Citronsyracykeln

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Denna artikel är en del i serien Ämnesomsättningen med följande delar:
Metabolism
Katabolism
Anabolism
Katabolism
Matspjälkning
Glykolys
Beta-oxidation
Trans-/Deaminering
Citronsyracykeln
Elektrontransportkedjan
Oxidativ fosforylering
Ureacykeln
Anabolism
Glukoneogenes
Proteinsyntes
Fettsyrasyntes
Se även
Fotosyntes
Cellandning
Översikt av citronsyracykeln

Citronsyracykeln eller Krebscykeln är benämningen på en serie biokemiska reaktioner i levande celler. Citronsyracykeln är ett led i cellens utvinnande av användbar energi ur olika näringsämnen, den så kallade cellandningen. I processen används syre och den karaktäriseras därför som en aerob process. Energin utvinns i form av högenergimolekylerna NADH, FADH2 och GTP (analog till ATP).

Utgångsmaterialet för processen är oxalättiksyra och acetyl-CoA.

 • Oxalättiksyra återbildas av citronsyracykeln eller bildas av pyruvat.
 • Acetyl-CoA producerats genom nedbrytning av fettsyror samt nedbrytning av pyruvat (från kolhydrater).
 • Olika karboxylsyror som bildas vid nedbrytning av aminosyror kan gå in i de olika mellanleden i citronsyracykeln (eller så bildas aminosyror av de samma mellanleden).

Reaktionsöversikt

I samtliga steg är det olika enzymer som katalyserar reaktionerna. I första steget bildas citronsyra som fått ge namn åt hela reaktionscykeln.

 1. oxalättiksyra + acetyl-CoA → citronsyra + CoA
 2. citronsyra → isocitronsyra (Via ett intermediat)
 3. isocitronsyra + NAD+ → α-ketoglutarsyra + CO2 + NADH + H+ (Via ett intermediat)
 4. α-ketoglutarsyra + NAD+ + CoA → bärnstenssyra-CoA + CO2 + NADH och H+
 5. bärnstenssyra-CoA + GDP → bärnstenssyra + GTP + CoA
  (GTP + ADP → GDP + ATP)
 6. bärnstenssyra + FAD → fumarsyra + FADH2
 7. fumarsyra + H2O → äppelsyra
 8. äppelsyra + NAD+oxalättiksyra + NADH + H+

Oxalättiksyra har återbildats och reaktionen kan börja om. Den är alltså cyklisk och på ett varv i cykeln omvandlas två kolatomer till 2 CO2 (steg 3 och 4). Samtidigt ger hela reaktionskedjan energi i form av 1 ATP, 3 NADH och 1 FADH2. De två sistnämnda går sedan vidare till elektrontransportkedjan.

Historia

Citronsyracykeln kallas Krebscykeln efter biokemisten Hans Krebs (1900-1981), som utredde reaktionscykeln på 1930-talet och lade fram huvuddelarna i den 1937. Han fick ett delat nobelpris i medicin 1953.

Externa länkar

Personliga verktyg