Gryta församling

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Gryta församling
Län Uppsala län
Kommun Enköpings kommun
Stift Uppsala stift
Kontrakt Enköpings kontrakt
Folkmängd 1 390
Församlingskod 038130
Pastoratskod 010706
Källa: SCB. Folkmängd för år 2006.

Gryta församling är en församling i Uppsala stift inom Svenska kyrkan. Församlingen ingår i Gryta pastorat.

Församlingen ligger i Enköpings kommun i Uppsala län. Förr i tiden, när församlingen var en socken, tillhörde den Hagunda härad i Tiundaland.

Församlingskyrkan heter Gryta kyrka.

Gryta församling består av såväl slättbygd som dalgångsbygd, båda av småbruten typ. I nordväst finns skogsmarker. Hela församlingen ligger norr om Örsundaån. Den norra delen av tätorten Örsundsbro ligger i Gryta församling. Inom församlingen ligger även Salnecke slott samt Höja gård. Vidare ligger här Gryta majorsboställe. Det är byggt i sten på 1780-talet. Det har två våningar och har brutet tak. Det är byggt enligt Carl Hårlemans normalritning för majors- och överstelöjtnantsboställen. Man har bevarat den ursprungliga inredningen. Bostället har en flygelbyggnad av trä. Den är från 1730-talet och var tidigare huvudbyggnad. 1993 förklarades bostället som byggnadsminne.

Man har funnit omkring 360 fornlämningar. Från bronsåldern finns många skärvstenshögar och en del spridda stensättningar samt några små hällristningar. Från yngre järnåldern finns tolv gravfält. Vidare finns ett par stora husgrundsterrasser och sju runstenar. Ett par vackra runstenar är signerade av Balle och Åsmund. Åsmunds sten finns numera på Skansen i Stockholm.

Ortnamnet

Namnet skrevs 1302 in Grytum. Det har betydelsen gryt = "stenig mark".

Se även


Personliga verktyg