Rom 1:20

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |

1917
20: Ty hans osynliga väsen, hans eviga makt och gudomshärlighet hava ända ifrån världens skapelse varit synliga, i det att de kunna förstås genom hans verk. Så äro de då utan ursäkt.
 
KJV
 20: For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even his eternal power and Godhead; so that they are without excuse:
PR33-38
20: Sillä hänen näkymätön olemuksensa, hänen iankaikkinen voimansa ja jumalallisuutensa, ovat, kun niitä hänen teoissansa tarkataan, maailman luomisesta asti nähtävinä, niin etteivät he voi millään itseänsä puolustaa,
 

<<-- NT om skapelse -->>
Matteus 4:3, 19:3, 4, 5, 6
Markus 10:6, 7, 8, 9
Johannes 1:1, 3, 10
Hebreerbrevet 1:2; 4:4, 10; 11:4, 5, 7
Romarbrevet 1, 20, 21, 22, 23, 24, 25; 5:12
1 Korint 11:8; 15:21-22; 15:26, 45, 47
2 Korint 11:3
Kol 1:16
1 Timoteus 2:13, 14
Jakob 3:9
1 Petrus 3:20
1 Johannes 3:12
Judas brev 1:14
Apostlagärn. 17:24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34
Uppenbarelseboken 4:11, 5:13, 10:6


Redigera
  • Naturen själv vittnar om skapelse - Genom den allmänna uppenbarelsen (se nedan) vittnar naturen om skapelse. Enligt verserna 20-25 kan alla se (och förstå) att naturen vittnar om en skapad ordning. Denna insikt utgör grund för det brottsliga i att bryta mot denna ordning.
  • Utan ursäkt - Om människan bortser ifrån de väl synliga bevisen på skapad ordning (alla kan uppfatta naturliga ordningar) följer olika slags onaturliga beteenden, vilket bryter mot skapelseordningen. Avgudadyrkan och avvikande sexuella beteenden följer. Gud, Skaparen och Laggivaren, har förbjudit dyrkan både av avgudar och djur samt avvikande sexuellt beteende.
  • Allmän uppenbarelse, kan inte frälsa människan, men det kan dömamänniskan. Detta känner människor på sig intuitivt, dvs i sitt samvete, och därför finns hos många ett särskilt hat mot Bibelns lära om skapelse och skapelseordningen.
Personliga verktyg