Hammarbyleden

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Hammarbyleden från gamla Skanstullsbron mot ost, längs bort syns Henriksdal, 2006.
Foto: Holger Ellgaard

Hammarbyleden Hammarbykanalen, farled för båttrafik mellan Saltsjön och Mälaren (Stockholms kommun).

Hammarbyleden tar sin början vid Hammarbyslussen där passage finns mellan Mälaren och Hammarby Sjö. Den övergår efter några hundra meter i Hammarby Sjö (där en förgrening till Sicklasjön finns via Sickla Sluss) för att sedan återigen minska i bredd vid Danviksklippans början (då under benämningen Danvikskanalen). Sedan kanalen korsat Danviksbron (vilken kan öppnas för större fartyg) utmynnar den i Saltsjön vid Masthamnen. På vardera sidan om farleden ligger Årsta, Norra och Södra Hammarbyhamnen.

Hammarbyleden byggdes 1918-1925 (invigd 1930) på begäran av Stockholms Stad. Som bakgrund fanns att Karl-Johanslussen var alldeles för liten för att klara av den växande sjöfarten. Samtidigt behövdes också ny industrimark i anslutning till hamn, därför inköptes Hammarby gård 1917 av Danvikens Hospital. De ursprungliga vikarna vid Skanstull (Årstaviken) och Danvikstull (Danviken) sprängdes ut, och Hammarby Sjö tömdes på vatten. 1925 kunde man släppa in vattnet igen, nu i nivå med Saltsjön (4,7 meter lägre än innan). I samband med kanalens officiella öppnande 1930 överfördes en rad områden kring Hammarby Sjö och kanalen från Nacka till Stockholms Stad, ex. Danviksklippan, Lugnet och Hammarby gård (nuvarande Södra Hammarbyhamnen).

Hammarbyleden kom emellertid aldrig att få den stora betydelse för sjöfart och industri man hoppats på; endast ett fåtal industrianläggningar kom att utnyttja hamnen. Detta delvis på grund av att delar av kanalen var för grund för fartyg i transocean trafik. Idag är i stort sett all industri borta, istället har Norra och Södra Hammarbyhamnen bebyggts med bostäder under samlingsnamnet Hammarby Sjöstad

Personliga verktyg
På andra språk