Glykolys

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Denna artikel är en del i serien Ämnesomsättningen med följande delar:
Metabolism
Katabolism
Anabolism
Katabolism
Matspjälkning
Glykolys
Beta-oxidation
Trans-/Deaminering
Citronsyracykeln
Elektrontransportkedjan
Oxidativ fosforylering
Ureacykeln
Anabolism
Glukoneogenes
Proteinsyntes
Fettsyrasyntes
Se även
Fotosyntes
Cellandning

Glykolys är en process som sönderdelar glukos och utvinner energi ur den. Den finns hos nästan alla organismer. Av varje glukosmolekyl bildas två molekyler med vardera tre stycken kol. Energin produceras i form av högenergi-molekylerna ATP och NADH. NADH kan i sin tur användas för att generera mer ATP, i elektrontransportkedjan. Glykolys kräver inte tillgång till syre och karaktäriseras därför som anaerob.

Slutprodukten i glykolys är pyruvat, som kan omvandlas till acetyl-koenzym-A (acetyl-CoA), vilken i sin tur kan vidareprocessas i cytosolen genom fettsyrasyntes, eller föras in i en mitokondrie för att förbrukas i citronsyracykeln.

Nettovinsten från glykolysen är 2 ATP, 2 NADH och 2 pyruvat per glukosmolekyl

Nettoreaktionen är

Glukos + 2 NAD+ + 2 ADP + 2 Pi → 2 NADH + 2 pyruvat + 2 ATP + 2 H2O + 2 H+.

Detaljerade steg

 1. Glukos → glukos-6-fosfat
  • Under denna reaktion oxideras en ATP till en ADP (reaktionen förbrukar energi).
  • Enzymen som utför detta är antingen hexokinas eller glukokinas.
  • Glukokinas finns i levern, samt hos bukspottkörtelns β-celler.
  • Reaktionen regleras hormonellt och ökar av insulin och minskar av glukagon.
 2. Glukos-6-fosfat → fruktos-6-fosfat
 3. Fruktos-6-fosfat → fruktos-1,6-difosfat
  • Under denna reaktion oxideras en ATP till en ADP (reaktionen förbrukar energi).
  • Reaktionen utförs av enzymet fosfofruktokinas 1.
  • Detta enzym hämmas av mängden citrat och ATP.
  • Det stimuleras av mängden fruktos-2,6-difosfat.
 4. Fruktos-1,6-difosfat → dihydroxyacetonfosfat (DHAP) + glyceraldehyd-3-fosfat
  • Reaktionen utförs av enzymet aldolas A.
  • Lägg märke till att det bildas två molekyler här. I totalreaktionen ska alltså steg 6 - 10 räknas dubbelt.
 5. DHAP \leftrightarrow glyceraldehyd-3-fosfat
  • Detta steg är en isomerisering och reaktionen kan gå åt båda hållen. Molekylerna är isomera och står i jämvikt.
  • När glyceraldehyd-3-fosfat tas om hand av steg 6 störs jämvikten och mer DHAP omvandlas.
 6. Glyceraldehyd-3-fosfat → 1,3-difosfoglycerat
  • Vid reaktionen reduceras en NAD+ + H+ till en NADH
 7. 1,3-difosfoglycerat → 3-fosfoglycerat
  • Reaktionen utförs av enzymet fosfoglyceratkinas. Molekylen defosforyleras medan en ADP fosforyleras till ATP.
 8. 3-fosfoglycerat → 2-fosfoglycerat
 9. 2-fosfoglycerat → fosfoenolpyruvat (PEP) + H2O
 10. PEP → pyruvat
  • Reaktionen utförs av enzymet pyruvatkinas och coenzymet biotin och fosforylerar en ADP till ATP.
  • Pyruvatkinas stimuleras av insulin samt mängden fruktos-1,6-difosfat och hämmas av glukagon.

Externa länkar

Personliga verktyg