Henriksdals reningsverk

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Henriksdals reningsverk är ett reningsverk för avloppsvatten som ligger på gränsen mellan Nacka och Stockholm.

Henriksdals reningsverk med Värmdövägen i förgrunden.

Reningsverket är det största i Stockholmsområdet och ingår i ett system med Brommaverket och Louddenverket. Tillsammans betjänar dessa hela Stockholm, större delen av Huddinge, delar av Haninge, Tyresö, Nacka, Sundbyberg, större delen av Järfälla och mindre delar av Ekerö. I Stockholmsområdet hittar vi också Himmerfjärdsverket och KäppalaLidingö.

Reningsverket är världens största avloppsreningsverk under mark, och är insprängt i Henriksdalsberget. De första 9 bassängerna byggdes 1941, varefter ytterligare 26 bassänger byggdes fram till 1971. Reningsverkets skorsten är 7 meter i diameter och 120 meter hög.

Avloppsvattnet kommer via tryckledning från Karl XII:s torg, byggd 1935-1940. Ledningen går in under Värmdövägen och in via en slamavskiljare till 13 s.k. försedimenterngsbassänger, 70·10 kvadratmeter stora.

Reningen fortsätter sedan i 11 eftersedimenteringsbassänger (40·9,7 kvadratmeter) och 11 luftningsbassänger (90·10 kvadratmeter). Därefter släpps det rena vattnet ut i Saltsjön. Reningsverket kan rena upp till 370 000 kubikmeter/dygn.

De olika stegen i siffror:

 • Försedimentering, yta 8 200 m²
 • Försedimentering, antal 13 st
 • Biobassänger, volym 205 000 m³
 • Biobassänger, antal 7 st
 • Eftersedimenteringsbassänger, yta 8 600 m²
 • Eftersedimenteringsbassänger, antal 11 st
 • Filter, yta 3 600 m²
 • Filter, antal 60 st
 • Rötkammare, antal 7 st
 • Rötkammare, volym 39 000 m³

Verket är dimensionerat för följande belastning:

 • Flöde 370 000 m³/d
 • Medelflöde 4,3 m³/s
 • Maxflöde 12,9 m³/s
 • BOD-belastning 63 000 kg BOD7/d


Saltsjöbanan skär rakt igenom reningsverket via Henriksdalstunneln.

Vid Hammarby Fabriksväg ligger Sicklaverket för grovrening och slambehandling.

Se även

Externa länkar

Personliga verktyg