Ungerska

Från Rilpedia

Hoppa till: navigering, sök
Wikipedia_letter_w.pngTexten från svenska WikipediaWikipedialogo_12pt.gif
rpsv.header.diskuteraikon2.gif
ungerska
magyar
Talas i Ungern, och i delar av Rumänien (Transsylvanien), Slovakien, Serbien (Vojvodina) Ukraina, Kroatien, Österrike och Slovenien
Region Centraleuropa
Antal talare 14,5 miljoner
Klassificering uraliskt

 finsk-ugriskt
  ugriskt

   ungerska
Officiell status
Officiellt språk i Ungern, Slovenien, Vojvodina, EU
Språkmyndighet -
Språkkoder
ISO 639-1 hu
ISO 639-2 hun
ISO 639-3 [1]
SIL HNG

Ungerska (eller magyariska) är ett finsk-ugriskt språk som talas framför allt i Ungern, där det är officiellt språk. Utöver det talas ungerska även i Transsylvanien, Slovakien, Vojvodina, Nedre Karpaterna, Kroatien, Slovenien samt Österrike. Språket talas idag av omkring 15 miljoner människor - varav 10 miljoner bor i Ungern. Språket skrivs med det latinska alfabetet.

I Slovakien, där ungerskan talas av omkring 520 000 människor (eller 10 % av befolkningen), ritades gränserna till landets provinser om med baktanken att kunna förhindra ungerskan från att bli det största språket, som då skulle kunna leda till officiell status. Ungerskan i Slovakien är koncentrerad till landets södra delar, längs med gränsen till Ungern.

Ungerskan anses vara det uraliska språk som har flest kasus, med uppemot ett trettiotal. Det ursprungliga uraliska språket tros ha haft avsevärt färre. Dessa kasus tros ha uppkommit i takt med att postpositioner sammansmälte med det föregående ordet.[källa behövs] Ungerskan har således haft en tendens att utvecklas mot större komplexitet och formrikedom.

Sedan den 1 maj år 2004 är ungerskan ett av EU:s officiella språk.

Innehåll

Fonologi

Följden i det 44-bokstaviga ungerska alfabetet är:

a, á, b, c, cs, d, dz, dzs, e, é, f, g, gy, h, i, í, j, k, l, ly, m, n, ny, o, ó, ö, ő, p, q, r, s, sz, t, ty, u, ú, ü, ű, v, w, x, y, z, zs

Basen är det latinska alfabetet, men ungerskans alfabet har dock utökats med vissa specifika bokstavskombinationer och accenter.

Konsonanter

Ungerskan har följande konsonantsystem (ovanliga grafem är markerade i fetstil):

Fonem Vanligaste
ljudvärdet
i IFA
Vanligaste
grafemet
[tonad] artikuleringsställe artikuleringssätt
/p/ [p] p - bilabial klusil
/b/ [b] b + bilabial klusil
/t/ [t̪] t - laminal dental klusil
/d/ [d̪] d + laminal dental klusil
/c/ [cç] eller [c] ty - palatal affrikata eller klusil
/ɟ/ [ɟʝ] eller [ɟ] gy + palatal affrikata eller klusil
/k/ [k] k - velar klusil
/g/ [ɡ] g + velar klusil
/f/ [f] f - labiodental frikativa
/v/ [v] v + labiodental frikativa
/s/ [s̻] sz - laminal denti-alveolar frikativa
/z/ [z̻] z + laminal denti-alveolar frikativa
/ʃ/ [ʃ] s - postalveolar frikativa
/ʒ/ [ʒ] zs + postalveolar frikativa
/j/ [j] or [ʝ] j, ly + palatal frikativa eller approximant
/h/ [h] eller [ɦ]
([x] eller [ç]
finalt)
h, ch ± glottal frikativa
/ts/ [ts̻] c - laminal denti-alveolar affrikata
/dz/ [dz̻] dz + laminal denti-alveolar affrikata
/tʃ/ [tʃ] cs - postalveolar affrikata
/dʒ/ [dʒ] dzs + postalveolar affrikata
/l/ [l̪] l + laminal dental lateral konsonant
/r/ [r̪] r + laminal dental tremulant
/m/ [m] m + bilabial nasal
/n/ [n̪] n + laminal dental nasal
/ɲ/ [ɲ] ny + palatal nasal

Nästan alla konsonanter har en dubbel motsvarighet som skrivs genom att dubblera bokstaven, exempelvis bb, pp och ss, eller genom att dubblera den första bokstaven i en digraf, exempelvis ssz, nny och ddzs. Jämför svenskans t i hat och hatt.

Förr i tiden uttalades ly och j på olika sätt, vilka nuförtiden i standardspråk uttalas på samma sätt.

Affrikatorna /c/ och /ɟ/ förekommer som klusilerna ([c] och [ɟ]) i formellt tal.

Vokaler

Fonem Vanligaste
ljudvärdet
i IFA
Vanligaste
grafemet
[bakre] [rundad] [sluten] [öppen] [lång]
/a/ [ɒ] a + + - + -
/aː/ [aː] á + - - + +
/o/ [o] o + + - - -
/oː/ [oː] ó + + - - +
/u/ [u] u + + + - -
/uː/ [uː], [u] ú + + + - +
/e/ [ɛ] e - - - + -
/eː/ [eː] é - - - - +
/i/ [i] i - - + - -
/iː/ [iː], [i] í - - + - +
/ø/ [ø] ö - + - - -
/øː/ [øː] ő - + - - +
/y/ [y] ü - + + - -
/yː/ [yː], [y] ű - + + - +

Längdskillnaden hos slutna vokaler är inte alltid regelbunden. Flera dialekter saknar fonemen /iː/, /uː/ samt /yː/, och vardagligt tal skiljer sig mycket från det skrivna (exempelvis uttalas unió [uːnioː], och kórház uttalas [korhaːz]).

