Ureacykeln

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Denna artikel är en del i serien Ämnesomsättningen med följande delar:
Metabolism
Katabolism
Anabolism
Katabolism
Matspjälkning
Glykolys
Beta-oxidation
Trans-/Deaminering
Citronsyracykeln
Elektrontransportkedjan
Oxidativ fosforylering
Ureacykeln
Anabolism
Glukoneogenes
Proteinsyntes
Fettsyrasyntes
Se även
Fotosyntes
Cellandning


Ureacykeln är den process i kroppen som omvandlar skadligt ammoniak till urea som sedan kan lämna kroppen via urinen. Det är en del av kvävemetabolismen där aminoyrorna som är proteinernas beståndsdelar bryts ner. Ammoniak (som är kväverikt) gör sig kroppen av med genom att aminosyrorna genom transaminering donerar sin aminogrupp till exempelvis alfa-ketoglutarat som sedan deamineras så att man får fritt ammoniak. Ammoniak, NH3, inträder sedan i ureacykeln genom att slås ihop med koldioxid och ATP och bilda karbamoylfosfat. Karbamoylfosfat innehåller en amingrupp och slås ihop med ornitin och bildar citrullin. Citrullin får ytterligare en amingrupp från aspartat genom sammanslagning till arginosuccinat och klyvs sedan till fumarat (som är en intermediär i citronsyracykeln) och arginin. Arginin spjälkas i sin tur till urea och ornitin. Urea innehåller alltså två aminogrupper i en för kroppen oskadlig form och kan passera ut ur kroppen med urinen.

De viktigaste reaktionsstegen i ureacykeln där ammoniak, NH3, omvandlas till urea (urinämne)

Källor

Externa länkar

Personliga verktyg