Cellandning

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Denna artikel är en del i serien Ämnesomsättningen med följande delar:
Metabolism
Katabolism
Anabolism
Katabolism
Matspjälkning
Glykolys
Beta-oxidation
Trans-/Deaminering
Citronsyracykeln
Elektrontransportkedjan
Oxidativ fosforylering
Ureacykeln
Anabolism
Glukoneogenes
Proteinsyntes
Fettsyrasyntes
Se även
Fotosyntes
Cellandning


Cellandning kan syfta på två näraliggande begrepp. Ofta menar man all biologisk förbränning och energiutvinning. Rent vetenskapligt är cellandningen det sista steget i energiutvinningen, även kallad elektronkedjan - se elektrontransport och oxidativ fosforylering. En synonym till cellandning är inre andning.

Cellandningen omvandlar kemisk energi i socker och syre till kemisk energi i ATP. ATP är en form som cellen kan använda direkt i de flesta av de processer som kräver energitillskott. I cellandningen omvandlas druvsocker och syre (bränslet) till koldioxid, vatten (restprodukter) och energi.

Cellandningen består av delprocesserna glykolys, citronsyracykeln, elektrontransportkedjan och oxidativ fosforylering. Glykolysen sker i cytosolen; de andra delprocesserna sker i omgivningen till det inre membranet i mitokondrien.

Huvuddelen av ATP-genereringen sker i oxidativ fosforylering. Oxidativ fosforylering är slutsteget i en ganska märklig kedja av energiomvandlingar (se nedan): energirik molekyl → elektron i elektronbärare → hög protonkoncentration → ATP .

Översiktstabell

Namn Omvandling Beskrivning Energiutbyte per glykosmolekyl
Glykolys Glykos + 2 NAD+ + 2 ADP + 2 Pi → 2 NADH + 2 Pyruvat + 2 ATP + 2 H2O + 2 H+ I ungefär 10 steg sönderdelas en molekyl glykos till två molekyler pyruvat. 2 ATP och 2 NADH
Länkreaktionen (Link Reaction) Pyruvat + NAD+ + CoA-SH → Acetyl-CoA + NADH + CO2 Reaktion som utförs av enzymet pyruvatdehydrogenas 2 NADH
Citronsyracykeln (Kreb's Cycle) Acetyl-CoA + 3 NAD+ + FAD + GDP + Pi + 2 H2O →
CoA-SH + 3 NADH + H+ + FADH2 + GTP + 2 CO2 + 3 H+
Först sammanförs en molekyl acetyl CoA med en molekyl oxaloacetat. Under citronsyracykelns åtta steg avspjälkas 2 koldioxid och oxaloacetat återbildas. 6 NADH, 2 FADH och 2 ATP (via GTP)
Elektrontransportkedjan (Electron Transport Chain) NADH + 2 H+ + (1/2) O2 → H2O + NAD+ En elektron med hög energi flyttas från elektronbärare till elektronbärare i ungefär 8 steg. I tre av dessa kan laddningsomflyttningen användas för att förflytta 2 protoner över ett membran. På detta sätt byggs en laddningsskillnad upp, som fungerar som ett elektriskt batteri. 44 protoner transporterade över membranet
Oxidativ fosforylering ADP + PO2 → ATP Ett protein (ATP-syntas) släpper tillbaka 2 av de protoner som hopats på ena sidan av membranet. Den energi som protonerna förlorar används till att producera en ATP. Varje NADH renderar i tre ATP och varje FADH renderar i 2 ATP, vilket ger 3*10 ATP + 2*2 ATP. 34 ATP

Totalt: 38 ATP (motsvarar 1,14 MJ)

Cellandning: C6H12O6(druvsocker) + 6O2 → 6H2O + 6CO2 + energi (ATP)

Se även

Personliga verktyg