Beta-oxidation

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Denna artikel är en del i serien Ämnesomsättningen med följande delar:
Metabolism
Katabolism
Anabolism
Katabolism
Matspjälkning
Glykolys
Beta-oxidation
Trans-/Deaminering
Citronsyracykeln
Elektrontransportkedjan
Oxidativ fosforylering
Ureacykeln
Anabolism
Glukoneogenes
Proteinsyntes
Fettsyrasyntes
Se även
Fotosyntes
Cellandning

Beta-oxidation, även kallad fettsyracykeln, är en nedbrytningsprocess av fettsyror.

Betaoxidationen är ganska enkel och cyklisk reaktion på fem steg. Varje varv slutförs med att två kolatomer har avspjälkats i form av en acetylgrupp länkat till en koenzym A vilket bildar acetyl-koenzym A.

Reaktionscykeln

Fettsyranedbrytningen
  1. Fettsyrans karboxylgrupp förestras med hjälp av koenzym A (CoA). H2O och fettsyra-CoA bildas.
  2. FAD tar upp två väteatomer så att en dubbelbindning bildas mellan fettsyrans α- och β-kolatom. FADH2 bildas.
  3. En vattenmolekyl adderas till α=β-dubbelbindningen. OH-gruppen binds till β-kolatomen.
  4. NAD+ oxiderar β-kolatomen (därav namnet beta-oxidation). NADH + H+ bildas.
  5. Acetyl-CoA avspjälkas samtidigt som ett nytt koenzym A kopplas på. Acetyl-CoA och fettsyra-CoA bildas.

Det som är kvar av fettsyran går in i ett nytt varv i cykelns andra steg. Detta upprepas tills fettsyran har brutits ner till acetylgrupper.

Produkter

Varje varv i betaoxidationen ger:

  • FADH2Elektrontransport (eller reaktioner där något ämne ska reduceras med väte)
  • NADH → samma som ovan
  • H+ → samma som ovan
  • Acetyl-CoA → Citronsyracykeln
  • Fettsyra-CoA → betaoxidations andra steg (sista varvet ger ingen ny fettsyra-CoA utan en extra acetyl-CoA).

Externa länkar

Personliga verktyg