Lagunda härad

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Lagunda härad i Uppsala län
Lagunda härad år 1860

Lagunda härad var ett historiskt härad i sydvästra Uppland. Häradet var en del nuvarande Enköpings kommun, vilken ligger i Uppsala län. Det saknade köpingar och municipalsamhällen, men den största tätorten är numera Örsundsbro, belägen 25 km sydväst om Uppsala. Den totala arealen mätte drygt 196 km² och befolkningen uppgick år 1909 till 4 188 invånare, vilket idag sjunkit till drygt 2 800 invånare. Lagunda härad var en del av Uppsala läns södra domsaga och Trögds fögderi, och utgjorde ett eget tingslag t.o.m. år 1926 då det gick upp i Trögds tingslag.

Lagunda härad var till stor del beläget söder om Lårstaviken och Örsundaån, bortsett från en socken belägen norr därom. I öster avgränsas häradet av vikarna Gorran, Oxen och Arnöviken i Ekoln, som är en del av Mälaren. Naturen norr om Örsundaån är närmast lik den angränsande trakten i Hagunda härad, medan den övriga delen av häradet utgör en mestadels skoglös slättbygd, med låga åsar och enstaka bergkullar. Trakten skiljs från områdena söder därom av en mindre landrygg, som också skiljer Örsundaåns vattenområde från den egentliga Mälaren. Lagunda gränsade i norr mot Hagunda härad, i sydost mot Håbo härad, i söder mot Trögds härad, i sydväst mot Åsunda härad och slutligen i väst mot Torstuna härad i Västmanlands län.

Historia

Lagunda härad tillhörde det medeltida uppländska folklandet Fjädrundaland. Namnet Lagunda, som år 1314 skrevs som Lagund, kommer av fornsvenskans lagher med betydelsen vätska vilket också kan syfta på en sjö, d.v.s hundaret vid sjön. Tingsplatsen låg initialt troligen i Landsberga i Biskopskulla socken, där en offerplats kan ha legat under förkristen tid. Kyrkan i Biskopskulla härrör från 1100-talet. Landsberga blev under 1300-talet en kungsgård, men kom senare i kyrkans ägo och blev en tid bostad åt ärkebiskopen i Uppsala vilket också kom att namnge hela socknen. Sedermera flyttades tingsplatsen till i gästgivaregården i Tunalund i Hjälsta socken, och länge höll man även ting ett par gånger om året vid Örsundsbro för att diskutera gemensamma angelägenheter med Hagunda härad norr om Örsundaån.

I Holms socken i den östra delen av häradet ligger Sjö slott, med anor från 1400-talet men i sin nuvarande form uppfört på 1670-talet. Slottet ägdes en tid av Gustav Vasa men byttes bort av sonen Erik XIV och hamnade med tiden i riksmarskalken Johan Gabriel Stenbocks ägo. Tillsammans med arkitekten Nicodemus Tessin d.ä. och byggmästaren Mathias Spieler förvandlades slottet, och det anses idag vara ett av de vackraste i Sverige.

Socknar

Lagunda härad omfattade nio socknar tillhörande Lagunda kontrakt.

Källor
Personliga verktyg
På andra språk