al-Qaida

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif


Flagga som har använts av "al-Qaida i Irak"

al-Qaida (arabiska: القاعدة, 'basen'; namnet kan även skrivas ut som al-Qaeda, al-Qa'ida, al-Quaida eller el-Qaida), är ett terroristnätverk vars mest kände företrädare är Usama bin Ladin. Den islamistiska tänkaren Sayyid Qutbs senare verk har inspirerat den ideologi som al-Qaida bygger på, och egyptiern Ayman al-Zawahiri brukar räknas som den viktigaste ideologen under senare år. Nätverket har tillskrivits en rad spektakulära terroristdåd, varav attackerna på World Trade Center i New York och USA:s försvarshögkvarter Pentagon den 11 september 2001 är de mest kända.

Innehåll

Översikt

Grunderna till al-Qaida lades 1988 av Usama bin Ladin i kampen mot den sovjetiska ockupationen av Afghanistan. Fenomenet utvecklades ur en organisation som kallades Makhtab al-Khidamat och som till en början enbart finansierade, värvade och tränade gerillasoldater (så kallade mujahedin). Usama bin Ladin finansierade till viss del verksamheten själv, men mujahedin fick även bidrag från islamistiska länder och USA.

Al-Qaida har sin religiösa grund i Wahhabi-rörelsen och det slutgiltiga målet för al-Qaida är att införa denna variant av politisk islam i hela den islamiska världen.

Namnet al-Qaida används inte av dem själva utan kommer från en text den gett ut där den refererar till sig själv som qaida-al-jihad, vilket betyder grunden för jihad. Detta namn myntades först inom amerikanskt rättsväsende för att kunna koppla Usama bin Ladin (och åtala denne i sin frånvaro) för ett tidigare terroristdåd riktat mot amerikanska ambassader i Sydafrika. Av samma anledning valde man här att kalla Usama och andra företrädare för en organisation - vilket de, per definition, inte kunde kallas, då de saknade hierarki. Bevisen för ett terrornätverk före 11 september-attackerna bygger på mer eller mindre trovärdiga vittnesmål från bin Ladins tidigare kompanjon Jamal al-Fadl som utelämnat uppgifter till amerikanska myndigheter i utbyte mot reducerade straff för andra brott han åtalats för. Dessa uppgifter har idag bestridits från flera håll. Det globala terroristnätverket som amerikanska regeringen använt som murbräcka för att bl.a. genomföra stora lagändringar som Patriot Act bygger alltså ovedersägligt helt eller delvis på antaganden[källa behövs].

Andra namn som används för att referera till al-Qaida är Grunden, Islamiska armén, Islamisk front för jihad, Kampen mot judar och korsriddare, Islamiska armén för befrielsen av de heliga platserna, Usama bin Ladins nätverk, Usama bin Ladins organisation, Islamiska frälsningsgrunden och Gruppen för bevarandet av de heliga platserna.

Historia

Al-Qaida växte fram ur gerillaorganisationen Makhtab al-Khidamat (MAK) som verkade under Sovjetunionens ockupation av Afghanistan1980-talet. Usama bin Ladin var en av grundarna av MAK tillsammans med palestiniern Abdullah Azzam. När Sovjet drog sig ur Afghanistan var det många i MAK som ville utvidga sin verksamhet för att befria även andra islamiska länder. Små konstellationer av individer, i nätverk, började byggas upp för att kunna hantera denna utvidgning.

En av dessa konstellationer var den som senare skulle komma att kallas al-Qaida. Konstellationen grundades 1988 av Usama bin Ladin. Namnet al-Qaida lanserades av USA:s underrättelsetjänst och kommer från ett elektroniskt dokument där bin Ladin refererar till en lista över medlemmar som qaida al-jihad, vilket betyder grunden för jihad.

Usama bin Ladin ville med al-Qaida även föra kampen på en icke-militär nivå, då de flesta länder inte är lika instabila som Afghanistan och det därför är svårt att föra ett gerillakrig i dessa. Abdullah Azzam motsatte sig dock detta och ville fortsätta kampen enbart på en militär nivå. Efter Azzams död 1989 splittrades MAK och de flesta medlemmarna gick över till bin Ladins organisation.

Träningen började nu inrikta sig mer på terrorism och efter Sovjetunionens tillbakadragande återvände Usama bin Ladin för en tid till sitt hemland Saudiarabien. Under Gulfkriget kritiserade han hårt den saudiska regeringens stöd till den USA-ledda FN-operationen, varpå regeringen bad honom lämna landet. 1991 flyttade bin Ladin till Sudan där landets islamiska regering för tillfället var indragen i ett inbördeskrig. Al-Qaida hade nu byggt upp ett nätverk av falska välgörenhetsorganisationer, varav många kontrollerades av bin Ladins svåger Mohammed Jamal Khalifa, för att finansiera sin verksamhet och pengarna började nu strömma in.

