Biskopskulla församling

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Biskopskulla församling
Län Uppsala län
Kommun Enköpings kommun
Stift Uppsala stift
Kontrakt Enköpings kontrakt
Folkmängd 244
Församlingskod 038127
Pastoratskod 010706
Källa: SCB. Folkmängd för år 2006.

Biskopskulla församling (Biskops-Kulla församling) är en församling i Uppsala stift inom Svenska kyrkan. Församlingen ingår i Gryta pastorat.

Församlingen ligger i Enköpings kommun i Uppsala län. Förr i tiden, när församlingen var en socken, tillhörde den Lagunda härad i Fjädrundaland.

Församlingskyrkan heter Biskops-Kulla kyrka.

Församlingen består av slättbygd, som är småbruten och avgränsas i norr av Örsundaån.

Man har funnit omkring 660 fornlämningar. Från bronsåldern finns spridda gravar och boplatser med skärvstenshögar, cirka 50 mindre hällristningar samt en mängd älvkvarnsförekomster. Från äldre och yngre järnåldern finns 20 gravfält.

Från Biskops-Kulla kommer de kända Biskopskullabroderierna.

Landsberga kungsgård

Landsberga kungsgård i nordvästra delen av församlingen härstammar minst från 1300-talets mitt. Den blev senare boställe för översten vid Upplands regemente. Huvudbyggnaden är reveterad/putsad timmerbyggnad. Ritningarna är gjorda av Gustaf af Sillén 1797.

Ortnamnet

Namnet skrevs 1185 Collem, vilket stod för "ärkebiskopsgodset". 1326 skrevs det Biscupscullum. Det ändrades för att särskilja från Bond-Kulla i samma härad, Lagunda härad.

Se även


Personliga verktyg