Fröslunda församling

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Fröslunda församling
Län Uppsala län
Kommun Enköpings kommun
Stift Uppsala stift
Kontrakt Enköpings kontrakt
Folkmängd 974
Församlingskod 038126
Pastoratskod 010706
Källa: SCB. Folkmängd för år 2006.

Fröslunda församling är en församling i Uppsala stift inom Svenska kyrkan. Församlingen ingår i Gryta pastorat.

Församlingen ligger i Enköpings kommun i Uppsala län. Förr i tiden, när församlingen var en socken, tillhörde den Lagunda härad i Fjädrundaland.

Församlingskyrkan heter Fröslunda kyrka.

Fröslunda församling består av slättbygd av småbruten typ. Vid Örsundaån och Alsta sjö finns skogsbackar.

Församlingen ligger söder om Örsundaån. Den södra delen av tätorten Örsundsbro, med bland annat servicecentrum m.m., ligger i Fröslunda församling. Inom församlingen ligger även Kvekgården med gammal bebyggelse (hembygdsgård).

Man har funnit omkring 275 fornlämningar. Från bronsåldern är en del spridda stensättningar, älvkvarnar samt skärvstenshögar. De flesta fornfynden är dock från järnåldern och ligger på ett tiotal gravfält, några små från äldre järnåldern och några större från yngre järnåldern. Det finns fyra runstenar.

Ortnamnet

Namnet skrevs 1322 Frøslundom. Detta innehåller guden Frös namn med efterledet lund.

Se även


Personliga verktyg