Överste

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Överste är en militär officersgrad med högsta eller näst högsta rangen under generalsgraderna.

Innehåll

Sverige

Kompetensnivå 1 i svenska försvarsmakten. En överste har typbefattning som regements- eller flottiljchef. I och med försvarsmaktens omställning till ett insatsförsvar blir det alltmer sällsynt att en överste är chef för ett fredstida utbildningsförband.

Regementschef

Regementschef är i regel en officer av överstes grad och benämning för högsta regementsofficersgraden. Benämningen, stundom i förbindelsen här-öf-verste och även general-Öfverste, är lika gammal som stående trupper, d. v. s. från slutet av medeltiden. Under de värvade truppernas bästa tid, 1500- och 1600-talen, erhöll en berömd krigsman i uppdrag att värva ett regemente och ställdes då såsom överste i spetsen för detsamma. Regementet var sålunda öfverstens tillhörighet; häri utnämnde bl. a. dess officerare. I den mån värvningen övertogs omedelbart av staten, började överstarna tillsättas av konungen liksom övriga officerare. Ännu i dag är översten i regeln regementschef,


Small Sketch of Owl.png Denna artikel är helt eller delvis baserad på material från Nordisk familjebok, 1904–1926 (Not).Gradbeteckningar

Se även

Personliga verktyg