Teda socken

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Teda socken är en f.d. församling i Uppsala stift inom Svenska kyrkan, som från och med 2006 ingår i Södra Åsunda församling.

Socknen ligger i Enköpings kommun och hade 121 invånare 1995. Sockenkyrkan heter Teda kyrka och ligger ca 10 km sydväst om Enköping. Socknen tillhör Åsunda härad i Fjädrundaland.

Socknen består av odlingsbygder, vilka är såväl låglänta som flacka. Dessutom finns mindre skogsmarker i anslutning till Sagåns mynning i Mälaren.

Socknen avgränsas i väster av Oxfjärden av Mälaren. Här går även landskapsgränsen mot Västmanland.

Man har funnit ungefär 150 fornlämningar. Det finns vidare några rösen, skärvstenshögar samt älvkvarnar, vilka är från bronsåldern. Det finns sju gravfält från yngre järnåldern.

Ortnamnet

Namnet skrevs 1301 Thedhom. Det tros vara ett ord besläktat med verbet tina, vilket syftar på isfrihet i vatten. Bakgrunden är oklar.

Se även

Externa länkar


Personliga verktyg