Torsvi socken

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif

Torsvi socken är en f.d. församling i Uppsala stift inom Svenska kyrkan, som från och med den 1 januari 2006 ingår i Veckholms församling.

Socknen ligger i Enköpings kommun och hade 106 invånare 1995. Sockenkyrkan heter Torsvi kyrka. Socknen tillhör Trögds härad i Fjädrundaland.

Socknen ligger på ett näs (eller halvö) i Mälaren, längst söderut i Enköpings kommun och avgränsas i väst av Grönsöfjärden och i öst av Torsviviken. Längst söderut på udden ligger Brandholmssund. Socknen har en liten kyrka med historia långt tillbaka.

Socknen består av öppen odlingsbygd och småbruten skogsmark på en halvö i Mälaren samt av öar och holmar.

Man har anträffat ungefär 265 fornlämningar. Så gott som samtliga är från järnåldern. Det finns nio gravfält från yngre järnåldern. Vid Torsviby finns ett gravfält som använts över en lång tidsperiod. Det finns dessutom en bildsten samt en fornborgYtterholmen.

Innehåll

Torsvi gård

Invid kyrkan ligger Torsvi gård. Det är en herrgård, vars huvudbyggnad är av trä. Den har brutet tak och är troligen från 1600-talets senare del. Den byggdes om under 1700-talet. Gården ägdes under 1500-talet av kronan. Numera ägs herrgården av släkten Hermelin.

Ortnamnet

Namnet skrevs 1344 Thorswi. Det är genitiv av gudanamnet Tor med efterledet -vi = "helig plats", "kultplats".

Se även

Externa länkar


Personliga verktyg