Elektrontransportkedja

Från Rilpedia

(Omdirigerad från Elektrontransportkedjan)
Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
Denna artikel är en del i serien Ämnesomsättningen med följande delar:
Metabolism
Katabolism
Anabolism
Katabolism
Matspjälkning
Glykolys
Beta-oxidation
Trans-/Deaminering
Citronsyracykeln
Elektrontransportkedjan
Oxidativ fosforylering
Ureacykeln
Anabolism
Glukoneogenes
Proteinsyntes
Fettsyrasyntes
Se även
Fotosyntes
Cellandning

En elektrontransportkedja är ett arrangemang av proteiner som lämnar en elektron till varandra så att den genomlöper en sekvens av allt lägre potentiella energier. I de levande organismer där elektrontransportkedjor finns har de funktionen att bidra till skapandet av kemisk energi i former som organismen kan använda till de processer som kräver energitillskott.

Elektrontransportkedjan består av ett stort antal proteiner som delvis samarbetar i stora konglomerat. Dessa ligger inbäddade i ett membran. Det huvudsakliga resultatet av elektrontransportkedjan är att protoner sorterats upp så att det finns ett stort överskott på den ena sidan av membranet. Detta kan andra proteinkomplex använda för att tillverka ATP.

Det finns två huvudvarianter av elektrontransportkedja.

  1. Andningskedjan använder energi som kommer från sönderdelandet av kolhydrater.
  2. I fotosyntesen finns en elektronkedja som utnyttjar ljus (fotoner) för att excitera och därefter frigöra elektroner.

Andningskedjan

Andningskedjan.

Andningskedjan är en del av den process där vätebärarna NADH och FADH2 som kommer från till exempel glykolysen och citronsyracykeln omvandlar sin energi till ATP som är kroppens energivaluta. Elektrontransportkedjan sker i mitokondriens innermebran där tre elektronbärare transporterar protoner från mitokondriens matrix till utrymmet mellan membranen. Den spänning som uppstår används sedan för att driva den vätepump (ATP-syntas) som syntetiserar ATP från ADP och fosforjoner. Elektrontransporten kräver syre vilket gör att musklerna måste producera ATP på annat sätt vid anaerobt muskelarbete vilket leder till att glykolysen producerar laktat.

Detaljer

Elektrontransportkedjan består av ett antal verksamma proteiner och koenzym Q.

  • Komplex I (ingånsport för NADH)
  • Komplex II (ingångsport för FADH2)

Båda dessa komplex överlämnar elektron till

som skickar den vidare till nästa vätepump

  • Komplex III

som i sin tur reducerar Fe3+ till Fe2+ i

som lämnar över elektronen till

  • Komplex IV (cytokrom a + a3)

som i det sista steget omvandlas 4 väte och en syrgasmolekyl till två vattenmolekyler.

Källor

Personliga verktyg