och kallt på vintern.
 • Jobbigt med insyn på grund av de stora fönstren på bottenplanen.
 • Brist på skolor och barnomsorg
 • Post/postombud, bank, apotek saknas av de boende
 • Ont om parkeringsplatser för både boende och besökande.

Enkäten har upprepats flera gånger sedan dess, både 2005 och 2006. Ytterligare för- och nackdelar som framkommit i dessa enkäter:

Fördelar som framkommit av senare enkäter

 • Närhet till vatten med båtplatser, bryggor och strandpromenader.
 • Innovativ arkitektur.
 • Tydlig miljöprofil.
 • Tillgång till bilpool.
 • Attraktivt och exklusivt område där många vill bo, med en hög andel dagsbesökare.

Nackdelar som framkommit av senare enkäter

 • Underutvecklad servicenivå; systembolag, apotek och fler mataffärer saknas av de boende.
 • Är i praktiken inte möjligt att leva och bo i området utan tillgång till bil (pga punkten ovan).
 • Medvetet ont om parkeringsplatser för både boende och besökande, längre avgiftstider än övriga Stockholm samt högre taxor (vilket medför att de flesta parkerar på Södermalm istället och tar båten hem - vilket samtidigt är ett effektivt sätt att kringå trängselskatt).
 • Enda mataffären i området är en av EU:s dyraste.
 • Mer än 10 års kö till båtplats.
 • Många exempel på ogenomtänkt arkitektur - snyggt men inte alltid funktionellt.

Kommunikationer

Hammarbyfärjan trafikerar mellan Barnängsbryggan i Norra HammarbyhamnenSöder och Lumabryggan vid Kölnagatan. Färjan tar ca tre minuter och är avgiftsfri. Turtätheten är normalt femton minuter och i högtrafik måndag-fredag tio minuter. Sommartid finns även en förbindelse till Nybroplan, som är avgiftsbelagd.

Området kring Sickla kaj/Sicka udde

Ett flertal olika kollektiva färdsätt finns.

Spårvagnen, Tvärbanan, går Hammarby Allé-Lugnets Allé med hållplatser vid Mårtensdal, Luma, Sickla kaj och Sickla udde. Planer finns för utbyggnad till Slussen.

Busslinje 71 går till Jarlaberg och till Norrmalmstorg. Busslinje 74 går till Mariatorget och till Sickla Handelsplats

Området kring Norra Hammarbyhamnen

Busslinje 2 går från Sofia/Barnängsgatan via Tegelviksgatan mot Norrtull. Busslinje 55 går från Sofia/Tengdalsgatan via Tullgårdsgatan mot Hjorthagen. Busslinje 66 går från Sofia/Tengdalsgatan via Tegelviksgatan mot Reimersholme.

Ett miljövänligt bostadsområde

Området kring Sickla kaj/Sickla udde

Solceller på ett hus på Hammarby allé.

Redan år 1996 beslutades det av Stockholms stads politiker att stadsdelen skulle byggas som ett föredöme i miljöanpassning. Tekniska installationer, byggnader och trafikmiljön har miljöanpassats.

Från Hammarbyverket kommer fjärrvärme för uppvärmning, dessutom finns det solceller på taken på flera hus, bland annat i kvarteret Viken. I 600 lägenheter finns biogasspisar och gasen kommer från Henriksdals reningsverk. Man har i planeringen medvetet hållit nere antalet parkeringsplatser. I stället har man uppmanat folk att utnyttja den bilpool som finns i området. För närvarande finns det bilar i bilpoolen parkerade på Båtbyggargatan, Sickla Kanalgata och Kölnagatan. Cirka 160 personer är medlemmar i bilpoolen.

I Hammarby sjö har boflottar för sjöfåglar satts ut vid en vassö, för att berika fågellivet. Det har resulterat i ökad biologisk mångfald med ökat antal häckande fåglar.

För att underlätta för cyklister finns det cykelvägar av god kvalitet genom hela området.

Se även

Externa länkar

Personliga verktyg