1996 utvisades bin Ladin från Sudan, då han anklagades för delaktighet i mordförsöket på Egyptens president Hosni Mubarak 1994. Usama bin Ladin återvände nu till Afghanistan, med en del sympatisörer, från Sudan.

Al-Qaidas träningsläger drillade nu 1000-tals personer från hela världen. Soldater tränades för bland annat konflikterna i Algeriet, Tjetjenien, Filippinerna, Egypten, Indonesien, Uzbekistan, Afghanistan, Tadzjikistan, Somalia, Jemen, Kosovo och Bosnien. Genom att umgås i träningslägren kom dessa personer med vitt skilda ursprung att se sina egna kamper som en del av en större gemensam kamp. Till skillnad från den gängse rådande mediabilden sträcker sig alltså al-Qaidamedlemmarnas etnicitet utanför den enbart arabiska.

I januari 2000 höll organisationen en stor konferens i Malaysias huvudstad Kuala Lumpur. Den malaysiska underrättelsetjänsten som fått reda på konferensen i förväg videoövervakade den i hemlighet. Flera av flygplanskaparna i 11 september-attacken medverkade på konferensen, men då man inte gjorde någon ljudupptagning visste man inte vad som diskuterades på konferensen.

Efter 11 september-attacken började världens regeringar att bannlysa de falska välgörenhetsorganisationer som användes för att dra in pengar till al-Qaida.

2004 hävdade USA:s regering att två tredjedelar av al-Qaidas ledare var fångade eller dödade.

Mål

För att fortsätta det heliga kriget utanför Afghanistan är al-Qaidas nuvarande mål är att skapa ett islamiskt shariastyre i hela den islamiska världen genom att arbeta med närstående islamistiska extremistgrupper för att störta regimer som de anser vara "icke-islamiska" och utvisa västerlänningar och icke-muslimer från muslimska länder.

I ett al-Qaidahus i Afghanistan, hittade New York Times-reportrar en kort redogörelse för "Mål och syfte med Jihad":

  * Upprätta Guds styre på jorden 
  * Att uppnå martyrskap i Guds namn 
  * Rening av ”leden” inom islam från fördärv

I februari 1998 gjorde al-Qaida ett uttalande under parollen "Världens islamiska front för jihad mot judar och korsfarare" och säger att det är en plikt för alla muslimer att döda amerikanska medborgare, civila eller militära, och deras allierade överallt. Under 1998 har flera al-Qaidaledare gjort ett uttalande som (med en fatwa) uppmanar muslimer att döda amerikaner, inklusive civila, samt "de som är allierade med dem bland hjälpare av Satan." Just genom att de ”följer sin tro” rättfärdigar det deras handlingar, enligt dom.


Terroristaktioner som tillskrivs al-Qaida

Senaste al-Qaida-attackerna.
1. New York City (WTC) - 11 september 2001
2. Washington D.C. - 11 september 2001
3. London - 7 juli 2005
4. Casablanca, Marocko
5. Djerba, Tunisien
6. Istanbul, Turkiet
7. Sinai, Egypten
8. Irak
9. Afghanistan
10. Pakistan
11. Saudiarabien
12. Aden, Jemen
13. Nairobi, Kenya
14. Dar es Salaam, Tanzania
15. Jakarta, Indonesien
16. Bali, Indonesien

Al-Qaidas första attack anses vara tre bombdåd mot amerikanska soldater i Yemen december 1992, vilka resulterade i två döda. En var australiska turist och en var hotellarbetare. [1]

Organisationen själv hävdar att den sköt ner en amerikansk helikopter och dödade dess besättning i Somalia 1993.

Det är troligt att al-Qaida låg bakom bombningen av World Trade Center 1993. Ramzi Yousef och Khalid Sheikh Mohammed anses vara hjärnorna bakom det bombdådet och alltså inte Usama bin Ladin.

1995 planerade de att mörda påven Johannes Paulus II vid ett besök i Filippinernas huvudstad Manila, placera sprängämnen på ett stort antal flygplan på väg till USA samt störta ett flygplan i CIA:s högkvarter. Operationen som i planeringsdokumenten refererades till som Operation Bojinka avslöjades dock på förhand efter en lägenhetsbrand, som startades när de byggde bomber för attentaten i den lägenhet som de bodde i, och operationen kunde därmed stoppas. Ramzi Yousef arresterades medan Khalid Sheik Mohammed lyckades fly landet.

