Skara stift

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Skara stifts vapen

Skara stift är ett stift inom Svenska kyrkan. Det är Sveriges äldsta stift, grundat under Olof Skötkonung1000-talet. Biskopssäte är Skara.

När stiftet grundades såsom ett missionsstift och åren därefter, omfattade det åtminstone formellt hela Götaland. Så förhöll det sig fram till att Linköpings stift grundades och avskildes från stiftet i början av 1100-talet. Senare under medeltiden fram till stormaktstiden omfattade det Västergötland, Dalsland och Värmland – innan Göteborgs och Karlstads stift upprättades.

Mer om Skara stifts historia finns i artiklarna om de enskilda biskoparna. Länkar till dessa artiklar finns i artikeln Biskopar i Skara.

Skara stift är indelat i 11 kontrakt och 178 församlingar. Erik Aurelius är sedan den 29 augusti 2004 biskop i stiftet.

Innehåll

Stiftets delningar efter reformationen

Delningen av stiftet 1580 (samt gränsändringen 1658)

Karlstads stifts tillkomst gick till så att hertig Karl, som bland annat hade Värmland och Vadsbo härad som hertigdöme, ville avskilja sin del av Skara stift som ett eget kyrkligt område. Därför upprättades 1580 Mariestads superintendentur. 1658 flyttades superintendenturen till Karlstad och samtidigt fick detta stift (superintendentur) en ny omfattning. Som tidigare omfattade det Värmland, men Vadsbo härad återgick till Skara stift och byttes ut mot Dalsland, som gick till Karlstads stift.[1]

Upprättandet av Göteborgs stift 1620 (samt gränsändringen 1658)

1620 upprättades Göteborgs stift eller superintendentur och då överfördes ett stort antal församlingar i västra och södra Västergötland dit från Skara stift. 1658 återgick dock en del till Skara stift och i stället införlivades med Göteborgs stift Halland och södra Bohuslän efter deras slutgiltiga införlivning i riket detta år (1658).[2]

Till följd av det hör i dag Flundre härad, Kinds härad, Marks härad, Sävedals härad, Askims härad, Östra Hisings härad, Bollebygds härad, Vättle härad och Ale härad i Västergötland till Göteborgs stift och inte till Skara stift.[3]

Skara stifts omfattning idag

Idag omfattar stiftet före detta Skaraborgs län (även inklusive de nuvarande delarna av Jönköpings län) samt häraderna Väne härad, Bjärke härad, Kullings härad, Gäsene härad, Vedens härad, Ås härad och Redvägs härad ur före detta Älvsborgs län samt större delen av Mo härad i det tidigare ej utvidgade Jönköpings län. Denna del av Mo härad var detta härads ursprungliga medeltida geografiska utsträckning innan några ytterligare socknar lades till på 1800-talet.[4]

Denna indelning, där stora delar av det före detta Älvsborgs län (västgötadelen samt Katrinedal i Dalsland) hör till Skara stift, gör att även Borås, Trollhättan och Vänersborg ingår i stiftet, vilka inte låg i Skaraborgs län.

1971 övergick också Södra Råda församling i Värmland till stiftet från Karlstads stift.

Se även

Referenser

Noter

  1. Bonniers konversationslexikon 1927, band X, spalt 732.
  2. Bonniers konversationslexikon 1927, band X, spalt 732.
  3. Lilla Uppslagsboken, 1974, band 9, de utvikbara kartorna, vid spalt 524, kartan över Sveriges stift; Svenskt Ortnamnslexikon 2003, s. 369.
  4. Lilla Uppslagsboken, 1974, band 9, de utvikbara kartorna, vid spalt 524, kartan över Sveriges stift; Svenskt Ortnamnslexikon 2003, s. 369. – Anledningen till att Mo härad hör till stiftet beror på att detta härad tillhörde Västergötland enligt äldre medeltida indelningar (detta enligt Adolf Schück, Historisk Atlas, skolupplaga 1960, s. 10 och 11, Atlas till historien 1970, s. 14 och 20, samt Lilla Uppslagsboken 1974, band 9, de utvikbara kartorna vid spalt 524, kartan över det medeltida Sverige).

Litteratur

  • Bonniers konversationslexikon, Bonniers Förlag, Stockholm 1927;
  • Svenskt Ortnamnslexikon, Språk- och Folkminnesinstitutet, Uppsala 2003;
  • Lilla Uppslagsboken, Förlagshuset Norden AB, Malmö 1974;
  • Adolf Schück, Historisk Atlas, skolupplaga (utförd vid Generalstabens litografiska anstalt, 4:e uppl., 6:e tryckningen), Svenska Bokförlaget Norstedts, Stockholm 1960;
  • Atlas till historien, Bengt Y. Gustafson (red.), Generalstabens litografiska anstalt, Stockholm 1970.

Externa länkar


Personliga verktyg
På andra språk