Svinnegarns socken

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Svinnegarns socken är en f.d. församling i Uppsala stift inom Svenska kyrkan, som från och med 2006 ingår i Södra Åsunda församling.

Socknen ligger i Enköpings kommun och hade 477 invånare 1994. Sockenkyrkan heter Svinnegarns kyrka. Socknen tillhör Åsunda härad i Fjädrundaland.

Socknen består av slättbygd, vilken är öppen med små skogsbackar, främst i öster vid Svinnegarnsviken av Mälaren. Inom området finns Huseby säteri samt Haralds hög och Svinnegarns källa, till vilken folk fordom vallfärdade som pilgrimer. Därför byggdes 1470 kyrkan om till Vallfartskyrka med härbärge. I nordost vid Enköpingsåns mynning ligger Haga tegelbruk.

Man har funnit omkring 240 fornlämningar. Från bronsåldern och äldre järnåldern finns några enstaka stensättningar. De flesta fornlämningarna är från yngre järnåldern och ligger på tolv gravfält. Storhögen Haralds hög ligger vid Huseby säteri. Tre runstenar samt fragment av minst fyra finns vid kyrkan. En av dem är en s.k. Ingvarssten. Svinnegarns källa är en offerkälla, tillika en av Sveriges mest berömda sådana.

Ortnamnet

Namnet skrevs 1307 Swinagarn. Det är genitiv plural av svin och garn = "något långsmalt".

Se även

Externa länkar


Personliga verktyg