Al-Qaida tros ligga bakom två bombdåd mot amerikanska militärbaser i Saudiarabien 1995 och 1996, då ett antal människor dog.

I augusti 1998 utfördes ett sprängdåd mot USA:s ambassader i Kenyas huvudstad Nairobi och Dar es-Salaam i Tanzania. I dådet dog mer än 300 människor och över 5000 skadades. Attacken tillskrivs al-Qaida.

Inför firandet av millennieskiftet planerades flera aktioner, vilka alla dock stoppades eller misslyckades på annat sätt.

Al-Qaida misstänks ligga bakom bombattacken i oktober 2000 mot den amerikanska jagaren USS Cole, där 17 soldater dog och 39 andra skadades. I december avslöjade tysk polis en plan för att spränga en katedral i Strasbourg i Frankrike, vilken därmed kunde stoppas.

Den 11 september 2001 är allmänt känd som al-Qaidas hittills mest omfattande och mest spektakulära attack, då fyra flygplan kapades i USA. Två av planen, styrda av saudiska kapare flögs in i World Trade Center i New York och ett i försvarshögkvarteret Pentagon. Det fjärde planet havererade utan någon förstörelse på marken efter att passagerarna på planet försökt stoppa kapningen. Attacken försvarades av al-Qaidas talesman Sulaiman Abu Ghaith i en videofilm från 2001. Anmärkningsvärt är att varken Usama bin Ladin eller al-Qaida har tagit på sig dådet, vilket är mycket ovanligt vid terroristattacker. Det som många politiska experter bedömer som mest trovärdigt är att en liten isolerad terroristcell utfört attackerna och sedan försvunnit i och med att samliga medlemmar omkommit.

En mängd attacker och försök till attacker sedan 11 september 2001 har tillskrivits al-Qaida, eller grupper med kopplingar till al-Qaidas ideologi eller nätverk. Bland de mer omfattande kan nämnas:

 • Den så kallade ”Skobombaren” Richard Reids försök att spränga ett flygplan på väg till USA över Atlanten.
 • Bilbombningen av en nattklubb 2002 i Balis turistområde, där 202 människor dog och 209 skadades.
 • Bombningen av ett bostadsområde för utländska arbetare i Saudiarabiens huvudstad Riyadh med 26 dödsoffer och 161 skadade.
 • Bomberna i den turkiska staden Istanbul 2003 med 27 döda och över 300 skadade.

Sedan Saddamregimens fall vid den USA-ledda invasionen våren 2003 har al-Qaida även tillskrivits ett flertal spektakulära bombdåd i Irak med 100-tals dödsoffer. Dokument har även hittats som påstås bevisa att målet med attackerna är att skapa ett inbördeskrig mellan de olika befolkningsgrupperna i Irak.

Terrordådet i Madrid som utfördes den 11 mars 2004 visade sig - efter att först ETA hade pekats ut som ansvariga - ha utförts av en grupp marockaner med anknytning till Al-Qaida. Enligt vissa bedömare påverkade dådet utgången i valet, som hölls ett par dagar senare. Socialistpartiet, som vann valet, hade gått till val med löften om att Spanien skulle dra tillbaka sina trupper från Irak.

Metoder

Metoder omfattar mord, bombningar (framförallt bilbomber), kapning, kidnappning, självmordsattacker, med flera. Bilbomber och självmordsbombningar är al-Qaidas ”signatur”-attentat. Många rapporter och öppna bin Ladin-tillkännagivelser visar stark önskan om att skaffa och använda biologiska vapen, kemiska vapen och kärnvapen. Målen brukar vara framträdande symboler som offentliga byggnader, ambassader och militära byggnader med personal, i USA och dess allierade, och moderata muslimska regeringar. Enligt den tidigare CIA-chefen George J. Tenet; "Usama bin Ladins organisation och andra terroristgrupper lägger större vikt på att utveckla ersättningar för att utföra attacker, i ett försök att undvika upptäckt. Till exempel den egyptiska Islamiska Jihad (EIJ) är nära knuten till Bin Ladins organisation (de är sedan 2001 sammanslagda) och har samarbeten belägna runt om i världen, även i Europa, Jemen, Pakistan, Libanon och Afghanistan. Det finns nu ett nät av allianser mellan sunnimuslimska extremister världen över, inklusive nordafrikaner, radikala palestinier, pakistanier och centralasiater. Vissa av dessa terrorister är aktivt sponsrade av de nationella regeringarna som har stark motvilja mot USA."

