Hjälsta församling

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Hjälsta församling
Län Uppsala län
Kommun Enköpings kommun
Stift Uppsala stift
Kontrakt Enköpings kontrakt
Folkmängd 312
Församlingskod 038124
Pastoratskod 010706
Källa: SCB. Folkmängd för år 2006.
Hjälsta kyrka

Hjälsta församling är en församling i Uppsala stift inom Svenska kyrkan. Församlingen ingår i Gryta pastorat.

Församlingen ligger i Enköpings kommun i Uppsala län. Förr i tiden, när församlingen var en socken, tillhörde den Lagunda härad i Fjädrundaland.

Församlingskyrkan heter Hjälsta kyrka.

Hjälsta församling ligger mellan Övergran, Husby-Sjutolft och Litslena i söder, Giresta i nordväst, Fittja och Kulla i nordost.

Hjälsta församling består av slättbygd, vilken till stor del är öppen och låglänt. Bygden har en del moränbackar som sticker upp. På dessa ligger skogsmark och hagmark. Rådande jordmån är lera, här och där svartmylla. Församlingen avgränsas i sydväst av Hjälstavikens naturreservat. Kyrkan ligger cirka 6 km norr om E 18:s bro över Ekolsund.

Man har funnit omkring 435 fornlämningar. De är till största delen belägna inom gravfält från järnåldern. Från äldre järnåldern dateras några enstaka gravar, tre mindre gravfält och en del inslag i ett par större gravfält. I huvudsak härrör fornlämningarna från yngre järnåldern. Det finns sju runstenar.

Ortnamnet

Namnet skrevs 1298 de Hiælestum. Det tros vara ett äldre namn på "Hjälstaviken", Hiæle, samt en pluralform av det fornsvenska stadher = "ställe".

Se även


Personliga verktyg