Jes 40:22

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Ril_red.png
Rilpedia - faktabibel
« Vers « Kapitel
Hela kapitlet
·: Bibeln :·
      Kapitel » Vers »

1 Mos | 2 Mos | 3 Mos | 4 Mos | 5 Mos | Jos | Dom | Rut | 1 Sam | 2 Sam | 1 Kon | 2 Kon | 1 Krön | 2 Krön | Esr | Neh | Est | Job | Ps | Ords | Pred | HV | Jes | Jer | Klag | Hes | Dan | Hos | Joel | Amos | Obad | Jon | Mik | Nah | Hab | Sef | Hagg | Sak | Mal

Matt | Mark | Luk | Joh | Apg | Rom | 1 Kor | 2 Kor | Gal | Ef | Fil | Kol | 1 Thess | 2 Thess | 1 Tim | 2 Tim | Tit | File | Heb | 1 Petr | 2 Petr | 1 Joh | 2 Joh | 3 Joh | Jak | Jud | Upp

Kapitel: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |

Vers: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

1917
22: Han är den som tronar över jordens rund, och dess inbyggare äro såsom gräshoppor; han är den som utbreder himmelen såsom ett flor och spänner ut den såsom ett tält att bo inunder.
 
KJV
 22: It is he that sitteth upon the circle of the earth, and the inhabitants thereof are as grasshoppers; that stretcheth out the heavens as a curtain, and spreadeth them out as a tent to dwell in:
PR33-38
22: Hän istuu korkealla maanpiirin päällä, kuin heinäsirkkoja ovat sen asukkaat; hän levittää taivaan niinkuin harson, pingoittaa sen niinkuin teltan asuttavaksi.
 

Rund jord : Job 26:7 | Jes 40:22 | Luk 17:24 | Luk 17:31 | Luk 17:34-35


  • jordens rund - KJV säger "circle of the earth". Många textböcker inom astronomi uppger att Pytagoras (570–500 fKr) var den första att hävda att jorden är rund. Det är dock allmänt erkänt att Jesaja skrev detta redan på 700-talet fKr.
  • Att jorden dessutom hänger fritt i rymden framgår av Jobs bok (se Job 26:7).
  • Är det natt eller dag på jorden när jesus återkommer? Se Luk 17:34


Rymdens utvidgning | 1 Mos 1:7 | Ps 148:4 | Job 9:8 | Job 26:7 | Jes 40:22 | Jes 42:5 | Jes 44:24 | Jes 45:12 | Jes 51:13 | Jer 10:12 | Jer 51:15 | Sak 12:1 |

Russel Humphreys kosmologiska modell (2007). Observera att universum är INNANFÖR "vattenskalet" samt att merparten (7/8) av universums massa ligger längst ut! Se original ICR-artikel.

Himlar ovanför: | 1 Mos 1:7 | Job 26:7 | Ps 148:4 | Jes 40:22 | Jes 44:24 | Sak 12:1


  • utbreder himlen - Här verkar tidrummet ha expanderat genom att Gud bredde ut det. Tid och rum verkar enligt fysiken höra ihop, och bör därför ha utvidgats i samma takt.
Personliga verktyg