En taktik som al-Qaida använder sig flitigt av är så kallade Sleeper Cells, som innebär att kunnig personal (medlemmar av al-Qaida) är redo med material att slå till efter ett enkelt telefonsamtal. Dessa celler finns över hela världen. Till skillnad från t.ex insatsstyrkor som sätts in i området kort före operationen så finns al-Qaidas medlemmar på plats innan dådet en lång tid innan de faktiskt utför det. I den federala anklagelsen mot Zacarias Moussaoui, som greps i augusti 2001 i samband med attentaten mot WTC och Pentagon, beskrev åklagare hur kaparna bodde i USA i flera månader före attentaten - att de hyrde lägenheter, gick på flygkurser och hälsoklubbar, och levde utav pengar som skickades från utlandet. Oftast är det just dessa celler man hör talas om på nyheterna att poliser slagit till mot.

I början av 1990-talet producerade al-Qaida en slags handbok för afghanska Jihad, en detaljerad hur-gör-man-guide för användning av handeldvapen, sprängämnen samt biologiska och kemiska vapen, både tryckt och på cd-rom.

Organisatorisk uppbyggnad

Mycket lite är känt om hur nätverket al-Qaida är eller har varit uppbyggt. Det vanligaste sättet att se på al-Qaida i dag är som ett nätverk av sinsemellan olika organisationer och celler som delar samma ideologi och som tidvis samverkar med varandra. En del experter menar att al-Qaida sedan Afghanistankriget 2001 främst har fungerat som ett "varumärke" för militanta islamistiska grupper.[2]

Den beskrivning av al-Qaidas struktur som tidigare varit känd härstammar från det vittnesmål som lämnades till amerikanska myndigheter av Usama bin Ladins tidigare medarbetare Jamal al-Fadl. Fadl lämnade bin Ladins organisation 1996, och sanningshalten i hans vittnesmål har ifrågasatts.

Fadl beskrev organisationens ledarskikt som traditionellt uppbyggt, med Usama bin Ladin som emir och operativ ledare för organisationen. Hans andreman är Ayman al-Zawahiri, som är ordförande i Shurarådet. Shurarådet består i sin tur av 30 medlemmar, och dess uppgift är att dra upp generella riktlinjer och göra strategiska beslut.

Shurarådet är uppdelat i tre kommittéer:

 • Den militära kommittén som är ansvarig för träning av soldater, framskaffande av vapen och planering av attacker.
 • Den monetära kommittén som ansvarar för att finansiera verksamheten, skaffa falska visum och pass, ordna resor och uppehälle för medlemmar vid operationer och liknande.
 • Den islamiska studiekommittén, som utfärdar fatwahs för att stödja al-Qaidas kamp.

Förr fanns det även en mediakommitté som bland annat gav ut den nu nedlagda tidningen Newscast och utfärdade pressmeddelanden. Idag finns mediaorganisationen al-Sahab som producerar videor för al-Qaida.

Utöver det ledande skiktet av medlemmar är alltså organisationen extremt löst sammanfogad, och var gränsen går mellan al-Qaida och andra grupper som man samarbetar med är mycket diffus. Denna uppbyggnad anses vara både svagheten och styrkan hos al-Qaida. Den decentraliserade strukturen gör det möjligt för al-Qaida att verka i hela världen utan att världens samlade staters polisiära och militära myndigheter kan göra mycket åt det. Men samtidigt gör den att stora operationer tar mycket lång tid att planera, och att de kontakter som då måste göras mellan olika celler lätt kan uppmärksammas av någon stats underrättelsetjänst. USA:s krig mot terrorismen tros ha haft en viss effekt på just al-Qaidas förmåga att kommunicera mellan olika celler, då al-Qaidas attacker sedan dess varit mindre sofistikerade.

Länder med terroristceller i direkt eller indirekt anknytning till Al-Qaida

Enligt USA:s underrättelsetjänst fanns det år 2001 terroristceller, med mer eller mindre påvisbar koppling till Al-Qaida, i följande länder[källa behövs]:

Se även

Referenser

 1. "al-Qaidi och vägen till 11 september". Lawrence Wright
 2. ”"Självutnämnda experter spekulerar om al-Qaida"”. Dagens Nyheter. 5 juli, 2007. http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=667789. 


Fel vid skapande av miniatyrbild: convert: delegate failed `"rsvg-convert" -o "%o" "%i"' @ error/delegate.c/InvokeDelegate/1065.
convert: unable to open image `/tmp/magick-b2vBONif': No such file or directory @ error/blob.c/OpenBlob/2641.
convert: unable to load module `/usr/lib/x86_64-linux-gnu/ImageMagick-6.7.7/modules-Q16/coders/svg.la': file not found @ error/module.c/OpenModule/1285.
convert: unable to open file `/tmp/magick-b2vBONif': No such file or directory @ error/constitute.c/ReadImage/583.
Wikimedia Commons har media som rör Al-Qaida.
Personliga verktyg