Även om det inte förekommer i huvudstaden Budapest så skiljer ungefär hälften av alla ungersktalande på fonemen /e/ och /ɛ/. Ett exempel är ordet mentek som representerar fyra olika ord på 'regional standard': [mentek] "ni går", [mentɛk] "de gick", [mɛntek] "jag räddar" samt [mɛntɛk] "de är förskonade". I Budapest faller alla dessa ihop till [mɛntɛk].

Förr existerade det i ungerskan en vokal, ë (vilken representerade [ɛ]), men efter språkreformerna under 1800- och 1900-talet blev den avskaffad. Idag förekommer denna vokal bland dialekter i Sydungern, och runt omkring staden Szeged uttalas det även [ø] - det vill säga ord som ember [embɛr] (=människa) uttalas [embør].

I ungerskan finns det inte särskilt många dialekter, då landet varit tämligen centraliserat. Ett undantag är dock Csángó-folket i östra Rumänien, som levt där nästan lika länge som Ungern har funnits.

Historia

Ungrarna skiljde sig cirka 3000 år f.Kr. från de andra finskt-ugriskt talande stammarna, vilket har lett till att bl a finnar, ester och mordviner, vars förfäder levde tillsammans mycket längre, idag inte längre förstår ungerskan. Dock finns det ett mindre antal ord som har en samma betydelse i deras gemensamma ordförråd, exempelvis mellan ungerskan och finskan:

 • Vatten: ungerska = víz, finska = vesi (vete-, vede-)
 • Liv: ungerska = élet, finska = elämä
 • Blod: ungerska = vér, finska = veri (vere-)
 • Hjärta: ungerska = szív, finska = sydän
 • Lever: ungerska = máj, finska = maksa
 • Hand: ungerska = kéz, finska = käsi
 • Slicka: ungerska = nyal, finska = nuolla (Ordet tunga (även språk) heter nyelv på ungerska, vilken kan hittas i finskans niel(lä) i betydelsen svälja. Medan tunga (även språk) heter kieli på finska.)
 • Öga: ungerska = szem, finska = silmä
 • Bi: ungerska = méh, finska = mehiläinen
 • Honung: ungerska = méz, finska mesi (Även om det från det svenska språket tagna ordet hunaja är mer brukligt i finskan idag. Saft på finska heter förövrigt mehu, orden bi och honung visar att man i sitt gemensamma urhem idkat honungsinsamling.)
 • Pil: ungerska = nyíl, finska = nuoli (Fågel heter madár på ungerska, men gås heter lúd vars ord har sitt gemensamma ursprung i finskans ord för fågel som är lintu. För drygt 5000 år sedan i urhemmet var vid sidan av insamlandet även jakten viktig, se även det gemensamma ordet för horn. Liknande namnförskjutningar som hittas mellan gås och fågel hittar man även i det ungerska ordet för orm som heter kígyó, medan kyy betyder specifikt huggorm på finska. Ungerskans vas betyder järn på svenska, medan vaski på finska är koppar. Används idag i ordet vaskikäärme (sv: kopparorm), medan koppar i allmänt brukar vara det från svenska språket tagna ordet kupari. Ett sista exempel på hur ordens betydelse förändras är ordet ár som är ungerska och betyder pris, medan finskans arvo betyder värde.)
 • Horn: ungerska = szarv, finska sarvi
 • Sten: ungerska = , finska = kivi
 • Träd: ungerska = fa, finska = puu
 • Natt: ungerska = éj, finska =
 • Vi: ungerska = mi, finska = me
 • Ni: ungerska = ti, finska = te

I ungerskan och finskan har också en del konsonantskiftningar inträffat, exempelvis mellan h och k. Finskan har dessutom bevarat ändelsen -i i sitt språk. Finskt ordinitialt k motsvaras av h i ungerskan om det där följs av bakre vokal:

 • Fisk: ungerska = hal, finska = kala
 • Tre: ungerska = három, finska = kolme
 • Sex: ungerska = hat, finska = kuusi

Ungerskan har även flera lånord, bland annat följande:

 • Turkiska lånord: alma (äpple), bor (vin), apa (far), anya eller anyu (mor)
 • Tyska lånord: kvártély (kvarter [militärterm]), kugli (klot), spicli (spion [vardagligt]), táska (väska), dzseki (jacka), tipp (tips), heccelni (hetsa), vicc (vits, rolighet), andra ord med militär anknytning (hapták från Habtacht, egzecéroz från exezieren, mars! från marschieren, kuss från kuschen, o.s.v.)
 • Tjeckiska lånord: király (kung), kukorica (majs), stadsnamn med ändelse av -grád (Visegrád)
 • Latinska lånord: centrum (centrum), skandallum (skandal, [ålderdomligt])
 • Franska lånord: csekk (check), bál (bal), garázs (garage), balkon (balkong), restaurant (restaurang)
 • Zigenska lånord: csávó (karl), csaj (tjej), kéró (hus), lóvé (pengar) (Dessa ord är slang.)
 • Finskt lånord: szauna (sauna, bastu)
 • Svenskt låneord: ombudsman (ombudsman)

Nuförtiden lånar ungerskan många ord även från andra språk, så som engelskan. Några exempel på ord lånade från engelskan är: fájl (file), menedzser (manager), szájt (sajt [vardagligt])

Under 1700-talet utsattes också ungerskan för en språkreform. Dess ledare var Ferenc Kazinczy, som inte bara standardiserade grammatiken, utan också införde många nya ord. Ett exempel på ett sådant ord är elme (hjärna).

Se även

Wikipedia
Wikipedia har en upplaga på Ungerska.

Källor

Personliga verktyg